Павло Шарандак/ Pavlo Sharandak
Павло Шарандак/ Pavlo Sharandak
Неизвестная организация
Подтвержден адрес электронной почты в домене ivm.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Етіологічна структура лептоспірозу свиней у господарствах України
ШПВ Куликова В.В., Пискун А.В., Уховський В.В.
Ветеринарна біотех-нологія., 128-133, 2016
42016
Внутрішні хвороби висо-копродуктивних корів (етіологія, діагностика, лікування і профіліктика): Методичні рекомендації
Ш В.І., Левченко, І.П. Конд-рахін, В.В. Сахнюк, В.М. Горжеєв, В.В. Влізло ...
42007
Стан білкового обміну у вівцематок за різного ступеня забруднення навколишнього середовища
ПВ Шарандак
Вісник Білоцерківського державного аграрного університету.–Біла Церква, 130-133, 2011
32011
Інформативність ензимодіагностики для оцінки функціонального стану серця у високопродуктивних корів
Ш В.В., Сахнюк, П.В.
Науковий вісник Львівської національної академіії вет. мед. ім. С.З …, 2005
3*2005
Морфологічний стан крові вівцематок у різних регіонах Луганської області
ПВ Шарандак
Наук. пр. ПФ НУБіПУ «КАТУ».–«Ветеринарні науки». Вип 133, 223-230, 2011
2*2011
Інформативність креатинкінази і лактатдегідрогенази для діагностики субклінічного перебігу міокардіодистрофії у високопродуктивних корів
ПВ Шарандак, ВІ Левченко, ВВ Шарандак
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
22010
Визначення оптимльних доз і кратності введення КАФІ та дослідження його впливу на продуктивні якості молодняку великої рогатої худоби
ПВ Шарандак, В.І., Малина, В.В., Шарандак
Збірник наукових праць Луганського НАУ, серія “Ветеринарні науки”, 110-113, 2002
2*2002
Зниження негативного впливу сполук кадмію та плюмбуму на функціональний стан печінки овець у Луганській області
ПВ Шарандак, ВІ Левченко
Науковий вісник ветеринарної медицини, 266, 2014
12014
Функціональний стан внутрішніх органів корів за порушення відтворної функції
ПВ Шарандак, ЛО Шпилева, ВС Кот, ВІ Шарандак, ОП Тимошенко, ...
Науковий вісник Луганського національного аграрного університету …, 2013
12013
Вміст Кадмію в грунтах Луганської області
ПВ Шарандак
Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепара-тів …, 2012
12012
ВМІСТ КАДМІЮ В ГРУНТАХ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПВ Шарандак
Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів і …, 2012
12012
Стан фосфорно-кальцієвого обміну в кітних вівцематок різних районів Луганської області
ПВ Шарандак
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Ветеринарна …, 2012
12012
Зміни фосфорно-кальцієвого обміну у вівцематок Лутугінського району Луганської області залежно від фізіологічного стану
ПВ Шарандак, ОП Тимошенко
Біологія тварин, 218-223, 2012
12012
Вікові особливості обміну кальцію та фосфору в жуйних (огляд)
ПВ Шарандак
Наук. вісник Луган. нац. аграр. ун-ту.–Луганськ, 131-134, 2011
12011
Показники білкового обміну у вівцематок при гепатодистрофії в умовах Луганської області
ПВ Шарандак
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА, 178, 2009
12009
Показники білкового та ліпідного обміну в корів в умовах Луганської області
ПВ Шарандак, ВІ Шарандак, ЮВ Кузьміна, АО Добровольська, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2009
12009
Етіологія, клініко-функціональні методи діагностики міокардіодистрофії у високопродуктивних корів та їх лікування
ПВ Шарандак
Білоцерківський НАУ, 2007
12007
Динаміка деяк их показників ліпідного обміну у вів цематок сходу України
ПВ Шарандак, ОП Тимошенко, ГВ Вікуліна, ДВ Кібкало, СБ Боровков
РВВ ХДЗВА, 2019
2019
Удосконалення реакції дифузної преципітації для виявлення метапневмовірусу птиці
РА Дубін, ПВ Шарандак, ЛГ Улько, РА Дубин
Сумський національний аграрний університет, 2018
2018
Hepato-osteodystrophic syndrome at ewes in the East of Ukraine
P Sharandak
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20