Оксана Володимирівна Полтавська
Оксана Володимирівна Полтавська
Київський національний торгівельно-економічний університет, факультет ресторанно-готельного та
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Маркетинговий підхід до формування персоналу готелів
Н Гуляєва, О Полтавська
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 20-30, 2011
162011
Забезпечення ефективності функціонування підприємств готельного господарства
ОВ Полтавська
Економіка та держава, 25-29, 2016
92016
Управління якістю послуг готелів: методологія та практика: монографія
ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко, МВ Босовська, ОВ Полтавська
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012
52012
Підходи до удосконалення механізмів матеріального стимулювання персоналу підприємств готельного господарства: аналіз зарубіжного досвіду
О Полтавська, О Полтавская
ТНТУ, АСУ, 2015
22015
Мультиатрибутивний підхід до оцінки результативності управління інтеграційними процесами туристичних підприємств
МВ Босовська, МГ Бойко, НІ Ведмідь, ОВ Полтавська
Економіка та держава, 31-35, 2019
12019
ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
СВ Мельниченко, МВ Босовська, ОВ Полтавська
UPL: https://www. sworld. com. ua/simpoz2/3. pdf (дата звернення 20.03. 2019), 0
1
МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР В ТУРИЗМІ
МВ Босовська, ОВ Полтавська
СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА: ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 41, 2018
2018
Аналіз чинників конкурентоздатності у процесі стратегічного розвитку підприємств готельного бізнесу
ОВ Полтавська
Інвестиції: практика та досвід, 53-57, 2016
2016
Матеріальне стимулювання персоналу підприємств готельного господарства на основі компетентнісного підходу
ОВ Полтавська
Інвестиції: практика та досвід, 67-72, 2015
2015
Продуктивність праці персоналу підприємств готельного господарства України
ОВ Полтавська
Економіка та держава, 107-111, 2015
2015
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
АМ Расулова, ОВ Полтавська
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической …, 2008
2008
Трудові ресурси підприємств готельного господарства та особливості економічного механізму їх формування
ОВ Полтавська
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007
2007
ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛІННІ ПОВЕДІНКОЮ СПОЖИВАЧІВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ
МВ Кулик, ОВ Полтавська, ЛД Романчук
Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: ХІІІ …, 0
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА ЯК РЕЗУЛЬТАТ МОТИВАЦІЇ ЯКОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ
ОВ Полтавська, МВ Кулик, АМ Домище-Медяник
Економічний розвиток: теорія, методологія, управління [матеріали VI, 292, 0
Дмитрук НА, Сапєлкіна ОВ Забезпечення гендерної рівності у трудовій сфері (за результатами соціологічного дослідження)...................... 5
ОВ Коваленко, ГВ Філь, ІА Чудовська-Кандиба, КБ Пивоварська, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–15