Подписаться
Катерина Величко, Kateryna Velychko\ Velichko
Катерина Величко, Kateryna Velychko\ Velichko
Kharkiv Humanitarian University “People's Ukrainian Academy” (ХГУ "НУА")
Подтвержден адрес электронной почты в домене nua.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб'єктів господарювання будівельної галузі та житлово-комунального комплексу України
ВКЮ Момот Т.В., Шутенко А.Л., Павленко Т.Ю.,Харламова О.В., Бреславська Г.М.
Харків, Фактор, 2012
10*2012
Транснаціональні корпорації. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей
ІО Давидова, КЮ Величко, ОІ Печенка
Харків: Видавництво" Форт", 2018
82018
Mihratsiini protsesy v Ukraini: suchasni tendentsii ta sotsialno-ekonomichni naslidky [Migration processes in Ukraine: modern tendencies and social-economic consequences]
KY Velychko, LL Nosach, OI Pechenka
Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh …, 2017
82017
Дослідження сучасного ринку маркетингових комунікацій
ЛЛ Носач, КЮ Величко
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 213-221, 2012
82012
Сучасні тенденції та перспективи розвитку ринку інтернет-торгівлі: міжнародний досвід та національна практика
КЮ Величко, ЛЛ Носач, ОІ Печенка
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 184-196, 2017
72017
Міграційні процеси в Україні: сучасні тенденції та соціально-економічні наслідки
КЮ Величко, ЛЛ Носач, ОІ Печенка
Харків: ХДУХТ, 2017
62017
Корпоративна культура як інструмент конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
ОІ Печенка, КЮ Величко, ЮО Боюнець
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 188-194, 2012
52012
Особливості формування дебіторської та кредиторської заборгованостей на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі/НО Власова, ЛЛ Носач
ЛЛ Носач
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі: зб. наук. праць …, 2008
52008
Color characteristics of dried three-component fruit and berry pastes
O Cherevko, V Mykhaylov, A Zahorulko, A Borysova
42018
Міжнародні організації: кредитно-модульний курс. Навч.-метод. посібник
ТВ Андросова, ОВ Кот, ВО Козуб, ЛЛ Носач
Харків: ХДУХТ, 2013
4*2013
Ринок праці на сучасному етапістановлення і розвитку глобалізованої економічної системи
КЮ Величко, ЛЛ Носач
Харків: ХДУХТ, 2009
42009
Development of integration processes in the globalization conditions: Ukraine and EU-countries
D Babenko, A Zaitseva, K Velychko
The Journal of VN Karazin Kharkiv National University. Series: International …, 2020
32020
Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник
КЮ Величко, ВО Козуб, ЛЛ Носач, ЛО Чернишова, ОІ Печенка
Харків: Видавництво" Форт", 2017
32017
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: практикум. Навчальний посібник
ЛО Чернишова, ВО Козуб, ЛЛ Носач, КЮ Величко, ОІ Печенка
Харків:«Видавництво «Форт», 2017
32017
Особливості митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах євроінтеграційного спрямування
КЮ Величко, ЛЛ Носач, ОІ Печенка
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2019
22019
Mathematical aspects of nutrition systems projecting for dietary therapy
G Krutovyi, A Zaparenko, A Borysova
Харчова наука і технологія, 10-16, 2017
22017
Системність вибору оптимальної форми оплати міжнародних розрахунків
ВКЮ Носач, Лариса Леонідівна
Бизнес Информ, 2016
22016
Світовий ринок товарів та послуг. Навч.-метод. посібник
ЛЛ Носач, ВО Козуб, ПЛ Гринько
Харків: Форт, 2014
22014
IR-drying of non-traditional plant raw material
O Cherevko, L Kiptela, A Zagorulko, A Borysova
Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies 2 (1), 65-67, 2013
22013
Прогнозування дебіторської та кредиторської заборгованостей у системі фінансових звітів підприємств
ЛЛ Носач
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 150-157, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20