Подписаться
Дмитро Шевчук / Dmytro Shevchuk
Дмитро Шевчук / Dmytro Shevchuk
Національний університет "Острозька академія", The National University of Ostroh academy
Подтвержден адрес электронной почты в домене oa.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Культурна ідентичність та глобалізація.(Cultural identity and globalization.)
Д Шевчук
Наукові записки. Серія" Культурологія". Проблеми культурної ідентичності …, 2010
162010
Смисл і межі політичного: філософська інтерпретація
Д Шевчук
112014
Теоретичні аспекти управління фінансовою безпекою вітчизняних підприємств
І Єпіфанова, О Розводюк, Д Шевчук
Innovation and Sustainability, 8-14, 2023
82023
Financial reporting as part of the system of information supply of modern enterprise management
S Shubina, O Miroshnyk, A Rudenko, R Karapetyan, D Shevchuk
Financial and credit systems: prospects for development 2 (2), 16-24, 2021
72021
Надзвичайний стан і межі політичного: соціально-філософський аналіз
Д Шевчук
Філософська думка, 82-92, 2013
72013
Постмодерні виміри політичної філософії
Д Шевчук
Філософія. Педагогіка. Суспільство: збірник наукових праць РДГУ, 76-89, 2011
72011
Культура у мереживі мереж
Д Шевчук
Критика, 14-16, 2011
72011
Політичний дискурс: проблема реалізації політики поміж текстом і контекстом
Д Шевчук
Наукові записки. Серія" Культура і соціальні комунікації", 151-159, 2010
72010
Discursive identity and problem of social identification
D SHEVCHUK, T MATUSEVYCH
Education 89 (5), 783, 2017
62017
СИТУАцІя “СеМІОТИчНОї еКСПАНСІї” яК КОНСТеКСТ СУчАСНИХ МАС–МеДІА
Д Шевчук
Наукові записки. Серія «Культура і соціальні комунікації», 209-215, 2009
62009
The Philosophical counselling: synthesis of the essence and modern tendencies of philosophy
D Shevchuk, K Shevchuk, T Matusevych
Journal for the Study of Religions and Ideologies, 48-60, 2022
52022
The performative practices in politics: the Ukrainian Maidan and its carnivalization
D Shevchuk, M Karpovets
Symposion 7 (1), 85-97, 2020
52020
Философское понимание политики и современная (пост-) политическая ситуация
ДМ Шевчук
Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология …, 2014
52014
До теорії теорії змови
Д Шевчук
Ї, 120-129, 2009
52009
Публічне і приватне в горизонті соціального буття людини
ДМ Шевчук
Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія, 76-80, 2011
42011
Problem tożsamości mniejszości narodowych w perspektywie współczesnej filozofii polityki
D Shevchuk
Facta Simonidis 6 (1), 38-53, 2013
32013
Політизація життя в контексті біополітики: соціально-філософський аналіз
Д Шевчук
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2013
32013
Біополітика як парадигма розуміння феномену політичного в сучасній філософії
Д Шевчук
Наукові записки. Серія «Філософія», 59-70, 2010
32010
Проблема відродження класичної традиції в сучасній політичній філософії: Ханна Арендт, Лео Штраус
Д Шевчук
Наукові записки. Серія «Філософія», 12-19, 2010
32010
Герменевтика як теорія історичного пізнання: Вільгельм Дільтей, Густав Шпет
Д Шевчук
Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińsjich Uniwersytetow, 221-225, 2004
32004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20