Підписатись
Кафедра дошкільної освіти
Кафедра дошкільної освіти
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в udpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи національного виховання
ВГ Кузь, ЮД Руденко, ЗО Сергійчук
К.: ІСДО, 1993
951993
Основи національного виховання: концептуальні положення
ВГ Кузь, ЮД Руденко, ЗО Сергійчук
Умань: Христинівська районна друкарня 108 (4), 1993
801993
Українська козацька педагогіка і духовність
ВГ Кузь, ЮД Руденко, ОТ Губко
Кузь, Ю. Руденко, О. Губко, 1995
671995
Підготовка майбутніх вихователів до роботи з батьками з розвитку мовлення дошкільників
АМ Залізняк
Педагогічний дискурс, 162-166, 2011
592011
Нова освітня парадигма–нові освітні технології
ВГ Кузь
К.:«Педагогічна преса», 2011
532011
Розвиток теорії і практики дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ–початок ХХ ст.)
СС Попиченко
Канд. пед. наук–Інститут педагогіки України, 1998
491998
Виховання толерантних взаємостосунків дітей старшого дошкільного віку
НІ Скрипник
422011
Виховний процес у контексті оновлення парадигмальних підходів до сучасної освіти
Г Тарасенко
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in …, 2010
372010
Освіта і школа ХХІ століття
ВГ Кузь
Педагогіка і психологія, 143-150, 1999
351999
Педагогические основы воспитательного процесса в комплексе „Школа-детский сад”: Дис.... д-ра пед. наук в форме науч. доклада: 13.00. 01/НИИ педагогики Украины
ВГ Кузь
НИИ педагогики Украины, 1992
281992
Соціалізація дітей в умовах сільських навчально-виховних комплексів «загальноосвітній навчальний заклад–дошкільний навчальний заклад»
ВГ Кузь, ІП Печенко
К.: Міленіум, 2004
252004
Провідні гуманістичні ідеї творчої спадщини Януша Корчака у контексті розвитку вітчизняної педагогічної думки
ВМ Кушнір
ВМ Кушнір, 2004
232004
Організація педагогічного дослідження
ВГ Кузь
Кузь ВГ–К.: Знання України, 2006
222006
Модель учителя нової генерації
В Кузь
Рідна школа, 33-35, 2005
222005
Особливості впливу засобів масової інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку
СІ Семчук
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2010
212010
Вища школа і система компетенцій педагога
ВГ Кузь
Реалізація європейського досвіду компетентісного підходу у вищій школі …, 2009
192009
Мовленнєва компетентність як складова процесу професійної підготовки майбутнього вихователя
А Залізняк
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 164-170, 2013
182013
Професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості в контексті тенденцій розвитку сучасної дошкільної освіти
С Гаврилюк
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 308-314, 2013
182013
Профільне навчання в історії розвитку вітчизняної школи (друга половина ХІХ–ХХ ст.)
ВМ Кушнір
Умань: Видавець «Сочінський», 2016
172016
Психолого-педагогічні засади виховання гуманних взаємостосунків у дітей старшого дошкільного віку
НІ Скрипник
162012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20