Кафедра дошкільної освіти
Кафедра дошкільної освіти
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в udpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи національного виховання
ВГ Кузь, ЮД Руденко, ЗО Сергійчук
К.: ІВЦ «Київ, 1993
641993
Основи національного виховання: Концептуальні положення
ВГ Кузь, ЮД Руденко, ЗО Сергійчук
Умань: Христинівська районна друкарня 108 (4), 1993
591993
Українська козацька педагогіка і духовність
ВГ Кузь, ЮД Руденко, ОТ Губко
Кузь, Ю. Руденко, О. Губко, 1995
531995
Розвиток теорії і практики дошкільного виховання в Україні (кінець Х1Х–початок ХХ ст.) Автореф
СС Попиченко
Канд. пед. наук–Інститут педагогіки України, 1998
411998
Наступність у екологічному вихованні старших дошкільників і першокласників
ЛВ Іщенко
монографія/ЛВ Іщенко, 77-79, 1997
381997
Підготовка майбутніх вихователів до роботи з батьками з морального виховання дітей старшого дошкільного віку
АМ Залізняк
–теорія і методика професійної освіти/АМ Залізняк, 2009
342009
Нова освітня парадигма–нові освітні технології
ВГ Кузь
К.:«Педагогічна преса», 2011
302011
Освіта і школа ХХІ століття
ВГ Кузь
Педагогіка і психологія, 143-150, 1999
281999
Виховання толерантних взаємостосунків дітей старшого дошкільного віку
НІ Скрипник
232011
Педагогические основы воспитательного процесса в комплексе „Школа-детский сад”: Дис.... д-ра пед. наук в форме науч. доклада: 13.00. 01/НИИ педагогики Украины
ВГ Кузь
Дис.… д–ра пед. наук, 1992
221992
Модель учителя нової генерації
В Кузь
Рідна школа, 33-35, 2005
192005
Вища школа і система компетенцій педагога
ВГ Кузь
Реалізація європейського досвіду компетентісного підходу у вищій школі …, 2009
152009
Організація педагогічного дослідження
ВГ Кузь
Кузь ВГ–К.: Знання України, 2006
152006
Провідні гуманістичні ідеї творчої спадщини Януша Корчака у контексті розвитку вітчизняної педагогічної думки
ВМ Кушнір
спец. 13.00. 01/Валентина Миколаївна Кушнір.–Київ, 2004.–22 с, 2004
152004
Виховання шанобливого ставлення до матері у старших дошкільників
ОГ Бутенко, ОГ Бутенко
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2011
122011
Особливості впливу засобів масової інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку
СІ Семчук, СИ Семчук
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2010
122010
Учіть дитину шанувати маму: виховання шанобливого ставлення до матері у старших дошкільників:[навч.-метод. посіб.]
О Бутенко
Умань: ВПЦ «Візаві»(Видавець «Сочінський»), 2010
122010
Кадри для «школи нового покоління»
В Кузь
Вища освіта України, 31-34, 2002
122002
Профільне навчання в історії розвитку вітчизняної школи (друга половина ХІХ–ХХ ст.)
ВМ Кушнір
112016
Виклики сучасної епохи і педагогічна наука
ВГ Кузь
Педагогіка і психологія, 27-39, 2005
112005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20