Наталія Кащишин (Nataliya Kashchyshyn)
Наталія Кащишин (Nataliya Kashchyshyn)
Львівський національний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Експресивність термінів англомовного дипломатичного дискурсу
НЄ Кащишин
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2014
72014
Диференціація таксономічних одиниць англомовного дипломатичного дискурсу
N Kashchyshyn
East European Journal of Psycholinguistics 1 (2), 54-62, 2014
62014
Особливості дискурсу та терміносистеми англомовних дипломатичних документів
Н Кащишин
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2009
42009
Особливості перекладу англійських дипломатичних термінів українською мовою
НЄ Кащишин
Іноземна філологія.–2011.–Вип 123, 240-245, 0
3
Стиль текстів дипломатичних документів як поєднання стилів
НЄ Кащишин
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
22014
Стилетвірний та термінологічний потенціал іншомовних неасимільованих запозичень у англомовному дипломатичному дискурсі
НЄ Кащишин
Нова філологія, 81-88, 2010
12010
ДИПЛОМАТИЧНІ ПЕРЕГОВОРИ: ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ І СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ DIPLOMATIC NEGOTIATIONS: LINGUO-PRAGMATIC ASPECT AND STRATEGIC POTENTIAL
НЄ Кащишин
ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ, 73, 2019
2019
МУЛЬТИМОДАЛЬНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛОМОВНОГО ДИПЛОМАТИЧНОГО ДИСКУРСУ
НЄ Кащишин
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 30, 2019
2019
Translating Metaphors of the Diplomatic Discourse: Theory and Practice
N Kashchyshyn
Colloque International Metrad 2017 “La Metaphore et la Traduction …, 2017
2017
Емотивність як невід‟ ємна дискурсивна категорія сучасного англомовного дипломатичного дискурсу
Н Кащишин
Актуальні питання іноземної філології, 66-73, 2017
2017
The Role of Metaphors in the Language of Diplomacy
N Kashchyshyn
Metaphor in the Arts, in Media and Communication : The 11th Conference of …, 2016
2016
Дискурсивні категорії англомовного дипломатичного дискурсу
НЄ Кащишин
Актуальні питання іноземної філології, 53-58, 2016
2016
Дипломатичний скандал. Термінологічна репрезентація у вторинних текстах
НЄ Кащишин
Нова філологія, 76-81, 2014
2014
Скорочення як особливий вид термінів англомовного дипломатичного дискурсу
ОМ Іващишин, НЄ Кащишин
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2012
2012
Проблема генези терміносистеми сучасного англомовного дипломатичного дискурсу
НЄ Кащишин
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2010
2010
РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЙ ВВІЧЛИВОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ДИПЛОМАТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
НЄ Кащишин, ОМ Іващишин
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 12020125, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–16