Любов Феліксівна Панченко Liubov Panchenko
Любов Феліксівна Панченко Liubov Panchenko
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, професор
Підтверджена електронна адреса в kpi.ua
НазваПосиланняРік
Теоретико-методологічні засади розвитку інформаційно-освітнього середовища університету
ЛФ Панченко
Луганськ.–2011.–508 с, 2011
552011
Інформаційно-освітнє середовище сучасного університету: монографія
ЛФ Панченко
Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка 280, 2010
472010
Профессионально-педагогическая подготовка студентов педвузов к использованию новых информационных технологий (на примере гуманитарных факультетов)
ЛФ Панченко
Панченко Любовь Феликсовна—Луганск, 1994.—172 с, 1994
181994
Масовий відкритий онлайн-курс як альтернативна форма підвищення кваліфікації викладача вищої школи
ЛФ Панченко, ЛФ Панченко
Освіта та педагогічна наука, 19-28, 2013
112013
ББК 32.973. 26-018.2 в6я73 П16
ЕВ Адаменко, ЯМ Дымарский
102013
Педагогічний супровід розвитку навчально-дослідницької діяльності студентів в інформаційно-освітньому середовищі університету
ЛФ Панченко
Науковий вісник Донбасу, 2011
102011
Підготовка майбутніх фахівців з інформаційних технологій до здійснення навчальної аналітики
ЛФ Панченко
Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Серія «Педагогічні науки».–Вип 1, 2, 2015
82015
До питання розширення освітнього простору викладача і студента
Л Панченко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2013
82013
Тестові завдання для контролю знань в курсі “Обчислювальна техніка і технічні засоби навчання”: Навчально-методичний посібник./За ред
ОВ Адаменко, ММ Духовна, ЛФ Панченко, ПВ Кондратенко
ГО Козлакової, 1996
81996
Електронне портфоліо студента
ЛФ Панченко
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 281-284, 2013
72013
Проблеми застосування мультиагентних систем у підготовці майбутніх фахівців з інформаційних технологій
ЛФ Панченко, НО Лавриненко
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2015
62015
Нові тренди аналізу даних
ЛФ Панченко
Науковий вісник Донбасу, 2013
62013
Iнформацiйно-освiтнє середовище сучасного унiверситету: монографiя. держ. закл.«Луган. нац. ун-т iменi Тараса Шевченка».-Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ iменi Тараса Шевченка»
ЛФ Панченко
62010
Співтворчість викладача та студента в інформаційно-освітньому середовищі університету
ЛФ Панченко
Освіта Донбасу, 48-52, 2008
62008
Розвиток університетської лекції в контексті мультимедійних технологій
ЛФ Панченко
ВІСНИК, 141, 1999
51999
Компьютерный анализ данных: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений
ЛФ Панченко
Луганск: Изд-во ГУ „ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010
42010
Використання вільного програмного забезпечення для навчання студентів аналізу даних
ЛФ Панченко
Вiсник Луганського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка …, 2010
42010
Віртуальні лабораторії для майбутніх хіміків
ЛФ Панченко
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической …, 2008
42008
Електронне портфоліо студента як результат обчислювальної практики
ЛФ Панченко, ІВ Левітан
Вісн. Луган. нац. пед. ун‐т ім. Тараса Шевченка, 130-136, 2008
42008
Проектная деятельность студентовкак фактор поышения качества обучения в высшей школе.–Образовательная среда сегодня и завтра: Материалы Всероссийской научно-практической …
ЛФ Панченко
М., Рособразование, 2006
42006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20