Зоя Рябова
Зоя Рябова
ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене umo.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів 6-7 річного віку (управлінський аспект)
ЗВ Рябова
ЗВ Рябова.− К, 2004
362004
Моніторинг як ефективний засіб оцінювання якості загальної середньої освіти в навчальному закладі
ГВ Єльникова, ЗВ Рябова
Теорія і методика управління освітою, 2008
342008
Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів
З Рябова
Директор школи, 8, 2005
25*2005
Наукові основи маркетингового управління в освіті: монографія
ЗВ Рябова
К.: Педагогічна думка, 2013
242013
Маркетингові дослідження в управлінні навчальним закладом [Електронний ресурс]
ЗВ Рябова
Режим доступу: http://tme. umo. edu. ua/.–Назва з екрана, 2010
222010
Управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу
ВІ Ростовська
спец. 13.00. 06 «Теорія та методика управління освітою»/Вікторія Іванівна …, 2009
22*2009
Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів загальноосвітнього навчального закладу: Науково–методичний посібник
ЗВ Рябова
Х.: Гімназія, 2004
202004
Становлення шкіл сприяння здоров’ю
ІВ Волкова, ОЄ Марінушкіна, ЛД Покроєва, ЗВ Рябова
Харків: ХОНМІБО 40, 2007
192007
Наукові засади моніторингу розвитку вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації
СС Кретович
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 06 „Теорія та методика управління …, 2012
17*2012
Організаційно-педагогічні засади експертного оцінювання навчально-виховної діяльності загальноосвітніх шкіл
ОС Боднар
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 06 „Теорія та методика управління …, 2008
162008
Якість освіти в навчальному закладі
ГЮ Кравченко, ЗВ Рябова
Х.: Ранок, 2013
13*2013
Моделювання та проектування як ефективні засоби забезпечення якості надання освітніх послуг
З Рябова
Теорія та методика управління освітою, 2012
102012
Якість освіти як педагогічна категорія
З Рябова
Джерело педагогічної майстерності. Управління якістю освіти в Харківському …, 2006
102006
Організація моніторингово-маркетингових досліджень ефективності і якості післядипломної педагогічної освіти [Електроний ресурс]
ЛД Покроєва, ЗВ Рябова
Режим доступу: http://www. narodnaosvita. kiev. ua/vupysku/5/statti …, 0
10*
Управління розвитком педагогічного колективу на основі маркетингових досліджень
ЗВ Рябова
Теорія та методика управління освітою, 2010
92010
Управління процесом формування конкурентоздатного фахівця в умовах диверсифікації освіти
ВО Бикова
ступ. канд. пед. наук, 2013
82013
Кваліметричний підхід в управлінні навчальним закладом
ЗВ Рябова, РТ Назарян
Палітра педагога, 13-15, 2005
82005
Якість освіти в навчальному закладі./ГЮ Кравченко, ЗВ Рябова
ЗВ Рябова
X.: Вид-во «Ранок, 2013
72013
Теоретико-методологічні засади маркетингового управління навчальною діяльністю інститутів післядипломної педагогічної освіти
З Рябова
Обрії, 40-43, 2013
72013
Метод проектів у розвитку якості дошкільної освіти
ГЮ Кравченко, НФ Кугуєнко
Х.: Видавництво «Ранок, 2013
62013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20