Подписаться
Кирій Валентина, Kyriy Valentyna, Кирий Валентина
Кирій Валентина, Kyriy Valentyna, Кирий Валентина
Kharkiv National University of Radio Electronics
Подтвержден адрес электронной почты в домене nure.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Засади формування фінансово промислових груп в Україні
ВВ Кирій, ОВ Чічкань
Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка, 28, 2012
62012
Дослідження специфіки застосування фактора часу у сучасних економічних процесах
ВВ Кирий, ОН Гуца
Traektoriâ Nauki 2 (5 (10)), 1-36-1.43, 2016
3*2016
Дослідження фрактальних властивостей рядів виробництва і споживання електроенергії в Україні
ЖВ Дейнеко, ВВ Кирій, ЛО Кіріченко
Наукові вісті Національного технічного університету України Київський …, 2010
32010
МОДЕЛЮ ВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА
ВО Тімофєєв, ВВ Кирій, ША Омаров, ОM Воскобойник
ВІСНИК, 2010
32010
Дослідження моделей оцінки інвестиційної привабливості енергопостачальних підприємств
ЛВ Соколова, ВВ Кирій, ОЄ Соколов
НТУ «ХПІ», 2006
32006
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ГАЗОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ВВ Кирій, ДО Чеченець, РВ Петрова, НВ Довгопол
Современное состояние научных исследований и технологий в промышленности …, 2018
2*2018
Сучасний стан та тенденції розвитку систем управління якістю передачі даних в інформаційних системах
ВО Тімофєєв, ВВ Данильченко, ВВ Кирій
ФОП Мезіна ВВ, 2017
22017
Дослідження ІT-галузі як важеля економічного розвитку країни і Харківського регіону
ВВ Кирій, МЕ Зінченко, ВР Шелефонтюк
Кирій ВВ Дослідження ІT-галузі як важеля економічного розвитку країни і …, 2018
12018
Обґрунтування розробки системи економічного моніторингу на основі використання інформаційних технологій
ВВ Кирій, ВО Тімофєєв
Кирій ВВ Обґрунтування розробки системи економічного моніторингу на основі …, 2015
12015
Анализ специфики и особенности системы образования Украины и стран ЕС [Электронный ресурс]
АВ Токарева, ВВ Кирий
Режим доступу: http://global-national. in. ua/archive/7-2015/18. pdf, 2015
1*2015
Совершенствование информационного обеспечения инновационных процессов
ВВ Кирий, ВА Тимофеев, ОВ Гамрецкая
Белорусский государственный экономический университет, 2011
12011
Організаційно-економічне забезпечення управління інформаційними потоками (на прикладі енергозбутової діяльності)
ВВ Кирій, ВВ Кирий
Харківський національний університет радіоелектроніки, 2005
12005
ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
ВВ Кирій, ВА Шемшура
І Міжнародної науково-практичної конференції, 152, 2020
2020
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ
ВВ Кирій, ВР Шелефонтюк
І Міжнародної науково-практичної конференції, 148, 2020
2020
ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ
ВВ Кирій, ДД Мірошниченко
І Міжнародної науково-практичної конференції, 144, 2020
2020
Реформування державної енергокомпанії
ТВ Полозова, ІА Шейко, ВВ Кирій
ХНУ, 2020
2020
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ВВ Кирий, ЕВ Пересада
ББК 72: 74 C56, 218, 2019
2019
Нейромережеві технології в економiчнiй дiяльностi
ВВ Кирій, МЕ Зінченко
ГО «Європейська наукова платформа», 2019
2019
Значення інформаційних технологій для розвитку сучасного підприємства
ВВ Кирій, ВР Шелефонтюк
ГО «Європейська наукова платформа», 2019
2019
Методы оценки конкурентоспособности предприятия
ВВ Кирій, ОВ Пересада
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20