Подписаться
Ekaterina Vitkovskaja ; Витковская Екатерина Викторовна
Ekaterina Vitkovskaja ; Витковская Екатерина Викторовна
Odessa National Economic University ;Одесский национальный экономический университет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Статистические методы–инструмент изучения социальноэкономических процессов
ЕВ Витковская
Историк-экономист СЯ Боровой и проблемы современной истории экономики: к …, 2013
40*2013
Демографічна статистика: навчальний посібник
АЗ Підгорний
Одеса: ОДЕУ, 2010
28*2010
Статистичні методи в управлінні розвитком регіону: монографія
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ОГ Милашко
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ОГ Милашко та ін.–Одеса: ФОП Гуляєва ВМ, 2016
252016
Методологія статистичного забезпечення розвитку регіону: монографія/[АЗ Підгорний, КВ Вітковська, ОГ Милашко, ТВ Погорєлова, ТС Корольова та ін.]
ТС Корольова
Одеса: Атлант 303, 3, 2012
252012
Моніторинг диференціації доходів населення на регіональному рівні
КВ Вітковська, АЗ Підгорний, ЕВ Витковская, АЗ Подгорный, ...
Формування ринкових відносин в Україні, 62-65, 2013
15*2013
Удосконалення методології статистичного оцінювання розвитку регіону: звіт про НДР (проміжн.)
АЗ Підгорний
Одеса, 2014
142014
Проблемні питання оцінки рівня бідності населення
К Витковська
НАУКОВИЙ ВІСНИК № 2 (210), 19-31, 2013
112013
Соціально-демографічна статистика: підручник/АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ЮО Ольвінська, КВ Вітковська/за ред. АЗ Підгорного
АЗ Підгорний
Одеса: ФОП Гуляєва ВМ, 2017
82017
Оцінки диференціації регіонів України за рівнем життя
КВ Вітковська
82015
Деякі методологічні аспекти оцінки життєвого потенціалу населення на регіональному рівні
КВ Вітковська, АЗ Підгорний, ЕВ Витковская, АЗ Подгорный, ...
Вісник соціально-економічних досліджень, 308-314, 2008
8*2008
Статистична оцінка впливу факторів на рівень бідності
КВ Вітковська
Формування ринкових відносин в Україні, 202-205, 2015
7*2015
Оцінка резервів підвищення тривалості життя на регіональному рівні
КВ Вітковська, ЕВ Витковская, K Vitkovs' ka
Вісник соціально-економічних досліджень, 229-234, 2010
7*2010
Статистичне оцінювання впливу факторів на рівень смертності
АЗ Підгорний, КВ Вітковська
Вісник соціально-економічних досліджень.–О.: ОНЕУ, 129-133, 2009
7*2009
Статистичне оцінювання та моделювання демографічних процесів на регіональному рівні
АЗ Підгорний, КВ Вітковська
Методологія статистичного забезпечення розвитку регіону: монографія/за заг …, 2012
62012
Щодо питання про побудову таблиць смертності за причинами для окремих регіонів України
КВ Вітковська, ЕВ Витковская, K Vitkovs' ka
Вісник соціально-економічних досліджень, 51-57, 2007
52007
Особливості формування сучасного рівня смертності в Україні
КВ Вітковська
Вісник Хмельницького національного університету, 197-201, 2007
32007
Методологічні проблеми розвитку втрат життєвого потенціалу населення на основі регіональних таблиць смертності
КВ Вітковська
Формування ринкових відносин в Україні, 172-175, 2015
2*2015
Оцінка окремих складових демографічного розвитку
КВ Вітковська
Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр./[ред. МІ Звєряков], 81-86, 0
2
Фактори народжуваності та демографічна поведінка населення
КВ Вітковська
Науковий вісник. Одеський державний економічний університет.–Науки …, 2005
12005
СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
ОВ Притолюк, КВ Вітковська
1
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20