Кирій Валентина, Kyriy Valentyna, Кирий Валентина
Кирій Валентина, Kyriy Valentyna, Кирий Валентина
Kharkiv National University of Radio Electronics
Verified email at nure.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Засади формування фінансово промислових груп в Україні
ВВ Кирій, ОВ Чічкань
Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка, 28, 2012
52012
Дослідження фрактальних властивостей рядів виробництва і споживання електроенергії в Україні
ЖВ Дейнеко, ВВ Кирій, ЛО Кіріченко
Наукові вісті Національного технічного університету України Київський …, 2010
32010
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ГАЗОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ВВ Кирій, ДО Чеченець, РВ Петрова, НВ Довгопол
Современное состояние научных исследований и технологий в промышленности …, 2018
2*2018
Дослідження специфіки застосування фактора часу у сучасних економічних процесах
ВВ Кирий, ОН Гуца
Traektoriâ Nauki 2 (5 (10)), 1-36-1.43, 2016
2*2016
МОДЕЛЮ ВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА
ВО Тімофєєв, ВВ Кирій, ША Омаров, ОМ Воскобойник
ВІСНИК, 2010
22010
Сучасний стан та тенденції розвитку систем управління якістю передачі даних в інформаційних системах
ВО Тімофєєв, ВВ Данильченко, ВВ Кирій
ФОП Мезіна ВВ, 2017
12017
Обґрунтування розробки системи економічного моніторингу на основі використання інформаційних технологій
ВВ Кирій, ВО Тімофєєв
Кирій ВВ Обґрунтування розробки системи економічного моніторингу на основі …, 2015
12015
Анализ специфики и особенности системы образования Украины и стран ЕС [Электронный ресурс]
АВ Токарева, ВВ Кирий
Режим доступу: http://global-national. in. ua/archive/7-2015/18. pdf, 2015
1*2015
Совершенствование информационного обеспечения инновационных процессов
ВВ Кирий, ВА Тимофеев, ОВ Гамрецкая
Белорусский государственный экономический университет, 2011
12011
Дослідження моделей оцінки інвестиційної привабливості енергопостачальних підприємств
ЛВ Соколова, ВВ Кирій, ОЄ Соколов
НТУ «ХПІ», 2006
12006
Реформування державної енергокомпанії
ТВ Полозова, ІА Шейко, ВВ Кирій
Хмельницький національний університет, 2020
2020
Методы оценки конкурентоспособности предприятия
ВВ Кирій, ОВ Пересада
2019
Дослідження можливостей формування кластерів з огляду на розвиток секторів економіки України
ВВ Кирій, ОІ Любічева
2019
Features of stakeholder management in project environment
ВВ Кирій, ОМ Гуца, СА Маланчій
2019
Використання інформаційних технологій у розбудові нової економіки
ВВ Кирій
2019
Розроблення механізмів у системі управління інтернет-маркетингом підприємства
ВВ Кирій, ММ Колісник
2019
Optimization of Management Information Support as a Basis for Organizational Transformations at an Enterprise
ВВ Кирій, ІА Шейко, РВ Петрова
International University of Sarajevo, Bosnia, 2019
2019
MECHANISM OF DEBT SECURITY MANAGEMENT OF THE GAS TRANSPORT ENTERPRISE
ВВ Кирій, РВ Петрова, НВ Довгопол
Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 103-112, 2018
2018
FORMATION OF BUSINESS ENTITY EFFECTIVE MANAGEMENT SYSTEM IN CONDITIONS OF GOVERNMENT MODERATION OF ITS ACTIVITY BASED ON THE BALANCED SYSTEM OF INDEXES
ВВ Кирій
Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 87-94, 2018
2018
Математичні моделі та новітні технології управління економічними та технічними системами
РВ Артюх, МВ Булаєнко, ЮО Верещака, ГМ Верясова, ІО Гавриленко, ...
Харків: ФОП Панов АМ, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20