Підписатись
Кафедра дошкільної освіти
Кафедра дошкільної освіти
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в udpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: підручник
ЛГ Мельник, МК Шапочки
Суми: Університетська книга 759, 4, 2006
99*2006
Основи національного виховання
ВГ Кузь, ЮД Руденко, ЗО Сергійчук
К.: ІСДО, 1993
851993
Основи національного виховання: концептуальні положення
ВГ Кузь, ЮД Руденко, ЗО Сергійчук
Умань: Христинівська районна друкарня 108 (4), 1993
741993
Українська козацька педагогіка і духовність
ВГ Кузь, ЮД Руденко, ОТ Губко
Кузь, Ю. Руденко, О. Губко, 1995
681995
Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю.
РМ Горбатюк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
662011
Підготовка майбутніх вихователів до роботи з батьками з розвитку мовлення дошкільників
АМ Залізняк
Педагогічний дискурс, 162-166, 2011
562011
Нова освітня парадигма–нові освітні технології
ВГ Кузь
К.:«Педагогічна преса», 2011
492011
Наступність у екологічному вихованні старших дошкільників і першокласників
ЛВ Іщенко
Монографія. К, 77-79, 1997
471997
Розвиток теорії і практики дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ–початок ХХ ст.)
СС Попиченко
Канд. пед. наук–Інститут педагогіки України, 1998
461998
Виховання толерантних взаємостосунків дітей старшого дошкільного віку
НІ Скрипник
392011
Освіта і школа ХХІ століття
ВГ Кузь
Педагогіка і психологія, 143-150, 1999
311999
Педагогические основы воспитательного процесса в комплексе „Школа-детский сад”: Дис.... д-ра пед. наук в форме науч. доклада: 13.00. 01/НИИ педагогики Украины
ВГ Кузь
НИИ педагогики Украины, 1992
291992
Професійна підготовка дошкільних педагогів у країнах Західної Європи: теорія і практика
НІ Мельник
ФОП Жовтий ОО, 2017
232017
Організація педагогічного дослідження
ВГ Кузь
К.: Знання України, 2006
212006
Особливості впливу засобів масової інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку
СІ Семчук, СИ Семчук
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2010
202010
Модель учителя нової генерації
В Кузь
Рідна школа, 33-35, 2005
202005
Соціалізація дітей в умовах сільських навчально-виховних комплексів «загальноосвітній навчальний заклад–дошкільний навчальний заклад»
ВГ Кузь, ІП Печенко
К.: Міленіум, 2004
202004
Провідні гуманістичні ідеї творчої спадщини Януша Корчака у контексті розвитку вітчизняної педагогічної думки
ВМ Кушнір
ВМ Кушнір, 2004
202004
Вища школа і система компетенцій педагога
ВГ Кузь
Реалізація європейського досвіду компетентісного підходу у вищій школі …, 2009
192009
Педагогічні технології супроводження процесу формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку
ЛВ Іщенко
Умань: ПП Жовтий ОО, 2013
182013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20