Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства (ХНТУСГ)
Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства (ХНТУСГ)
Харківський інститут механізації й електрифікації сільського господарства; ХДТУСГ; ХГТУСХ; ХНТУСХ
Verified email at khntusg.com.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Аналітичні технології в забезпеченні економічної ефективності логістичних систем
ПВ Попович
ХНТУСГ, 2016
392016
Оцінка ефективності інвестиційних проектів
ДЮ Мамотенко
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
362008
Вплив показників ефективності на безпеку руху вулично-дорожними мережами
ОС Шевчук
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
322016
Показники оцінки ефективності застосування ресурсозберігаючих технологій в тваринництві
НІ Болтянська
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та …, 2016
272016
Про вимушені поперечні коливання тіла коренеплоду при вібраційному викопуванні
ВМ Булгаков, ІВ Головач
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2005
272005
Напрямок в розробці агротехнологій блочно-варіантних систем для господарств різних технологічних рівнів
СО Харченко, ОІ Анікєєв, МО Циганенко, ОД Калюжний, ГВ Рудницька, ...
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
252015
Модернізація банківської кредитної політики при обслуговуванні агроформувань
ОЄ Гудзь
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2012
252012
Пути эффективного развития зернопродуктового производства
КА Лебедев
Вiсник Харкiвського нацiонального технiчного унiверситету сiльського …, 2009
252009
Підвищення ефективності технологій перевезень організаційними шляхами надання транспортних послуг
ПВ Попович, ОС Шевчук, ІС Мурований
242017
Державне регулювання аграрної сфери та динаміка конкурентоспроможності її суб’єктів
ОО Красноруцький
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
222014
Оцінка фінансового забезпечення агроформувань
ОГ Малій
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
182015
Застосування категорії «потенціал» у сучасних економічних дослідженнях
ТО Бабан
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2012
162012
Ресурсозберігаючі технології–напрям підвищення ефективності виробництва
ВЯ Амбросов
Вісник ХНТУСГ. Економічні науки, 3-12, 2010
162010
Теорія безпосереднього вилучення коренеплоду з грунту при вібраційному викопуванні
ІВ Головач
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2006
162006
Теоретичне дослідження повздовжніх коливань коренеплоду у ґрунті як у пружному середовищі при вібраційному викопуванні
ВМ Булгаков, ІВ Головач
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2006
162006
Сучасні загрози продовольчій безпеці в Україні та державне регулювання
ВМ Онегіна
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
142014
Основні фактори формування ринкової позиції зерновиробників
ОВ Мандич
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
142014
Аналіз перспектив впровадження логістичних підходів в сферу АПК
АГ Кравцов
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2013
142013
Виробнича функція та ресурсний потенціал аграрних підприємств
ЛМ Березіна
Вісник ХНТУСГ: Вип. 31 "Ринкова трансформація економік АПК", 64-68, 2006
142006
Оцінка ефективності менеджменту організації: системний підхід [Електронний ресурс]
ОМ Броницький
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2013
13*2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20