Подписаться
Юрій Андрійович Скиба, Yurii Skyba, Юрий Скиба
Юрій Андрійович Скиба, Yurii Skyba, Юрий Скиба
Інститут вищої освіти НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ihed.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи екології
НМ Заверуха, ВВ Серебряков, ЮА Скиба
К.: Каравела 368, 2006
1072006
Теоретичні засади науково-дослідницької діяльності суб’єктів освітнього процесу університетів: практичний посібник
ВК Майборода, ЮА Скиба, ОГ Ярошенко
Інститут вищої освіти НАПН України, 2015
132015
Формування управлінських компетенцій майбутніх екологів на засадах збалансованого розвитку: теорія і практика: монографія
ЮА Скиба
К.: НПУ імені МП Драгоманова, 2013
112013
Дидактичні принципи підготовки майбутніх екологів до управлінської діяльності на засадах збалансованого розвитку
Ю Скиба
Рідна школа, 13-17, 2012
102012
Екологічна освіта як складова частина стратегії сталого розвитку
ЮА Скиба
Електронний ресурс]. Наук. тези Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова.–Київ …, 2011
102011
Класифікація методів педагогічних досліджень
ЮА Скиба
Вища освіта України 2 (61), С. 51–59., 2016
92016
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання навчальної дисципліни стратегія збалансованого розвитку
ВП Сергієнко, ЮА Скиба
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2012
92012
Зміст і структура екологічної освіти в контексті сталого розвитку
ММ Скиба, ОМ Лазебна, ЮА Скиба
Центр екологічної освіти та інформації, 2010
92010
Досвід розроблення професійних стандартів науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти Великої Британії
ЮА Скиба
Освітологічний дискурс : електронне наукове фахове видання, С. 283–298., 2018
8*2018
SWOT-аналіз як інструмент виявлення науково-педагогічного потенціалу українських університетів
Ю Скиба
Освітологічний дискурс, 86-109, 2020
62020
Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки: препринт (аналітичні матеріали …
НО Дівінська, НО Дяченко, ОВ Жабенко, ІЮ Регейло, ЮА Скиба, ...
Інститут вищої освіти НАПН України, 2018
62018
Концепціѐ та методологіѐ реалізації науково-дослідницької діѐльності суб’юктів навчально-виховного процесу університетів
ОІ Бульвінська, НО Дівінська, НО Дѐченко, ОВ Жабенко, ІО Линьова, ...
6*2016
Реалізація педагогічних умов розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителів хімії в закладах післядипломної освіти
КЄВ Скиба Ю. А.
Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки", 170-182, 2020
52020
Індивідуальні науково-дослідні завдання як один із засобів організації навчання через дослідження у вищих навчальних закладах України
ОГ Ярошенко, ЮА Скиба
Імідж сучасного педагога, 33-35, 2015
52015
Формування у майбутніх екологів вмінь практичної реалізації принципів балансованого розвитку
ЮА Скиба
Екологічний вісник, 23-25, 2013
52013
Реалізація педагогічних умов розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителів хімії в системі післядипломної освіти
Є Кочерга, Ю Скиба
Вісник післядипломної освіти, 170-182, 0
5
Особливості трудових договорів викладачів університетів: досвід Нідерландів та України
ЮА Скиба, ОМ Гармата
VIII International Scientific and Practical Conference «Impact of modernity …, 2021
42021
Діяльність Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України в умовах воєнного часу
ІІ Драч, ЮА Скиба
Вісник Національної академії педагогічних наук України 4 (1), 2022
32022
Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду з розвитку науково-педагогічного потенціалу університетів
ЮА Скиба, ГП Чорнойван, ОВ Жабенко, ОГ Ярошенко, ОМ Отич, ...
ІВО НАПН України, 2021
32021
SWOT-аналіз інклюзивного освітнього середовища вітчизняних університетів
ВМ Козуля, ЮА Скиба
Видавничий дім «Гельветика», 2020
32020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20