Подписаться
Северина Ірина
Северина Ірина
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене knu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості
ТЛ Мостенська, ІА Бойко, ІМ Болотіна, ОІ Драган, ІВ Євсєєва, ВІ Ємцев, ...
272011
Управління ризиками в проектному менеджменті
НС Скопенко, ІВ Євсєєва, ВО Москаленко
Інвестиції: практика та досвід, 41-44, 2013
72013
Управління ризиками як необхідний засіб ефективного розвитку підприємства
ІВ Євсєєва, ІВ Жицька
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 92-99, 2016
52016
Ризик-менеджмент як необхідна складова системи економічної безпеки виробничих підприємств
НС Скопенко, ІВ Євсєєва
42020
Застосування сучасних інформаційних систем і технологій в управлінні з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств
НС Скопенко, ІВ Євсєєва
42020
Розвиток молокопереробної промисловості України та шляхи подолання ризику неконкурентоспроможності молочної продукції на зовнішніх ринках
ІВ Євсєєва
Житомирський національний агроекологічний університет; Полісся, 2015
32015
Ризики господарювання підприємств молокопереробної промисловості
ІВ Євсєєва, ВО Москаленко
Актуальні проблеми економіки, 119-126, 2016
22016
Масовий відкритий онлайн-курс як прогрессивна форма дистанційного навчання
ВО Москаленко, IВ Евс
Імплементація сучасних технологій навчання у навчальний процес: матер …, 2015
22015
Сучасний стан розвитку ринку молока та молокопродуктів України
ІВ Євсєєва
22015
Основні види ризиків та їх вплив на конкурентоспроможність молокопереробних підприємств
ІВ Євсєєва, ВО Москаленко
Економіка і організація управління, 80-87, 2014
22014
Планування виробничої програми на молокопереробних підприємствах
ІВ Євсєєва, ВО Москаленко
Агросвіт, 34-37, 2013
22013
Формування товарної інноваційної політики підприємств молочної галузі
НС Скопенко, ІВ Євсєєва
12021
Вплив пандемії COVID-19 на функціонування та розвиток українських підприємств
НС Скопенко, ІВ Євсєєва
12021
Підвищення конкурентної стійкості підприємства як необхідний чинник забезпечення функціонування у глобальному середовищі
ІВ Євсєєва
Теоретичні та прикладні питання економіки, 91-106, 2018
12018
Роль системи управління молокопереробним підприємством для забезпечення конкурентоспроможності в умовах ринкових трансформацій
ІВ Євсєєва
Формування ринкових відносин в Україні, 74-79, 2016
12016
Управління персоналом і економіка праці: теорія та практика
ОВ Безпалько, ЮМ Гринюк, ДГ Грищенко, ОО Гоменюк, АД Драган, ...
12014
Роль конкурентних переваг у забезпеченні конкурентоспроможності молокопереробних підприємств на сучасному етапі
ІВ Євсєєва
Біоресурси і природокористування, 138-145, 2014
12014
Механізм інвестування відтворення основних засобів
ІВ Євсєєва, ІВ Левицька, КП Козаченко
12010
Комп’ютеризація економічних розрахунків в управлінні
НС Скопенко, ІВ Євсєєва
2021
Теоретичні та прикладні аспекти обліку, аналізу і аудиту в системі економічних відносин
ЛМ Чернелевський, НІ Беренда, ЛМ Духновська, ІВ Колос, ...
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20