Кириленко О.І.
Кириленко О.І.
ст. викладач каф. НРМ, ДДАЕУ
Verified email at dsau.dp.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Оцінка технічного стану робочої рідини агрегатів гідроприводу трансмісії кормо-та зернозбиральних комбайнів в умовах експлуатації
ПТ Мельянцов, ЄВ Калганков, ОІ Кириленко
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету.–Дніпропетровськ …, 2008
62008
Обґрунтування граничних сумарних витрат робочої рідини в качаючих вузлах агрегатів гідроприводу трансмісій мобільних машин
ОІ Кириленко
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету.–Дніпропетровськ …, 2009
42009
Обгрунтування структурних параметрів технічного стану спряження розподільник–приставне дно” качаючого вузла агрегатів об’ємного гідроприводу трансмісії
ОІ Кириленко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
12014
Експериментальні дослідження втрат робочої рідини в качаючому вузлі агрегатів об’ємного гідроприводу трансмісій
ОІ Кириленко, ПТ Мельянцов
Інженерія природокористування, 10-16, 2016
2016
Обгрунтування структурних параметрів технічного стану спряження «розподільник–приставне дно» качаючого вузла агрегатів об’ємного гідроприводу трансмісії
ПТ Мельянцов, ОІ Кириленко
Геотехническая механика, 2012
2012
Конструктивне забезпечення надійності агрегатів гідравлічних трансмісій
ВІ Дирда, ПТ Мельянцов, ЄВ Калганков, ОІ Кириленко, АП Мельянцов
Геотехническая механика, 2012
2012
SEKCJA 16. AgrotEChnologiA.(СельСкохозяйСтвенные науки)
ТМ Башта, ВМ Лозовський, АА Комаров, ЮА Беленков, ВА Дідур
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7