Alona Zakutniaia
Alona Zakutniaia
Assistant professor of the Accounting and Taxation Department, Education and Research Institute for
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Central bank transparency as a condition for effective monetary policy realization
T Savchenko, A Zakutniaia
Economy & Finance (English-language Edition of Gazdaság És Pénzügy) 3 (3 …, 2016
42016
The impact of monetary policy transparency on inflation: the case of Ukraine
S Kozmenko, T Savchenko, A Zakutniaia
Banks & bank systems, 82-89, 2016
42016
Значення фінансової звітності у забезпеченні транспарентності банківської діяльності
ТГ Савченко, АО Закутня
Університет банківської справи Національного банку України, 2014
42014
Роль фінансової звітності як основного джерела інформаційного забезпечення в управління підприємством
АО Закутняя
Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ. Серія: Економічні науки, 477-486, 2013
32013
Transparency of the Central Bank as an Inflation Targeting Pillar
T Savchenko, A Zakutniaia
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 73 (2), 41-52, 2017
22017
Індекс транспарентності монетарної політики: методика розрахунку та напрями застосування
ТГ Савченко, АО Закутняя
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2015
22015
Транспарентність та комунікації центрального банку при реалізації монетарної політики
АО Закутняя
Вісник Одеського Національного університету. Серія: Економіка, 107-110, 2014
22014
Транспарентність публічних фінансів–протидія корупції
ІО Школьник, ТГ Савченко, НВ Винниченко, АГ Бухтіарова, ВВ Койбічук, ...
" Ярославна", 2018
12018
Central bank transparency: cross-country comprehension (example of inflation reports)
AR Barhaq, AO Zakutnia
Sumy State University, 2017
12017
Розвиток грошово-кредитної політики на основі формування транспарентного середовища її реалізації
АО Закутня
Сумський державний університет, 2017
12017
Оцінка інфляційних звітів центральних банків країн світу з позиції забезпечення транспарентності монетарної політики
АО Закутняя
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
12016
Оцінка рівня транспарентності монетарної політики
АО Закутня
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2015
12015
Розвиток комунікаційної політики Національного банку України в контексті впровадження інфляційного таргетування
ТГ Савченко, АО Закутняя
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України, 19-31, 2014
12014
Transparency as competitive advantage of innovation driven companies
AO Zakutnia, A Hayriyan
Sumy State University, 2017
2017
СЕКЦІЯ 9 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ 149
АО Закутняя, АХ Іляшенко
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 5, 2016
2016
КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ІНФЛЯЦІЙНИХ ЗВІТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
АО Закутняя
ББК 65.9 (4Укр) 262.1, 189, 2016
2016
Савченко ТГ
АО Закутняя
НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 153, 2015
2015
індекс транспарентності МонетарноЇ політики: Методика роЗраХунку та напрЯМи ЗастосуваннЯ MONETARY POLICY TRANSPARENOSTI INDEX: METHODS OF CALCULATION AND DIRECTIONS OF APPLICATION
TH Savchenko, AO Zakutniaia
науковий вісник ужгородського національного університету, 153, 2015
2015
Індекс транспареності монетарної політики: методика розрахунку та напрями застосування
ТГ Савченко, АО Закутня
Ужгородський національний університет, 2015
2015
Індекс транспареності монетарної політики: методика розрахунку та напрями застосування
ТГ Савченко, АО Закутня
Ужгородський національний університет, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20