Катерина Величко Kateryna Velychko Velichko
Катерина Величко Kateryna Velychko Velichko
Харківський державний університет харчування та торгівлі, Kharkiv State University of Food
Підтверджена електронна адреса в hduht.edu.ua
НазваПосиланняРік
Дослідження сучасного ринку маркетингових комунікацій
ЛЛ Носач, КЮ Величко
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 213-221, 2012
52012
Корпоративна культура як інструмент конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
ОІ Печенка, КЮ Величко, ЮО Боюнець
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 188-194, 2012
32012
Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб'єктів господарювання будівельної галузі та житлово-комунального комплексу України
ВКЮ Момот Т.В., Шутенко А.Л., Павленко Т.Ю.,Харламова О.В., Бреславська Г.М.
Харків, Фактор, 2012
3*2012
Системність вибору оптимальної форми оплати міжнародних розрахунків
ЛЛ Носач, КЮ Величко
Бізнес інформ, 39-46, 2016
22016
Міграційні процеси в Україні: сучасні тенденції та соціально-економічні наслідки
КЮ Величко, ЛЛ Носач, ОІ Печенка
Харків: ХДУХТ, 2017
12017
Сучасні тенденції та перспективи розвитку ринку інтернет-торгівлі: міжнародний досвід та національна практика
КЮ Величко, ЛЛ Носач, ОІ Печенка
Харків: ХДУХТ, 2017
12017
Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Навч. посібник
ЛЛ Носач, КЮ Величко, ОІ Печенка, ЖС Зосимова, НА Сокол
Харків: Форт, 2016
12016
Стратегія ефективної організації корпоративного сектору як важливого чинника забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємств України
ТВ Момот, КЮ Величко, ЛЛ Носач
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 422-429, 2009
12009
Виконання курсових робіт з дисципліни" Зовнішньоекономічна діяльність підприємтсва". Методичні рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання за освітнім ступенем …
ОВ Кот, КЮ Величко, ІЮ Мелушова, КС Олініченко
Харків: ХДУХТ, 2019
2019
Науковий твір" Методика оцінки вартості дебіторської та кредиторської заборгованостей підприємства"
ЛЛ Носач, ЛО Чернишова, ОВ Кот, КЮ Величко
2018
CONSOLIDATION OFTHE ROLE OF CORPORATE STRUCTURES’ INNOVATIVE DEVELOPMENT
SG Velychko K
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг;, С …, 2018
2018
Фінансові механізми антикризового управління: сучасні реалії та стратегічні орієнтири: колективна монографія за ред. А.С. Крутової
та ін. Андрющенко І.С., Близнюк О.П., Величко К.Ю.
http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3227, 2018
2018
Міжнародні економічні вілносини. Тестовий тренінг для ступеня" бакалавр" економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання
КЮ Величко, ОІ Печенка
Харків: ХДУХТ, 2018
2018
Корпоративні конфлікти як загроза інвестиційній привабливості українських корпорацій в умовах євроінтеграції
КЮ Величко, ГМ Шаповал
Харків: ХДУХТ, 2018
2018
Міжнародна торгівля. Конспект лекції для ступеня" бакалавр" економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання
КЮ Величко, ОІ Печенка
Харків: ХДУХТ, 2018
2018
Транснаціональні корпорації. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей
ІО Давидова, КЮ Величко, ОІ Печенка
Харків: Видавництво" Форт", 2018
2018
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: практикум. Навчальний посібник
ЛО Чернишова, ВО Козуб, ЛЛ Носач, КЮ Величко, ОІ Печенка
Харків:«Видавництво «Форт», 2017
2017
Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник
КЮ Величко, ВО Козуб, ЛЛ Носач, ЛО Чернишова, ОІ Печенка
Харків: Видавництво" Форт", 2017
2017
Міжнародна економіка. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів напряму підготовки 6.050103 «Міжнародна економіка», спеціальності 056 «Міжнародні …
ЛЛ Носач, КЮ Величко, ЖС Зосимова
Харків: ХДУХТ, 2017
2017
CLASSIFICATION OF MUNICIPAL ENTERPRISES ACTIVITIES'RISKS IN SYSTEM OF THEIR ECONOMIC SECURITY
G Shapoval, Y Baranovska, K Velichko
SCIENCE AND SOCIETY, 291-295, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20