Підписатись
Кафедра дошкільної освіти
Кафедра дошкільної освіти
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в udpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: підручник
ЛГ Мельник, МК Шапочки
Суми: Університетська книга 759, 4, 2006
89*2006
Основи національного виховання
ВГ Кузь, ЮД Руденко, ЗО Сергійчук
К.: ІСДО, 1993
771993
Основи національного виховання: концептуальні положення
ВГ Кузь, ЮД Руденко, ЗО Сергійчук
Умань: Христинівська районна друкарня 108 (4), 1993
741993
Українська козацька педагогіка і духовність
ВГ Кузь, ЮД Руденко, ОТ Губко
ВГ Кузь, ЮД Руденко, ОТ Губко, 1995
601995
Підготовка майбутніх вихователів до роботи з батьками з розвитку мовлення дошкільників
АМ Залізняк
Педагогічний дискурс, 162-166, 2011
492011
Наступність у екологічному вихованні старших дошкільників і першокласників
ЛВ Іщенко
монографія/ЛВ Іщенко, 77-79, 1997
491997
Розвиток теорії і практики дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ–початок ХХ ст.): монографія
СС Попиченко
Канд. пед. наук–Інститут педагогіки України, 1998
471998
Нова освітня парадигма–нові освітні технології
ВГ Кузь
К.:«Педагогічна преса», 2011
342011
Виховання толерантних взаємостосунків дітей старшого дошкільного віку
НІ Скрипник
312011
Освіта і школа ХХІ століття
ВГ Кузь
Педагогіка і психологія, 142-149, 1999
301999
Педагогические основы воспитательного процесса в комплексе „Школа-детский сад”: Дис.... д-ра пед. наук в форме науч. доклада: 13.00. 01/НИИ педагогики Украины
ВГ Кузь
НИИ педагогики Украины, 1992
271992
Модель учителя нової генерації
В Кузь
Рідна школа, 33-35, 2005
202005
Професійна підготовка дошкільних педагогів у країнах Західної Європи: теорія і практика
НІ Мельник
ФОП Жовтий ОО, 2017
192017
Організація педагогічного дослідження
ВГ Кузь
Кузь ВГ–К.: Знання України, 2006
192006
Особливості впливу засобів масової інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку
СІ Семчук, СИ Семчук
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2010
172010
Провідні гуманістичні ідеї творчої спадщини Януша Корчака у контексті розвитку вітчизняної педагогічної думки
ВМ Кушнір
ВМ Кушнір, 2004
172004
Вища школа і система компетенцій педагога
ВГ Кузь
Реалізація європейського досвіду компетентісного підходу у вищій школі …, 2009
162009
Учіть дитину шанувати маму: виховання шанобливого ставлення до матері у старших дошкільників:[навч.-метод. посіб.]
О Бутенко
Умань: ВПЦ «Візаві»(Видавець «Сочінський»), 2010
142010
Педагогічні технології супроводження процесу формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку
ЛВ Іщенко
132013
Виховання шанобливого ставлення до матері у старших дошкільників
ОГ Бутенко, ОГ Бутенко
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2011
132011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20