Лілія Мельник (Liliya Melnyk)
Лілія Мельник (Liliya Melnyk)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Конкретизація понять капіталізації підприємства
ЛМ Мельник
Вісник Хмельницького національного університету 3 (4), 24-29, 2009
202009
Шляхи підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства
Б Андрушків, Л Мельник, О Погайдак
Формування ринкової економіки в Україні.–2012.–Вип 27, 3-7, 2012
142012
Формування системи бізнес-процесів підприємства у контексті сталого розвитку
БМ Андрушків, ЛМ Мельник
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 91-97, 2015
112015
Організаційно економічний механізм управління забезпеченням конкурентоспроможності підприємства меблевого виробництва
АМ Грод
Соціально економічні проблеми і держава, 2012
112012
Методи та моделі оцінки фінансової стійкості підприємств регіону в антикризовому управлінні
ГГ Мельник
Экономический вестник Донбасса, 2011
112011
Інноваційно-технологічне реформування промислових підприємств–основа підвищення їх конкурентоспроможності (європейські акценти)
БМ Андрушків, НБ Кирич, ОБ Погайдак, ЛМ Мельник
Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 4-13, 2014
102014
Прикладні аспекти ринку інновацій:[навч. посіб.]
БМ Андрушків
Тернопіль: ТНТУ, 2010
102010
Удосконалення методичного підходу до аналізу капіталізації машинобудівного підприємства
БМ Андрушків, ЛМ Мельник
Экономический вестник Донбасса, 2010
102010
Інноваційні засоби формування концепції оцінювання сталого розвитку у системі: підприємство–галузь–регіон–держава (євроінтеграційні аспекти)
BM Andrushkiv, LM Melnyk, OB Pohaydak
Український журнал прикладної економіки 1 (2), 6-17, 2016
82016
Сучасні організаційні форми суб'єктів інноваційної інфраструктури в умовах переходу до сталого розвитку
ЛЯ Малюта, ЛМ Мельник
Житомирський національний агроекологічний університет, 2015
82015
Щодо ефективного використання інтелектуального потенціалу, який лежить в основі розвитку виробничих сил і виробничих відносин України та який може підняти її економіку
Б Андрушків, Н Кирич, О Погайдак, Л Мельник
Вісник економічної науки України, 2012
82012
Український ринок інновацій та його перспективи у стратегії «Європа 2020»
І Стойко, И Стойко, ЛМ Мельник, Л Мельник
ТНТУ, АСУ, 2012
82012
Шляхи і методи прийняття управлінських рішень (психологічні аспекти менеджменту)
БМ Андрушків, НБ Кирич, ВА Паляниця, ЛМ Мельник
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2009
82009
Формування адаптивної моделі управління процесом відтворення господарського капіталу на засадах підвищення капіталізації підприємства
БМ Андрушків, ЛМ Мельник, ОБ Погайдак
Сталий розвиток економіки, 71-78, 2012
62012
Проблеми теорії та практики менеджменту
БМ Андрушків, ОІ Вівчар, ВЛ Гевко, НБ Кирич, ЛМ Мельник
Тернопіль: Вид. ТзОВ «Терно-Граф 312, 2009
62009
Організаційно-економічні засади розвитку інноваційного процесу вітчизняних закладів готельно-ресторанної сфери в туристичному контексті
ГС Нагорняк, ЛЯ Малюта, ЛЯ Мельник, РП Шерстюк
Соціально-економічні проблеми і держава, 148-158, 2017
52017
Екологічний імператив забезпечення економічної безпеки в контексті сталого розвитку суспільства
ЛМ Мельник, ОБ Погайдак
Тернопiльський національний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя, 2014
52014
Оцінювання капіталізації машинобудівних підприємств з використанням універсальної шкали бажаності
ЛМ Мельник
Економіка і регіон, 26, 2010
52010
Роль освіти в організації використання європейських підходів до забезпечення сталого розвитку економіки у постконфліктний період
Б Андрушків, Н Кирич, Л Мельник, О Погайдак
Вісник економічної науки України, 3-6, 2016
42016
Концептуальна модель управління інноваціями: орієнтація на ринок
ЛЯ Малюта, ЛМ Мельник, ОБ Погaйдак
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2015
42015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20