Inna Perepeliuk, Інна Перепелюк
Inna Perepeliuk, Інна Перепелюк
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Чернівецький національний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Pre-School Educational Institutions and Family Interaction in the System of Pre-School Education in Ukraine and Poland
I Perepelyuk
Comparative Professional Pedagogy 7 (4), 145-151, 2017
22017
Особистісні та професійні риси жінки-вихователя: історико-педагогічний аспект
ІР Перепелюк
Вісник Львівського університету. Серія: Педагогічна, 167-178, 2012
22012
Формування готовності у студентів педагогічних факультетів до педагогічної взаємодії у контексті наступності дошкільного закладу та початкової школи
І Перепелюк
Молодь і ринок, 115, 2017
12017
The Prospective Nursery Teacher’s Training of Pre-School Establishments for the Educational Interaction with Parents
I Perepeliuk
Studies and Current Trends in Science of Education, 317-325, 2017
12017
Витоки суспільного дошкільного виховання на Буковині (кінець ХІХ-перша третина ХХ століття)
ІР Перепелюк
12013
Полікультурне виховання дошкільників як складова професійної підготовки педагогів-вихователів: етнорегіональний досвід
І Перепелюк
Педагогічний дискурс: зб. наукових праць, 272-276, 2012
12012
Особливості підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до педагогічної взаємодії з батьками
І Перепелюк, Г В
Технології професійної підготовки фахівців в сучасному освітньому просторі …, 2019
2019
Формування soft skills у дітей дошкільного віку як умова їх успішної адаптації до навчання у школі.
І Перепелюк, Т Колтунович
Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : зб …, 2019
2019
Organizational and Pedagogical Conditions Preschool Educational Institution and Family Partnership in the Republic of Poland
I Perepeliuk, L Tymchuk, M Marysynets, K Mykyteihcuk
Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala 11 (3), 290-307, 2019
2019
Організація інклюзивного освітнього середовища як проблема психолого-педагогічних досліджень
І Перепелюк, Х Микитейчук, Р Олійник
Молодий вчений, 59-62, 2019
2019
The moral education of children and youth from a pedagogical retrospective.
I Perepeliuk, M Marysynets, Z Vakolia
International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro) 6 (11 …, 2019
2019
ГОТОВНІСТЬ ВИХОВАТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГОВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
Т Бабюк, І Перепелюк
Педагогічна освіта: теорія і практика 2 (26), 209-215, 2019
2019
Формування морально-етичної сфери дітей дошкільного віку на основі досвіду В. Сухомлинського.
І Перепелюк, Ю Журат
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький, 193-200., 2018
2018
ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА МАГИСТРИТЕ
Н Мачинска, М Олийник, И Перепелюк
Педагогически Алманах 26 (2), 144-151, 2018
2018
Методичні рекомендації до курсу «Теорія та методика співпраці з родинами»
І Перепелюк
2017
Педагогічна взаємодія вихователів та батьків – вагомий чинник розвитку школяра.
І Перепелюк
Матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Роль освіти у сталому розвитку …, 2017
2017
ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І СІМ’Ї ЯК ПАРТНЕРІВ У ВИХОВАННІ ДИТИНИ: ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД
ІР Перепелюк
Редакційна колегія випуску, 90-92, 2017
2017
Досвід Польщі з організації партнерства сім’ї і дошкільного навчального закладу у вихованні дитини
І Перепелюк
Педагогічний процес: теорія і практика, 152-158, 2017
2017
Практичні аспекти формування готовності майбутніх вихователів до роботи з батьками дітей дошкільного віку
І Перепелюк
Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми та перспективи …, 2016
2016
Формування національної ідентичності студентів
ІР Перепелюк, МІ Олійник
Вісник Прикарпатського університету: Педагогіка, 33-38, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20