Ірина Анатоліївна Чистякова
Ірина Анатоліївна Чистякова
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІПП, кафедра педагогіки
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Організаційно-педагогічні засади діяльності інноваційних шкільних мереж Великої Британії
ІА Чистякова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
72012
Концептуальні засади застосування мережевих технологій в освітніх інноваційних процесах
ІА Чистякова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2010
22010
Розвиток колективного лідерства В теорії мережевого управління у вищій освіті
ІА Чистякова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 294-301, 2014
12014
Особливості ресоціалізації неповнолітніх засуджених в умовах пенітенціарної системи України
ІА Чистякова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 410-421, 2013
12013
Особливості діяльності університетських мереж: європейський контекст
ІА ЧИСТЯКОВА
Науковий журнал, 127, 2013
12013
Інноваційні мережеві технології в системі середньої освіти Великої Британії: історична ретроспектива
І Чистякова
Порівняльно-педагогічні студії: науково-педагогічний журнал, 8, 2011
12011
Коопероване лідерство як управлінська технологія: досвід Великої Британії
ІА Чистякова
Витоки педагогічної майстерності. Сер.: Педагогічні науки, 306-312, 2011
12011
Нормативне забезпечення діяльності інноваційних шкільних мереж Великої Британії
ІА Чистякова
Редакційна колегія, 142, 2011
12011
Теоретичні аспекти діяльності інноваційних освітніх мереж
ІА Чистякова
Педагогічні науки: зб. наук. пр./редкол.: МО Лазарєв (відп. ред.)[та ін …, 2008
12008
Механізми розвитку інклюзивної освіти в зарубіжних країнах
ІА Чистякова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Провідні напрями розвитку інклюзивної освіти на сучасному етапі: досвід зарубіжних країн
ІА Чистякова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Теорії дистрибутивного лідерства в міжуніверситетських мережах
ІА Чистякова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
2017
ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ: ДОСВІД США
ІА Чистякова
ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ, 168, 2016
2016
Феномен дистрибутивного лідерства в умовах вищої освіти
ІА Чистякова
Український педагогічний журнал, 145-151, 2015
2015
Genesis of International Volunteer Movement
IA Chystiakova
2015
Особливості формування готовності викладача вищої школи до роботи в умовах інтернаціоналізації європейського освітнього простору
ІА Чистякова
2015
Особливості управління європейськими академічними університетськими мережами
І Чистякова
Порівняльно-педагогічні студії, 56-60, 2014
2014
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
ІА Чистякова
ББК 74.58 (4УКР) Т 33, 410, 2014
2014
Змістові особливості діяльності Європейської Асоціації Університетів
І Чистякова
Порівняльно-педагогічні студії, 139-144, 2013
2013
Розвиток та поширення освітніх інновацій як предмет порівняльно-педагогічних британознавчих досліджень
ІА Чистякова
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20