Зоя Рябова
Зоя Рябова
ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України
Підтверджена електронна адреса в umo.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моніторинг як ефективний засіб оцінювання якості загальної середньої освіти в навчальному закладі
ГВ Єльникова, ЗВ Рябова
Культура народов Причерноморья, 2007
452007
Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів 6-7 річного віку (управлінський аспект)
ЗВ Рябова
ЗВ Рябова.− К, 2004
442004
Наукові основи маркетингового управління в освіті: монографія
ЗВ Рябова
К.: Педагогічна думка, 2013
352013
Становлення шкіл сприяння здоров’ю
ІВ Волкова, ОЄ Марінушкіна, ЛД Покроєва, ЗВ Рябова
Харків: ХОНМІБО 40, 2007
262007
Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів
З Рябова
Директор школи, 8, 2005
25*2005
Маркетингові дослідження в управлінні навчальним закладом [Електронний ресурс]
ЗВ Рябова
Режим доступу: http://tme. umo. edu. ua/.–Назва з екрана, 2010
232010
Управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу
ВІ Ростовська
спец. 13.00. 06 «Теорія та методика управління освітою»/Вікторія Іванівна …, 2009
23*2009
Якість освіти в навчальному закладі
ГЮ Кравченко, ЗВ Рябова
Х.: Ранок, 2013
21*2013
Порівняльна характеристика моніторингу та контролю в освітніх системах
ЗВ Рябова
Дошкільне виховання, 11, 2005
20*2005
Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів загальноосвітнього навчального закладу: науково-методичний посібник
ЗВ Рябова
Х.: Гімназія, 2004
202004
Організаційно-педагогічні засади експертного оцінювання навчально-виховної діяльності загальноосвітніх шкіл
ОС Боднар
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 06 „Теорія та методика управління …, 2008
192008
Управління процесом формування конкурентоздатного фахівця в умовах диверсифікації освіти
ВО Бикова
ступ. канд. пед. наук, 2013
132013
Моделювання та проектування як ефективні засоби забезпечення якості надання освітніх послуг
З Рябова
Теорія та методика управління освітою, 2012
132012
Маркетингове управління в освіті: технологічний аспект
ЗВ Рябова
Народна освіта, 0
13*
Метод проектів у розвитку якості дошкільної освіти
ГЮ Кравченко, НФ Кугуєнко
Х.: Видавництво «Ранок, 2013
102013
Управління розвитком педагогічного колективу на основі маркетингових досліджень
ЗВ Рябова
Теорія та методика управління освітою, 2010
102010
Організація моніторингово-маркетингових досліджень ефективності і якості післядипломної педагогічної освіти [електронний ресурс]
Л Покроєва, ЗВ Рябова
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/NarOsv/2008-2/08pldppo. htm, 0
10*
Якість освіти як педагогічна категорія
З Рябова
Джерело педагогічної майстерності. Управління якістю освіти в Харківському …, 2006
92006
Кваліметричний підхід в управлінні навчальним закладом
ЗВ Рябова, РТ Назарян
Палітра педагога, 13-15, 2005
82005
Теоретико-методологічні засади маркетингового управління навчальною діяльністю інститутів післядипломної педагогічної освіти
З Рябова
Обрії, 40-43, 2013
72013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20