Подписаться
Людмила Мартинюк / Liudmyla Martyniuk
Людмила Мартинюк / Liudmyla Martyniuk
Подтвержден адрес электронной почты в домене univ.net.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання
ЛІ Воротіна, ВЄ Воротін, ЛА Мартинюк, ТВ Черняк
К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2004
882004
Обґрунтування вибору конкурентних стратегій підприємствам у секторі
Л Мартинюк
Підприємництво, господарство і право, 127-129, 2003
102003
Малий бiзнес та пiдприємництво в ринкових умовах господарювання: навч. посiб.
ЛI Воротiна, ВЕ Воротiн, ЛА Мартинюк, ТВ Черняк
102002
Формування професійної компетентності викладача як ефективний засіб забезпечення якості освіти
ЛА Мартинюк
URL: https://www. google. com, 2011
72011
Венчурне фінансування як фактор зростання інноваційності підприємств малого бізнесу
НВ Андреюк, ЛА Мартинюк, ВЛ Буняк
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 162-165, 2009
52009
Релокація як спосіб відновлення та підтримки бізнесу у період агресії
Г Кундєєва, Л Мартинюк
Конкурентоспроможність національної економіки: матеріали XX Міжнародної …, 2022
32022
Інституційне забезпечення реформування системи технічного регулювання в Україні
ЛА Мартинюк
Бізнес-навігатор, 50-57, 2019
32019
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ВІДПОВІДНО ДО НОВОЇ ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ METHODOLOGY OF CALCULATING KEY FINANCIAL INDICATORS OF …
ЛА Мартинюк, МА Лісовська
Глобальні та національні проблеми економіки, 469, 2015
12015
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА
ЕП Милявська, ЛІ Воротіна, ВЄ Воротін, ЛА Мартинюк, ТВ Черняк
ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ, 84, 2019
2019
ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
ЛА Мартинюк
Городецька МО, 77, 2019
2019
Формування та реалізація аграрного потенціалу України
ЛА Мартинюк, ОМ Гончарова
Теоретичні та прикладні питання економіки, 116-123, 2018
2018
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК РЕАЛІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ГО Кундєєва, НВ Андреюк, ЛА Мартинюк
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків …, 2018
2018
ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ЛА Мартинюк
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків …, 2017
2017
Модификация Протекционистской Составляющей Внешнеторговой Политики В Условиях Глобализации
В Середа, Л Мартинюк
Вiсник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2013
2013
Модифікація протекціоністської складової зовнішньоторговельної політики в умовах глобалізації
ВІ Середа, ЛА Мартинюк
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2013
2013
Особливості оцінювання фінансового стану вітчизняних підприємств: методичні підходи та практика їх застосування
ЛА Мартинюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
2012
Стан та перспективи розвитку м’ясопродуктового підкомплексу АПК України
ГО Кундєєва, ЛА Мартинюк
Теоретичні та прикладні питання економіки, 221-227, 2012
2012
Формування сучасної концепції інтелектуальної власності
Л Мартинюк, І Невінчаний
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2009
2009
JEL: E20, E25, I31 ORCID ID: 0000-0003-0513-8263
ГО Кундєєва, ЛА Мартинюк
JEL: M31, L65, M21 ORCID ID: 0000-0003-0513-8263
ГО Кундєєва, ЛА Мартинюк
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20