Lytvynenko Alina
Lytvynenko Alina
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Підтверджена електронна адреса в m.hneu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Реструктуризація потенціалу матеріально-технічної бази в контурі стратегічного управління розвитком підприємства
АА Пилипенко, АО Літвиненко
Бизнес Информ, 165-168, 2011
82011
Оцінювання сприйнятливості підприємства до впровадження інновацій
АО Литвиненко
Коммунальное хозяйство городов, 156-162, 2010
62010
Оцінювання сприйнятливості підприємства до впровадження інновацій
АО Литвиненко
Коммунальное хозяйство городов, 156-162, 2010
62010
Організація управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства: монографія
АА Пилипенко, АО Литвиненко
Пилипенко АА, Литвиненко АО–Харків: ФОП Здоровий ЯА, 2015
42015
Institutional and architectural design of organisational development of large-scale economic and industrial systems
A Pylypenko, A Lytvynenko
Економiчний часопис-XXI 165 (5-6), 75-79, 2017
32017
Potential for the development of enterprise facilities: identification and assessment
А Pylypenko, А Lytvynenko
Economic Annals–XXI, 159 (5–6), 52-57, 2016
22016
Potential for the development of enterprise facilities: identification and assessment
А Pylypenko, А Lytvynenko
Economic Annals–XXI, 159 (5–6), 52-57, 2016
22016
Типологизация систем управления развитием материально-технической базы промышленных предприятий на основе интегрального оценивания возможностей ее восстановления
АА Пилипенко, АО Литвиненко
Проблемы экономики (Харьков), 46-54, 2012
22012
Обґрунтування стратегії розвитку матеріально-технічної бази підприємства
АО Литвиненко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012
22012
Реинжиниринг и реструктуризация в механизме управления развитием материально-технической базы промышленного предприятия
АА Пилипенко, АО Литвиненко
Проблемы экономики (Харьков), 83-89, 2011
22011
Формування механізму контролінгу в управлінні інноваційним розвитком потенціалу підприємства
АА Пилипенко, АО Литвиненко
ScienceRise 11 (1 (16)), 21-27, 2015
12015
Методологічна сутність та роль фінансової системи в державній фінансовій політиці
ОД Литвиненко, АО Литвиненко
Харків: ХДУХТ, 2013
12013
Методика визначення стратегії управління інвестиційною привабливістю підприємства
АО Литвиненко, МА Бусургіна
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012
12012
Методика визначення стратегії управління інвестиційною привабливістю підприємства
АО Литвиненко, МА Бусургіна
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012
12012
Valuation activities in entrepreneurship: a work program for students of all specialties of the first (bachelor) level
A Lytvynenko
http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21098/1/%d0%9b%d0%b8 …, 2019
2019
Обґрунтування центрованого підходу в процесі управління підприємством
АО Литвиненко
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ, 39, 2017
2017
Фактори підвищення продуктивності праці та їх значення за сучасних умов розвитку економіки
АО Литвиненко
Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи», 2016
2016
GROUNDING OF THE CONTROLLING MECHANISM IN THE MANAGEMENT OF ENTERPRISE POTENTIAL DEVELOPMENT
AO Lytvynenko
науковий вісник ХЕРсонсЬкоГо ДЕРЖавноГо унівЕРситЕту, 115, 2016
2016
Інтеграційні засади управління розвитком потенціалу промислового підприємства
АА Пилипенко, АО Литвиненко
Управління розвитком, 102-108, 2015
2015
Пилипенко АА
АО Литвиненко
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 84, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20