Парпан Уляна Михайлівна
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Провідні принципи розвитку сучасної вищої освіти України в контексті євроінтеграції
УМ Парпан, УМ Парпан
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018
132018
Правова природа вищої освіти в Україні: теоретико-правовий вимір
УМ Парпан
URL: https://lpnu. ua/research/disscoun/d-3505219/parpan-ulyana-myhaylivna, 2018
52018
Правова природа вищої освіти в Україні: монографія
УМ Парпан
Львів: РАСТР-7, 2017
52017
Правосуб’єктність як передумова участі особи в адміністративному процесі
УМ Парпан, НВ Ільчишин
Scientific Notes of Lviv University of Business and Law 19, 221-226, 2018
42018
Парадигма вищої освіти в умовах інтеграційних викликів
У Парпан, У Парпан
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні …, 2018
42018
Модернізація національної системи освіти у контексті сучасного євроінтеграційного поступу України
У Парпан
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні …, 2017
42017
Значення та вплив освітніх концепцій на становлення людини як особистості в сучасному освітньому просторі
УМ Парпан, ІЮ Хомишин
Митна справа, 69-73, 2011
42011
Основні напрямки державної політики у сфері вищої освіти
УМ Парпан
Журнал східноєвропейського права, 84-91, 2018
32018
Стратегічний потенціал реформування системи вищої освіти в Україні
У Парпан
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні …, 2017
32017
Українська освіта в умовах сучасних глобалізаційних змін
УМ Парпан
Митна справа, 418-422, 2012
32012
Вплив сучасних інноваційних технологій на розвиток освітнього середовища
УМ Парпан
Митна справа, 616-620, 2011
32011
Міграційна політика та міграційно-правова політика: порівняльний аналіз
НП Бортник, УМ Парпан, МР Малець
Європейські перспективи, 60-66, 2019
22019
Правова система контролю якості вищої освіти в Україні
УМ Парпан
Scientific Notes of Lviv University of Business and Law 19, 227-231, 2018
22018
Модель діяльності вищих навчальних закладів України: концептуальні та правові основи
Т Гарасимів, У Парпан
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Юридичні науки, 68-76, 2018
22018
Реформуванняюридичної освіти: зарубіжний досвід та українські реалії
У Парпан
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні …, 2017
22017
Право людини на освіту в умовах асоціації України і Європейського Союзу: сутність та принципи
УМ Парпан
Видавництво Львівської політехніки, 2016
22016
Освіта як вагомий чинник розвитку суспільства в умовах глобалізації
УМ Парпан
Митна справа, 82, 2012
22012
Принципи позасудового вирішення адміністративних спорів
НП Бортник, УМ Парпан, ОВ Скочиляс-Павлів, ОВ Скочиляс-Павлив
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні …, 2019
12019
Правова природа вищої освіти в Україні
УМ Парпан
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2019
12019
Реформування української правничої освіти: американський досвід
УМ Парпан
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20