Подписаться
Kateryna Velychko, Катерина Величко
Kateryna Velychko, Катерина Величко
State Biotechnological University (SBTU), / Державний біотехнологічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене btu.kharkiv.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Транснаціональні корпорації
ІО Давидова, КЮ Величко, ОІ Печенка
Харків: Форт, 2018
122018
Сучасні тенденції та перспективи розвитку ринку інтернет-торгівлі: міжнародний досвід та національна практика
КЮ Величко, ЛЛ Носач, ОІ Печенка
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 184-196, 2017
122017
Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб'єктів господарювання будівельної галузі та житлово-комунального комплексу України
ВКЮ Момот Т.В., Шутенко А.Л., Павленко Т.Ю.,Харламова О.В., Бреславська Г.М.
Харків, Фактор, 2012
12*2012
Analytical support for organizations' economic and environmental safety management
K Chorna, M., Filipishyna, L., Nord, G., Tkachenko, S., Velychko
Journal of Security and Sustainability Issues, 2019, 8(3), pp. 413–422, 2019
10*2019
Дослідження сучасного ринку маркетингових комунікацій
ЛЛ Носач, КЮ Величко
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 213-221, 2012
102012
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: практикум
ЛО Чернишова, ВО Козуб, ЛЛ Носач, КЮ Величко, ОІ Печенка
Харків: Форт, 2017
92017
Mihratsijni protsesy v Ukraini: suchasni tendentsii ta sotsial'no-ekonomichni naslidky [Migration Processes in Ukraine: Current Trends and Socio-Economic Implications]
KY Velychko, LL Nosach, OI Pechenka
Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh …, 2017
82017
Міграційні процеси в Україні: сучасні тенденції та соціально-економічні наслідки
КЮ Величко, ЛЛ Носач, ОІ Печенка
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2017
72017
Корпоративна культура як інструмент конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
ОІ Печенка, КЮ Величко, ЮО Боюнець
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 188-194, 2012
72012
Formation of analytical support for the management of economic and environment safety of organizations
M Chorna, L Filipishyna, G Nord, S Tkachenko, K Velychko
J. Secur. Sustain. Issu. 8, 413-22, 2019
62019
Особливості митного регулювання зовіншньоекономічномічної діяльності в умовах євроінтеграційного спрямування
КЮ Величко, ЛЛ Носач, ОІ Печенка
ХДУХТ, 2019
52019
Development of integration processes in the globalization conditions: Ukraine and EU-countries
D Babenko, A Zaitseva, K Velychko
The Journal of VN Karazin Kharkiv National University. Series: International …, 2020
42020
The Phenomenon of Student Migration in Ukraine
VK Yu
Бизнес Информ, 62-70, 2020
42020
Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
КЮ Величко, ВО Козуб, ЛЛ Носач, ЛО Чернишова, ОІ Печенка
Харків: Форт, 2017
42017
Ринок праці на сучасному етапі становлення і розвитку глобалізованої економічної системи
КЮ Величко, ЛЛ Носач
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 457-465, 2009
42009
Трансформація бізнес-моделей компаній: сучасні виклики та перспективи у цифровій економіці
В Катерина, Е Цибульська
Економіка та суспільство, 2023
32023
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
ОВ Кот, КЮ Величко, ЛЛ Носач, ОІ Печенка
Харків: ХДУХТ, 2018
32018
Системність вибору оптимальної форми оплати міжнародних розрахунків
ВКЮ Носач, Лариса Леонідівна
Бизнес Информ, 2016
32016
Економічне лідерство США в системі сучасних міжнародних економічних відносин
В Катерина
Економіка та суспільство, 2023
22023
Майстерність бізнес-переговорів: виявлення переваги у міжнародному бізнесі за допомогою Гарвардської моделі комунікації
МВ Горобинська
22023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20