Єрмакова Ольга Анатоліївна; Ермакова Ольга Анатольевна; Iermakova Olga; O.エルマコヴァ
Єрмакова Ольга Анатоліївна; Ермакова Ольга Анатольевна; Iermakova Olga; O.エルマコヴァ
Одеський національний економічний університет, кафедра міжнародних економічних відносин; Інститут
Verified email at oneu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Підвищення конкурентоспроможності приморських регіонів України на основі кластерної моделі
ОА Єрмакова, ОА Ермакова
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2011
392011
Зовнішньоекономічна діяльність регіону: навчальний посібник
ОА Єрмакова, ЮГ Козак
Одеса: Фенікс, 2013
382013
Регіон як самостійний суб’єкт міжнародних економічних відносин
ОА Єрмакова
Актуальні проблеми економіки, 169-175, 2010
202010
Роль кластеров в повышении международной конкурентоспособности региона
ОА Єрмакова
Экономика промышленности, 2009
192009
Світовий досвід створення та функціонування морських кластерів
ВМ Осипов, ОА Єрмакова, ВН Осипов, ОА Ермакова
Одеський державний економічний університет, 2009
152009
Перспективи створення морегосподарського кластера в Україні
ВМ Осипов, ОА Єрмакова
Економіка і прогнозування, 111-122, 2009
152009
Економічна ефективність функціонування кластерів: оцінювання та аналіз впливу на конкурентоспроможність регіону
ОА Єрмакова
Актуальні проблеми економіки, 174-180, 2012
142012
Пріоритети соціально-економічного розвитку українського причорномор'я в контексті новітньої регіональної політики
ВМ Осипов, ОА Єрмакова
Прометей, 76-82, 2014
132014
Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон
ЮГ Козак, НВ Притула, ОА Єрмакова, ІО Уханова, ВМ Осипов, ...
Центр учбової літератури, 2016
122016
Зовнішньоекономічна діяльність регіону: інституційні важелі вдосконалення
ОА Єрмакова
Інтерпрінт, 2014
122014
Економічне оновлення регіону: аналіз ситуацій та рішення:[монографія]
БВ Буркинський, СК Харічков
Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2008
122008
Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу: монография
АИ Амоша, ИП Булеев, ВИ Дубницкий
Донецк: Юго-Восток, 2011
112011
Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу: монография
АИ Амоша, ИП Булеев, ВИ Дубницкий
Донецк: Юго-Восток, 2011
112011
Соціальний капітал як важливий фактор економічного розвитку України та її регіонів
ОА Єрмакова
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Проблеми економіки …, 2016
102016
Перспективи створення транскордонного морського кластера в Чорноморському регіоні
ОА Єрмакова
Інститут економіки промисловості НАН України, 2008
92008
Методика оцінки ефективності кластерів як каталізаторів експортного потенціалу регіону
О Єрмакова
Економіст: науковий журнал, 35-38, 2009
82009
Світові процеси глобалізації та перспективи розвитку гірничометалургійного комплексу України
В Осипов, В Точилі, В Венгер, О Єрмакова
Режим доступу: http://www. amc. gov. ua/amc/control/uk/publish/article …, 2008
82008
Щодо мінімізації ризиків експорту української металопродукції
О Єрмакова, В САЗОНОВ, П ВІННИК
Економіст: наук. журнал, 36-40, 2010
72010
Проблеми державного регулювання кластерної політики в Україні
ОА Єрмакова
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць.–Вип 255, 365-370, 0
7
Формування політики конкурентоспроможності регіону на принципах саморозвитку
ВМ Осипов, ОА Єрмакова
Вісник соціально-економічних досліджень, 78-81, 2011
62011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20