Кафедра дошкільної освіти
Кафедра дошкільної освіти
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в udpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи національного виховання: Концептуальні положення
ВГ Кузь, ЮД Руденко, ЗО Сергійчук
Умань: УДПІ, 1993
521993
Основи національного виховання
ВГ Кузь, ЮД Руденко, ЗО Сергійчук
К: ІВЦ «Київ, 1993
501993
Українська козацька педагогіка і духовність
ВГ Кузь, ЮД Руденко, ОТ Губко
Кузь, Ю. Руденко, О. Губко, 1995
471995
Розвиток теорії і практики дошкільного виховання в Україні (кінець Х1Х–початок ХХ ст.) Автореф
СС Попиченко
Канд. пед. наук–Інститут педагогіки України, 1998
351998
Наступність у екологічному вихованні старших дошкільників і першокласників
ЛВ Іщенко
монографія/ЛВ Іщенко, 77-79, 1997
331997
Підготовка майбутніх вихователів до роботи з батьками з морального виховання дітей старшого дошкільного віку
АМ Залізняк
–теорія і методика професійної освіти/АМ Залізняк, 2009
282009
Нова освітня парадигма–нові освітні технології
ВГ Кузь
К.:«Педагогічна преса», 2011
252011
Виховання толерантних взаємостосунків дітей старшого дошкільного віку
НІ Скрипник
232011
Освіта і школа ХХІ століття
ВГ Кузь
Педагогіка і психологія, 143-150, 1999
211999
Педагогические основы воспитательного процесса в комплексе „Школа-детский сад”: Дис.... д-ра пед. наук в форме науч. доклада: 13.00. 01/НИИ педагогики Украины
ВГ Кузь
Дис.… д–ра пед. наук, 1992
201992
Вища школа і система компетенцій педагога
ВГ Кузь
Реалізація європейського досвіду компетентісного підходу у вищій школі …, 2009
142009
Модель учителя нової генерації
В Кузь
Рідна школа, 33-35, 2005
142005
Провідні гуманістичні ідеї творчої спадщини Януша Корчака у контексті розвитку вітчизняної педагогічної думки
ВМ Кушнір
спец. 13.00. 01/Валентина Миколаївна Кушнір.–Київ, 2004.–22 с, 2004
142004
Організація педагогічного дослідження
ВГ Кузь
Кузь ВГ–К.: Знання України, 2006
122006
Виховання шанобливого ставлення до матері у старших дошкільників
О Бутенко, ОГ Бутенко
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2011
112011
Учіть дитину шанувати маму: виховання шанобливого ставлення до матері у старших дошкільників:[навч.-метод. посіб.]
О Бутенко
Умань: ВПЦ «Візаві»(Видавець «Сочінський»), 2010
112010
Кадри для «школи нового покоління»
В Кузь
Вища освіта України, 31-34, 2002
112002
Виклики сучасної епохи і педагогічна наука
ВГ Кузь
Педагогіка і психологія, 27-39, 2005
102005
Комп’ютерно-розвивальне середовище як складова педагогічного процесу дошкільного навчального закладу
С Семчук
Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи, 18, 2015
92015
Психолого-педагогічні засади виховання гуманних взаємостосунків у дітей старшого дошкільного віку
НІ Скрипник
92012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20