Лілія Мельник (Liliya Melnyk)
Лілія Мельник (Liliya Melnyk)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Конкретизація понять капіталізації підприємства
ЛМ Мельник
Вісник Хмельницького національного університету 3 (4), 24-29, 2009
202009
Шляхи підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства
Б Андрушків, Л Мельник, О Погайдак
Формування ринкової економіки в Україні.–2012.–Вип 27, 3-7, 2012
142012
Прикладні аспекти рину інновацій: навч. посібник
БМ Андрушків, ЛМ Мельник
Тернопіль: ФОП Паляниця ВА, 2015
132015
Формування системи бізнес-процесів підприємства у контексті сталого розвитку
БМ Андрушків, ЛМ Мельник
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 91-97, 2015
132015
Методи та моделі оцінки фінансової стійкості підприємств регіону в антикризовому управлінні
ГГ Мельник
Экономический вестник Донбасса, 2011
132011
Організаційно-економічний механізм управління забезпеченням конкурентоспроможності підприємства меблевого виробництва
ЛМ Мельник, ЛН Мельник, АМ Грод, АМ Грод
ТНТУ, АСУ, 2012
122012
Інноваційно-технологічне реформування промислових підприємств–основа підвищення їх конкурентоспроможності (європейські акценти)
БМ Андрушків, НБ Кирич, ОБ Погайдак, ЛМ Мельник
Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 4-13, 2014
112014
Удосконалення методичного підходу до аналізу капіталізації машинобудівного підприємства
БМ Андрушків, ЛМ Мельник
Экономический вестник Донбасса, 2010
102010
Інноваційні засоби формування концепції оцінювання сталого розвитку у системі: підприємство–галузь–регіон–держава (євроінтеграційні аспекти)
BM Andrushkiv, LM Melnyk, OB Pohaydak
Український журнал прикладної економіки 1 (2), 6-17, 2016
82016
Український ринок інновацій та його перспективи у стратегії «Європа 2020»
І Стойко, И Стойко, ЛМ Мельник, Л Мельник
ТНТУ, АСУ, 2012
82012
Проблеми теорії та практики менеджменту
БМ Андрушків, ОІ Вівчар, ВЛ Гевко, НБ Кирич, ЛМ Мельник
Тернопіль: Вид. ТзОВ «Терно-Граф 312, 2009
82009
Шляхи і методи прийняття управлінських рішень (психологічні аспекти менеджменту)
БМ Андрушків, НБ Кирич, ВА Паляниця, ЛМ Мельник
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2009
82009
Сучасні організаційні форми суб'єктів інноваційної інфраструктури в умовах переходу до сталого розвитку
ЛЯ Малюта, ЛМ Мельник
Житомирський національний агроекологічний університет, 2015
72015
Екологічний імператив забезпечення економічної безпеки в контексті сталого розвитку суспільства
ЛМ Мельник, ОБ Погайдак
Тернопiльський національний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя, 2014
72014
Організаційно-економічні засади розвитку інноваційного процесу вітчизняних закладів готельно-ресторанної сфери в туристичному контексті
ГС Нагорняк, ЛЯ Малюта, ЛЯ Мельник, РП Шерстюк
Соціально-економічні проблеми і держава, 148-158, 2017
52017
Концептуальна модель управління інноваціями: орієнтація на ринок
ЛЯ Малюта, ЛМ Мельник, ОБ Погайдак
ЖДТУ, 2015
52015
Інструменти екологічно зорієнтованого управління підприємством
Л Мельник, Л Малюта
Соціально-економічні проблеми і держава, 178-187, 2013
52013
Формування адаптивної моделі управління процесом відтворення господарського капіталу на засадах підвищення капіталізації підприємства
БМ Андрушків, Л Мельник, О Погайдак
Сталий розвиток економіки, 71-78, 2012
52012
Оцінювання капіталізації машинобудівних підприємств з використанням універсальної шкали бажаності
ЛМ Мельник
Економіка і регіон, 26, 2010
52010
Семіотика визначення економічної стратегії підвищення господарсько-фінансової стабільності підприємства в умовах трансформаційного суспільства
Б Андрушків, Н Кирич, О Погайдак, Л Мельник
Вісник економічної науки України, 2013
42013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20