Сергій Іванюк
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив агрокліматичних факторів на продуктивність сої
ВФ Петриченко, АО Бабич, СВ Іванюк, СІ Колісник
Вісник аграрної науки, 19-23, 2006
252006
Вплив сортових і гідротермічних ресурсів на формування продуктивності сої в умовах Лісостепу
ВФ Петриченко, СВ Іванюк
Зб. наукових праць Інституту землеробства УААН, 3-4, 2000
242000
Формування сортових ресурсів сої відповідно до біокліматичного потенціалу регіону вирощування
СВ Іванюк
Корми і кормовиробництво, 34-40, 2012
232012
АДРЕСАТ–МАЙБУТНЄ. Герой і концепція адресата української радянської прози для дітей (1917–1941)
С Іванюк
К.: Наукова думка, 1990
181990
Сучасна селекція сої
С Іванюк
Агробізнес сьогодні, 14-21, 2014
112014
Вплив гідротермічних умов на прояв основних господарсько-цінних ознак у сої в Лісостепу України
АО Бабич, ВФ Петриченко, СВ Іванюк
Вісник аграрної науки, 15-17, 1997
101997
Тривалість вегетаційного періоду сої–основа формування сортових ресурсів регіону
СВ Іванюк, ІВ Темченко, АВ Семцов
Корми і кормовиробництво, 67-71, 2012
82012
Прояв трансгресії за основними кількісними ознаками продуктивності бобів кормових в F2
АО Бабич, СВ Іванюк, СІ Бабій
Корми і кормовиробництво, 20-24, 2010
82010
Соя. Технологічні аспекти вирощування на насіння
ВФ Петриченко, АО Бабич, СІ Колісник, СВ Іванюк
К./Насінництво, 5-9, 2008
82008
Потенціал продуктивності соєвого поля
СВ Іванюк
Агробізнес сьогодні, 316, 2015
72015
Математико-статистичні методи оцінки вихідного матеріалу сої за елементами продуктивності
СВ Іванюк, ІВ Темченко
Корми і кормовиробництво, 45-54, 2011
72011
Ідентифікація рослин за вегетативними ознаками в селекції сої
АО Бабич, СВ Іванюк, НВ Коханюк
АО Бабич, СВ Іванюк, НВ Коханюк, 3-7, 2013
62013
Оцінка гібридів сої першого покоління на основі гібридологічного аналізу
АО Бабич, СВ Іванюк, НВ Коханюк
Корми і кормовиробництво, 8-13, 2012
62012
Роль кліматичних факторів у формуванні сортової політики сої в умовах Лісостепу України
ВФ Петриченко, АО Бабич, СВ Іванюк
Селекція і насінництво: Міжвід. темат. наук. зб.–2006.–Вип 93, 60-67, 2006
62006
Вирощування сої на насіння
СІ Колісник, СВ Іванюк, НМ Петриченко
Насінництво, 2005
62005
Мінливість показників якості зерна сортів квасолі звичайної в умовах правобережного Лісостепу України
ОВ Овчарук, СВ Іванюк, АА Лехман
Корми і кормовиробництво, 17-24, 2015
52015
Оцінка сортозразків квасолі звичайної на основі кореляції кількісних ознак та індексів
СВ Іванюк, АВ Глявин
Селекція і насінництво, 192-197, 2012
52012
Індекс екологічної пластичності сортів бобів кормових
АО Бабич, СВ Іванюк, СІ Бабій
Корми і кормовиробництво, 18-24, 2009
52009
Концепція юного героя в українській літературі для дітей
С Іванюк
Іноземна філологія, 77-83, 2007
52007
Соя
ВФ Петриченко, ВВ Лихочвор, СВ Іванюк, ОВ Корнійчук, СІ Колісник, ...
Вінниця:«Діло», 2016
42016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20