Kateryna Velychko  Velichko Катерина Величко
Kateryna Velychko Velichko Катерина Величко
Kharkiv State University of Food Technology and Trade
Підтверджена електронна адреса в hduht.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Дослідження сучасного ринку маркетингових комунікацій
ЛЛ Носач, КЮ Величко
Харків: ХДУХТ, 2012
72012
Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб'єктів господарювання будівельної галузі та житлово-комунального комплексу України
ВКЮ Момот Т.В., Шутенко А.Л., Павленко Т.Ю.,Харламова О.В., Бреславська Г.М.
Харків, Фактор, 2012
7*2012
Корпоративна культура як інструмент конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
ОІ Печенка, КЮ Величко, ЮО Боюнець
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 188-194, 2012
52012
Сучасні тенденції та перспективи розвитку ринку інтернет-торгівлі: міжнародний досвід та національна практика
КЮ Величко, ЛЛ Носач, ОІ Печенка
Харків: ХДУХТ, 2017
32017
Міграційні процеси в Україні: сучасні тенденції та соціально-економічні наслідки
КЮ Величко, ЛЛ Носач, ОІ Печенка
Харків: ХДУХТ, 2017
22017
Системність вибору оптимальної форми оплати міжнародних розрахунків
ЛЛ Носач
Бизнес Информ, 2016
22016
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»
ОВ Кот, КЮ Величко, ЛЛ Носач, ОІ Печенка
Харків: ХДУХТ, 2018
12018
Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Навч. посібник
ЛЛ Носач, КЮ Величко, ОІ Печенка, ЖС Зосимова, НА Сокол
Харків: Форт, 2016
12016
Value-based algorithm of construction enterprise inventory management.
KYV G. N. Shapoval
European Applied Sciences, 187-190, 2014
12014
Стратегія ефективної організації корпоративного сектору як важливого чинника забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємств України
ТВ Момот, КЮ Величко, ЛЛ Носач
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 422-429, 2009
12009
Ринок праці на сучасному етапістановлення і розвитку глобалізованої економічної системи
КЮ Величко, ЛЛ Носач
Харків: ХДУХТ, 2009
12009
Комплексний тренінг з міжнародних економічних відносин. Методичні рекомендації до проходження тренінгу для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» рівня …
КЮ Величко, ОІ Печенка
Харків: ХДУХТ, 2019
2019
Глобальна економіка. Навчальний посібник
ОВ Кот, ОА Круглова, ЛЛ Носач, ЛО Чернишова, КЮ Величко, ...
Харків: ХДУХТ, 2019
2019
Практичні аспекти регулювання та специфіка реалізації блокчейн-технології в сучасному валютно-фінансовому секторі
КЮ Величко, ЛЛ Носач
Харків: ХДУХТ, 2019
2019
Міжнародні валютно-фінансові відносини. Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» Ч. 1
КЮ Величко, ОО Тищенко, ОІ Печенка
Харків: ХДУХТ, 2019
2019
Валютно-фінансові операції в міжнародному бізнесі. Навчальний посібник
ТВ Андросова, ЛЛ Носач, КЮ Величко, ІЮ Мелушова, ОІ Печенка
Харків: ХДУХТ, 2019
2019
Особливості митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах євроінтеграційного спрямування
КЮ Величко, ЛЛ Носач, ОІ Печенка
Харків: ХДУХТ, 2019
2019
Виконання курсових робіт з дисципліни" Зовнішньоекономічна діяльність підприємтсва". Методичні рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання за освітнім ступенем …
ОВ Кот, КЮ Величко, ІЮ Мелушова, КС Олініченко
Харків: ХДУХТ, 2019
2019
Науковий твір" Методика оцінки вартості дебіторської та кредиторської заборгованостей підприємства"
ЛЛ Носач, ЛО Чернишова, ОВ Кот, КЮ Величко
2018
Мотивація інтелектуальної складової зайнятості на підприємстві
ІО Давидова, КЮ Величко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 176-179, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20