Кафедра дошкільної освіти
Кафедра дошкільної освіти
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в udpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи національного виховання
ВГ Кузь, ЮД Руденко, ЗО Сергійчук
Умань: Основа.–1993.–328 с, 1993
731993
Основи національного виховання: концептуальні положення
ВГ Кузь, ЮД Руденко, ЗО Сергійчук
Умань: Христинівська районна друкарня 108 (4), 1993
631993
Українська козацька педагогіка і духовність
ВГ Кузь, ЮД Руденко, ОТ Губко
ВГ Кузь, ЮД Руденко, ОТ Губко, 1995
571995
Розвиток теорії і практики дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ–початок ХХ ст.)
СС Попиченко
Канд. пед. наук–Інститут педагогіки України, 1998
451998
Наступність у екологічному вихованні старших дошкільників і першокласників
ЛВ Іщенко
монографія/ЛВ Іщенко, 77-79, 1997
421997
Підготовка майбутніх вихователів до роботи з батьками з розвитку мовлення дошкільників
АМ Залізняк
Педагогічний дискурс, 162-166, 2011
412011
Нова освітня парадигма–нові освітні технології
ВГ Кузь
К.:«Педагогічна преса», 2011
342011
Освіта і школа ХХІ століття
ВГ Кузь
Педагогіка і психологія, 142-149, 1999
291999
Виховання толерантних взаємостосунків дітей старшого дошкільного віку
НІ Скрипник
272011
Педагогические основы воспитательного процесса в комплексе „Школа-детский сад”: Дис.... д-ра пед. наук в форме науч. доклада: 13.00. 01/НИИ педагогики Украины
ВГ Кузь
Дис.… д–ра пед. наук, 1992
251992
Вища школа і система компетенцій педагога
ВГ Кузь
Реалізація європейського досвіду компетентісного підходу у вищій школі …, 2009
202009
Модель учителя нової генерації
В Кузь
Рідна школа, 33-35, 2005
182005
Провідні гуманістичні ідеї творчої спадщини Януша Корчака у контексті розвитку вітчизняної педагогічної думки
ВМ Кушнір
спец. 13.00. 01/Валентина Миколаївна Кушнір.–Київ, 2004.–22 с, 2004
172004
Організація педагогічного дослідження
ВГ Кузь
Кузь ВГ–К.: Знання України, 2006
162006
Особливості впливу засобів масової інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку
СІ Семчук, СИ Семчук
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2010
152010
Виховання шанобливого ставлення до матері у старших дошкільників
ОГ Бутенко, ОГ Бутенко
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2011
132011
Учіть дитину шанувати маму: виховання шанобливого ставлення до матері у старших дошкільників:[навч.-метод. посіб.]
О Бутенко
Умань: ВПЦ «Візаві»(Видавець «Сочінський»), 2010
132010
Профільне навчання в історії розвитку вітчизняної школи (друга половина ХІХ–ХХ ст.)
ВМ Кушнір
122016
Соціалізація дітей в умовах сільських навчально-виховних комплексів «загальноосвітній навчальний заклад–дошкільний навчальний заклад»
ВГ Кузь, ІП Печенко
К.: Міленіум, 2004
122004
Кадри для «школи нового покоління»
В Кузь
Вища освіта України, 31-34, 2002
122002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20