Ворошилова Наталия
Ворошилова Наталия
старший научный сотрудник, Институт отоларингологии, Киев
Підтверджена електронна адреса в bigmir.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сравнительное изучение влияния способов лечения на состояние местного иммунитета слизистых оболочек носа больных хроническим гнойным риносинуситом
НА Арефьева, ЛФ Азнабаева, НН Ворошилова, НМ Султанов
Фундаментальные исследования, 49-49, 2007
142007
Вікові особливості вмісту кадмію в організмі отруєних ним щурів за дії експериментального метаболічного ацидозу
НМ Мельникова, НМ Ворошилова
Укр. біохім. журн 79 (1), 108-112, 2007
102007
Важкі метали як фактор екологічної небезпеки (біохімічні механізми отруєння важкими металами та методи їх елімінації з організму тварин) Монографія присвячена 110-річчю НАУ та …
НМ Мельникова, ІВ Калінін, ЄА Деркач, ІА Шепельова, ...
Київ.–2009.–194 с, 2009
72009
Кадмій: вплив кислотно-лужного стану на метаболічні процеси в організмі Монографія
НМ Мельникова, Неля Миколаївна, Ворошилова
42016
Мінеральний обмін як показник фізіологічного статусу організму тварин
НМ Мельникова, Неля Миколаївна, Ворошилова
Здоровья тварин і ліки, 22-23, 2009
42009
Importance of age aspect in regulation of activity of some rat liver enzymes
VNM Melnikova N.M
IV International Young Scientists conference Biodiversity. Ecology …, 2009
32009
Вплив кислотно-лужного стану на метаболізм заліза в організмі щурів різного віку за умов отруєння кадмієм
НМ Ворошилова, Наталія Михайлівна, Мельникова
Конференція професорскь-викладацького складу ННІ ветеринарної медицини …, 2006
32006
Вплив параметрів кислотно-лужного стану організму щурів різних вікових груп, отруєних кадмієм на мінеральний склад крові
ІВ Мельникова, Неля Миколаївна, Ворошилова, Наталія Михайлівна, Калінін
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету, 137-139, 2005
32005
Tumors and biofilms: too much coincidences to de casual
NM Verevka, S.V., Voroshylova
Biopolymers and Cell. 34 (1), 72-81, 2018
2*2018
Вплив антиоксидантів на мінеральний склад крові молодих та старих щурів в умовах отруєння сульфатом кадмію
ВНМ Мельникова, Неля Миколаївна
Современные проблемы токсикологии, 57-59, 2005
22005
Інтеграція метаболічних та ензимологічних показників крові щурів, отруєних кадмію сульфатом
НМ Мельникова, Неля Миколаївна, Ворошилова
Лабораторна діагностика, 17-20, 2010
12010
Взаимосвязь факторов защиты и микробного сообщества слизистых оболочек носа у больных хроническим гнойным риносинуситом
ЛФ Азнабаева, НА Арефьева, НН Ворошилова, НМ Султанов
Успехи современного естествознания, 69-69, 2007
12007
ВПЛИВ СЕЛЕНІТУ НАТРІЮ ТА ВІТАМІНУ Е НА ВМІСТ ДЕЯКИХ МІНЕРАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У КРОВІ ЩУРІВ, ОТРУЄНИХ КАДМІЄМ
Н Мельникова, Н Ворошилова
InterConf, 2021
2021
ВПЛИВ ЗМІНИ КИСЛОТНО-ЛУЖНОГО СТАНУ НА АКТИВНІСТЬ ТРАНСАМІНАЗ ТА ВМІСТ БІЛІРУБІНУ В КРОВІ ОТРУЄНИХ КАДМІЄМ ЩУРІВ
НМ Мельникова, НМ Ворошилова
BBK 91, 575, 2020
2020
Агрегація білкових препаратів як передумова імунних ускладнень
ОВ Стасишин, ВВ Красівська, ЛО Матюха, НМ Ворошилова, ...
2019
Показники перекисного окислення білків і ліпідів та антиоксидантного захисту як маркери ендогенної інтоксикації у хворих з синдромом обструктивного апное сну
ЮВ Мінін, ТІ Кучеренко, ЮБ Бурлака, ЮГ Клись, НМ Ворошилова, ...
Оториноларингологія, 4-12, 2018
2018
В-агреговані білки в патологічно змінених тканинах. Особливості стуктури білка Бенс-Джонса та обумовлені ними діагностичні дослідження
І Цвірінько, Н Ворошилова, С Тімченко, С Верьовка
Лабораторна діагностика, 3-8, 2018
2018
Bence-Jones protein as the fofm of nano-scaled B-stacked supramolecular aggregates
N Voroshilova, M Nimchenko, S Verevka
Ukrainian Journal of Nephrology and Dialysis, 39-44, 2018
2018
Особливості показників протеолітично-інгібіторного балансу в тканинах хворих на поліпозний риносинусит
Н Ворошилова, Ю Клись, Ю Бурлака, С Верьовка
Лабораторна діагностика, 8-12, 2018
2018
Пухлина та біоплівки: забагато співпадань, щоб бути випадковими
СВ Верьовка, НМ Ворошилова
Biopolymers and Cell 34 (1), 72-81, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20