Литвиненко Олена Дем'янівна
Литвиненко Олена Дем'янівна
ХТЕІ КНТЕУ, кафедра маркетингу, менеджменту та торговельного підприємництва
Підтверджена електронна адреса в htei.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства : стаття
ОД Литвиненко, АО Литвиненко
"Управління розвитком" міжнародне наукове видання, 2006
7*2006
Особливості проведення внутрішнього аудиту розрахунків підприємства з оплати праці : стаття
ОД Литвиненко, ВА Петренко
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" 2 (№ 12 (22)), с. 89-91, 2016
12016
Методологічна сутність та роль фінансової системи в держаній фінансовій політиці : стаття
ОД Литвиненко, АО Литвиненко
Фахове видання "Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі …, 2013
12013
Management of Innovation Entrepreneurship in Ukraine
O Lytvynenko
ІНТЕРНАУКА: фаховий міжнародний науковий журнал. Серія : «Економічні науки», 2020
2020
Assessing the Effectiveness of the Authorities in Ukraine
O Lytvynenko
Міжнародна наукова конференція «Наукові дослідження: парадигма інноваційного …, 2020
2020
Importance of Corporate Governance for Ukraine
O Lytvynenko
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сорок п'яті економіко …, 2020
2020
The Role of International Corporate Governance Standards in Ukraine
ОД Литвиненко
Міжнародна наукова інтернет-конференція «Регіональні особливості розвитку …, 2019
2019
The Particularities of Corporate Governance Model Formation in Ukraine
O Lytvynenko, V Popov
ІНТЕРНАУКА : фаховий міжнародний науковий журнал, https://www.inter-nauka …, 2019
2019
The Formation of the Strategic Resource Management Mechanism of the Enterprise
O Lytvynenko, V Yurchenko
Наука Онлайн: Міжнародний науковий електронний журнал, 2019
2019
Напрями вдосконалення механізму державно-приватного партнерства в Україні
ОД Литвиненко, АО Литвиненко, АС Волкова
Міжнародний круглий стіл "Державно-приватне партнерство – важливий …, 2019
2019
Напрями розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні
ОД Литвиненко, В Стриелковский
Міжнародний круглий стіл "Державно-приватне партнерство – важливий …, 2019
2019
Управління розвитком державно-приватного партнерства у корпоративному секторі країни або сучасні особливості розвитку корпоративного управління в Україні : розділ 8
ОД Литвиненко
Управління розвитком державно-приватного партнерства : монографія, С. 138-165, 2019
2019
Features of the Corporate Management Development in Ukraine
ОД Литвиненко
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток невиробничої …, 2018
2018
World Trends Managing Innovations : розділ 2.1
ОД Литвиненко
Міжнародна монографія «Modern Tendencies in Business and Public Sector», 2018
2018
Directions for Improvement of Mechanism of Public-Private Partnership in Ukraine : стаття
ОД Литвиненко, Г Арцибашев
Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека …, 2018
2018
Economic Essence of Definition «Investment Potential» : стаття
ОД Литвиненко, О Бакуменко
Науковий журнал "Молодий вчений", С. 347-350, 2018
2018
Foreign Experience of Supporting Small Business
ОД Литвиненко
Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація економіки країни в …, 2018
2018
Modern Features of the Corporate Management Development in Ukraine : стаття
ОД Литвиненко
Міжнародне наукове фахове видання «Інтернаука». Серія: «Економічні науки», 2018
2018
Risk Management in the Corporate Governance System : свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір
ОД Литвиненко
2018
Causes of Corporate Conflicts and Ways of Their Settlement : свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір
ОД Литвиненко
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20