Алла Володимирівна Сергієва, Алла Владимировна Сергеева, Alla Serhiieva
Алла Володимирівна Сергієва, Алла Владимировна Сергеева, Alla Serhiieva
Kharkiv National University of Radioelektronics
Підтверджена електронна адреса в nure.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Роль скорочень у науково-технічних текстах
АВ Сергієва
Культурне розмаїття: матеріальна та нематеріальна культура різних країн …, 2019
2019
Деякі факти походження числівників
АВ Сергієва
Борис Грінченко: минуле та сьогодення: зб. матеріалів Х Міжнародної науково …, 2018
2018
Українська мова у студентському середовищі (студентський жаргон)
АВ Сергієва
22-й Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті …, 2018
2018
Афористичність мислення Г. Сковороди та сучасні світоглядні тенденції
АВ Сергієва
ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Спадщина Г. С. Сковороди …, 2017
2017
Вивчення іноземної мови шляхом занурення
АВ Сергієва
Всеукраїнська науково-практична конференція «Незалежність України: витоки …, 2016
2016
Роль заголовків у інтернет-текстах
НЕ А.В. Сергієва
20-й Ювілейний Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка і молодь в …, 2016
2016
Роль художніх засобів для створення образу князя Володимира в усній народній творчості
АВ Сергієва
Круглий стіл «1000-річчя від дня смерті Великого князя Київського Володимира …, 2015
2015
Термінологічна лексика як елемент формування мовної культури студентів
АВ Сергієва
VII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів …, 2014
2014
Орнітологічні образи-символи у козацьких піснях
АВ Сергієва
Матеріали круглого столу, присвяченого Дню українського козацтва: збірник …, 2014
2014
Становлення термінології нанонауки
АВ Сергієва
Всеукраїнська наукова конференція "Історичні регіони України : минуле та …, 2013
2013
Термінологічна лексика мікроелектроніки: основні аспекти дослідження
АВ Сергієва
Вітчизняна та зарубіжна наука на початку другої декади ХХІ століття …, 2013
2013
Термінологія нової науково-технічної галузі − нанонауки у ХХІ ст. як чинник розбудови національної свідомості українців
АВ Сергієва
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. − Х. : ХНУ …, 2013
2013
Актуалізація проблеми перекладу термінів комп’ютерної терміносистеми українською мовою: абревіація
АВ Сергієва
Матеріали Міжнародної наукової конференції «Сучасна україністика : наукові …, 2010
2010
Лінгвістичні засоби творення комічного в соціально-побутових піснях: фразеологія
АВ Сергієва
Загальні проблеми фразеології. Матеріали Міжнародної конференції (Горлівка …, 2009
2009
Про деякі проблеми термінотворення у галузі комп’ютерних наук
АВ Сергієв
Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття: зб …, 2009
2009
Рослинні словообрази як чинники створення космічного ефекту в українських соціально-побутових піснях
АВ Сергієва
Міжнар. конф. ІХ Міжнародні славістичні читання пам’яті Л. Булаховського …, 2009
2009
Оцінювання знань з курсів соціально-гуманітарного циклу в межах кредитно-модульної системи
АВ Сергієва
Наукові праці. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. – Донецьк : ДВНЗ …, 2009
2009
До проблеми перекладу комп’ютерних термінів українською мовою
АВ Сергієва
Образование и виртуальность – 2009. Сборник научных трудов 12-й …, 2009
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18