Дмитришин Богдан Васильович (Дмитришин Богдан Васильевич, Bohdan Dmytryshyn))
Дмитришин Богдан Васильович (Дмитришин Богдан Васильевич, Bohdan Dmytryshyn))
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Verified email at kntu.kr.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Концептуальний підхід до моделювання продуктивності економічних систем на основі міжгалузевого балансу
БВ Дмитришин, ВФ Гамалій
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2013
32013
Аналіз продуктивності моделей „витрати-випуск” на регіональному та національному рівнях
БВ Дмитришин, ЮВ Малаховський
Бізнес-Інформ, 59-63, 2010
3*2010
PRACTICAL ASPECTS OF ASSESSING THE EFFICIENCY OF THE MODERN SYSTEM OF PuBLIC PROCuREMENT IN uKRAINE
B Dmytryshyn, R Zhovnovach, O Levchenko, Y Malakhovskyi, V Gonchar
Problems and Perspectives in Management 2 (16), 353-363, 2018
22018
Особливості розвитку та функціонування транснаціональних корпорацій ЄС в умовах глобалізації
БВ Дмитришин
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2015
2*2015
Використання сучасних інформаційних технологій в забезпеченні діяльності туристичної галузі
БВ Дмитришин, АВ Титаренко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2015
22015
Дослідження впливу процесів злиття та поглинання на динаміку ВВП України
B Dmitrishin
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2014
22014
Складання матриць коефіцієнтів прямих та повних матеріальних витрат на базі балансових таблиць регіонального міжгалузевого балансу
БВ Дмитришин
КНТУ, 2008
22008
Формування системи ключових компетентностей спеціалістів з економічної кібернетики
БВ Дмитришин
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2015
1*2015
Основні показники та індикатори функціонування економіки регіону
ВФ Гамалій, БВ Дмитришин
КНТУ, 2008
12008
Вітчизняний ринок ІТ-технологій як об’єкт іноземного інвестування
ВФ Гамалій, БВ Дмитришин
КНТУ, 2007
12007
Дослідження взаємозв’язків між обсягами інвестицій та обсягами виробленої продукції регіону (на прикладі Кіровоградської області)
БВ Дмитришин, ВФ Гамалій, ГМ Давидов
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2007
1*2007
Web-програмування
ІВ Ніколаєв, БВ Дмитришин
ЦНТУ, 2018
2018
Сучасні напрями, методи та інструментарій економічної кібернетики
ВФ Гамалій, БВ Дмитришин
Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління, 2016
2016
До питання регулювання моделей міжгалузевого балансу
БВ Дмитришин, ВФ Гамалій
ПП «Ексклюзив-Систем», 2015
2015
Прикладні задачі моделювання економічних процесів
БВ Дмитришин
КНТУ, 2015
2015
Информационные системы управления предприятиями и организациями
ВФ Гамалій, ДВ Замуренко, ГВ Кушнірова, ІВ Ніколаєв, ВА Вишневська, ...
Эксклюзив-Систем, 2015
2015
Дослідження показників конкурентоспроможності України в контексті посилення євроінтеграційних процесів
БВ Дмитришин, ММ Загреба
Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове …, 2015
2015
Экономико-математические методы и модели. Ч. 1–Оптимизационные методы и модели
ВФ Гамалій, БВ Дмитришин
КНТУ, 2014
2014
СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО УПРАВЛІННЯ КАФЕДРОЮ//The system of electronic management of the chair
БВ Дмитришин, ІВ Ніколаєв
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2014
2014
Система електронного управління кафедрою
ІВ Ніколаєв, БВ Дмитришин
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 157-162, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20