Подписаться
Віта Сарапин, В. Сарапин, В.В. Сарапин, Vita Sarapyn, V. Sarapyn
Віта Сарапин, В. Сарапин, В.В. Сарапин, Vita Sarapyn, V. Sarapyn
Poltava University of Economics and Trade, Полтавський університет економіки і торгівлі, Полтавский университет экономики и торговли
Подтвержден адрес электронной почты в домене uccu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Поезія Юрія Клена та її місце в літературному процесі першої половини ХХ століття
ВВ Сарапин
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2000
72000
Осінні мотиви в поезії Юрія Клена
В Сарапин
Дивослово.—1998, 1998
61998
… По-нашому і про нас писати…”: Наталка Полтавка” Івана Котляревського як національна художня опозиція до водевілю Казак-стихотворец” Олександра Шаховського
В Сарапин
Рідний край, 124-133, 2009
32009
Час і простір у поемі-епопеї Юрія Клена «Попіл імперій»
ВВ Сарапин
Наука і сучасність.–К.: Логос, 1999
21999
ПОЕТИКА УКРАЇНСЬКИХ ВІРШОВАНИХ ОПОВІДАНЬ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІІ СТ
ВВ Сарапин
Науковий огляд 1 (1), 169-178, 2013
12013
Художнє осмислення національної культурної ідентичності у п’єсах Казак-стихотворец” О. Шаховського і Наталка Полтавка” І. Котляревського
В Сарапин
Питання літературознавства, 257-268, 2010
12010
Просвітницькі модуси драматургії Івана Котляревського: спроба культурологічного прочитання
В Сарапин
12008
Риторична компетентність сучасного бізнес-лідера: традиції та інновації
В Сарапин, Н Голобородько
2020
«СЛАВА ТАЛАНТУ ЖИВОТВОРЯЩОМУ». ПРОБЛЕМА МИТЦЯ Й СУСПІЛЬСТВА В ПОЕМАХ ІРИНИ ЖИЛЕНКО
В Сарапин, Н Віннікова, О Летик
Молодий вчений, 70-74, 2019
2019
Карнавалізація буденного життя в поемах Ірини Жиленко
НМ Віннікова, ВВ Сарапин, ОC Летик
Видавничий дім" Гельветика", 2019
2019
Філософсько-правові параметри свободи
В Сарапин
2019
Вклад кооперативного издательства «Книгоспілка» в украинский литературный и образовательный процесс 1920–1931-х годов
В Сарапин, И Гук
2019
Карнавалізаія буденного життя в поемах Ірини Жиленко
В Сарапин, Н Віннікова, О Летик
2019
Василь Милорадович–юрист, етнограф, фольклорист, громадянин
В Сарапин
2018
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК для самостійного вивчення навчальної дисципліни
ВВ Сарапин, КГ Боберська
2016
УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)
ВВ Сарапин
2016
«ВІДОБРАЖЕННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ». ЖАНР УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ПАРОДІЇ
В Сарапин
Проблеми сучасного літературознавства, 361-364, 2015
2015
МОДЕРНІЗАЦІЯ ТУРИЗМОЗНАВСТВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПАРТНЕРСТВА
ЗГВ Скляр ГП, МГІ Кифяк ВФ, ІММ Карпенко НВ, МКО Сарапин ВВ
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і …, 2015
2015
«Хоч не пансько, да й не хамсько будем розмовляти…» жанрово-стильові особливості творчості Івана Некрашевича
V Sarapin
Roczniki Humanistyczne 62 (07), 183-196, 2014
2014
Геній міста. 110-річчя відкриття пам'ятника Іванові Котляревському в Полтаві
В Сарапин
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20