Маркіян Щирба
Маркіян Щирба
к.е.н., доцент, доцент кафедри аудиту, ревізії та аналізу, ТНЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський облiк
ВВ Сопко, З Гуцайлюк, М Щирба
7031998
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навч. посіб.
ВВ Сопко
К.: КНЕУ 526, 6, 2006
4352006
Теорія і практика формування облікової політики: монографія
МС Пушкар, МТ Щирба
Тернопіль: Карт-бланш, 2010
2862010
Фінансовий облік у системі управління: монографія
МС Пушкар, МТ Щирба
Тернопіль: Карт-бланш 178, 2006
622006
Облікова політика в системі управлінського обліку: монографія
МТ Щирба
Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ, 2011
532011
Теорiя i практика формування облiкової полiтики: монографiя
МС Пушкар, МТ Щирба
382010
Аудит (теорія, методика, збірник завдань)
ЗВ Гуцайлюк, ЯВ Мех, МТ Щирба
Тернопіль: Економічна думка, 2002
262002
Суттєвість в обліковій політиці підприємства
ТТ Дуда, ПО Коронівський, ІВ Левицька
Хмельницький національний університет, 2011
232011
Концепція управлінського обліку в Україні
МТ Щирба
Бухгалтерский учет, 52-57, 1995
231995
Проблеми формування облікової політики. Напрямки її удосконалення
ОМ Бондаренко, МП Білан
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури 31 (31), 2011
222011
Проблеми документального оформлення облікової політики підприємства та шляхи їх вирішення
ОС Бакаєва, ПС Безруких, МТ Білухи, ФФ Бутинця, ВБ Івашкевича, ...
Економічний аналіз, 380, 2010
222010
Теорія і практика формування облікової політики
МС Пушкар, МТ Щирба
Карт-бланш, 2010
202010
Теорiя i практика формування облiкової полiтики
МС Пушкар, МТ Щирба
монографгя/МС Пушкар, МТ Щирба.-Т.: Карт-бланш, 2010
162010
Бухгалтерський облiк: навч. посiб
ВВ Сопко, З Гуцайлюк, М Щирба, М Бенько
112000
Об’єктивна необхідність та нормативно-правове забезпечення облікової політики підприємства в ринкових умовах господарювання
СР Яцишин
Тернопіль, 2009
102009
Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського фінансового обліку в Україні [Електронний ресурс]
Р Кулик, Г Жубіль, М Щирба
Наукові записки.–2005.–Випуск 14, 2005
92005
Розроблення комплексних заходів, спрямованих на підвищення ефективності видобування вуглеводнів при розробці родовищ на виснаження
ВБ Воловецький, ОМ Щирба, ОЮ Витязь
Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, 154-165, 2014
82014
Концепцiя управлiнського облiку в Українi
МТ Щирба
Iнновацiйна економiка, 140, 2012
82012
Організаційні та методичні засади аудиту ефективності облікової політики підприємства в системі управлінського обліку
МТ Щирба
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal …, 2012
82012
Облікова політика як інструмент організації управлінського обліку на підприємстві
МТ Щирба, ІМ Щирба, ММ Щирба
Економіка і суспільство, 830-837, 2017
72017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20