Кафедра дошкільної освіти
Кафедра дошкільної освіти
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в udpu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Основи національного виховання: Концептуальні положення
ВГ Кузь, ЮД Руденко, ЗО Сергійчук
Умань: УДПІ, 1993
471993
Основи національного виховання
ВГ Кузь, ЮД Руденко, ЗО Сергійчук
К: ІВЦ «Київ, 1993
441993
Українська козацька педагогіка і духовність
ВГ Кузь, ЮД Руденко, ОТ Губко
ВГ Кузь, ЮД Руденко, ОТ Губко, 1995
411995
Розвиток теорії і практики дошкільного виховання в Україні (кінець Х1Х–початок ХХ ст.) Автореф
СС Попиченко
Канд. пед. наук–Інститут педагогіки України, 1998
321998
Наступність в екологічному вихованні старших дошкільників і молодших школярів
К Ірина
Обрії, 71-74, 2011
302011
Підготовка майбутніх вихователів до роботи з батьками з розвитку мовлення дошкільників
АМ Залізняк
Педагогічний дискурс, 162-166, 2011
242011
Нова освітня парадигма–нові освітні технології
ВГ Кузь
К.:«Педагогічна преса», 2011
202011
Освіта і школа ХХІ століття
ВГ Кузь
Педагогіка і психологія, 143-150, 1999
201999
Виховання толерантних взаємостосунків дітей старшого дошкільного віку
НІ Скрипник
172011
Педагогические основы воспитательного процесса в комплексе „Школа-детский сад”: Дис.... д-ра пед. наук в форме науч. доклада: 13.00. 01/НИИ педагогики Украины
ВГ Кузь
Дис.… д–ра пед. наук, 1992
151992
Вища школа і система компетенцій педагога
ВГ Кузь
Реалізація європейського досвіду компетентісного підходу у вищій школі …, 2009
132009
Провідні гуманістичні ідеї творчої спадщини Януша Корчака у контексті розвитку вітчизняної педагогічної думки
ВМ Кушнір
спец. 13.00. 01/Валентина Миколаївна Кушнір.–Київ, 2004.–22 с, 2004
132004
Виховання шанобливого ставлення до матері у старших дошкільників
О Бутенко, ОГ Бутенко
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2011
122011
Організація педагогічного дослідження
ВГ Кузь
Кузь ВГ–К.: Знання України, 2006
122006
Модель учителя нової генерації
В Кузь
Рідна школа, 33-35, 2005
102005
Педагогіка ВО Сухомлинського–педагогіка ХХІ століття
ВГ Кузь
Педагогіка і психологія, 113-115, 2000
102000
Виклики сучасної епохи і педагогічна наука
ВГ Кузь
Педагогіка і психологія, 27-39, 2005
92005
Використання комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі дошкільної установи
СІ Семчук
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: збірн. наук …, 2011
82011
Учіть дитину шанувати маму: виховання шанобливого ставлення до матері у старших дошкільників:[навч.-метод. посіб.]
О Бутенко
Умань: ВПЦ «Візаві»(Видавець «Сочінський»), 2010
82010
Соціалізація дітей в умовах сільських навчально-виховних комплексів «загальноосвітній навчальний заклад–дошкільний навчальний заклад»
ВГ Кузь, ІП Печенко
К.: Міленіум, 2004
82004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20