Follow
Володимир Мокрий
Володимир Мокрий
професор кафедри екологічної безпеки та природоохороної діяльності Національного університету "Львівська політехніка"
Verified email at lpnu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Оптико-спектральні методи в науково-технічній експертизі: Практикум
ВБ Капустяник, ВІ Мокрий
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 207, 2004
112004
Актуальність інформаційно-технічного забезпечення управління Шацьким національним природним парком
ГЯ Красовський, ВІ Мокрий
Екологія і ресурси: зб. наук. праць Ін-ту проблем національної безпеки.–К …, 2006
92006
Моніторинг, моделювання і прогнозування впливу Хотиславського кар’єру на гідрогеологічні і лісоекологічні умови природно-заповідних об’єктів Західного Полісся
ВІ Мокрий
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012
82012
Моделі фазових переходів сукцесійних процесів лісових угруповань Західного Полісся
ВІ Мокрий, ВБ Капустяник, ПГ Хомюк
Екологічна безпека та природокористування, 2011
72011
Інформаційноаналітичні технології дослідження озер Шацького НПП
ОМ Трофимчук, ГЯ Красовський, ВВ Радчук, ВІ Мокрий
Збірник наукових статей. ІІІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною …, 2011
52011
Інформаційне забезпечення формування транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся»
ВІ Мокрий
Екологія і ресурси: зб. наук. праць Ін-ту проблем національної безпеки.–Вип …, 2007
52007
Оптико-спектральні методи експрес-діагностики рослин Шацького національного природного парку
ВП Кучерявий, ВІ Мокрий, НА Піць
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2009
42009
Основні екологічні проблеми та шляхи їх подолання в західному регіоні України
ВМ Триснюк, ВІ Мокрий
Науковий вісник НЛТУ України 22 (11), 75-80, 2012
32012
Інформаційні технології забезпечення сталого розвитку природоохоронних об'єктів Західного Полісся
ВІ Мокрий
Науковий вісник НЛТУ України 22 (2), 336-342, 2012
32012
Історія дослідження лісових угідь Вінниччини
ОВ Мудрак, ЮА Єлісавенко, ВІ Мокрий
Науковий вісник НЛТУ України 20 (13), 53-58, 2010
32010
Інтенсифікація сорбційних процесів очищення стічних вод комплексними природними сорбентами
ІМ Петрушка, ОІ Мороз, ВІ Мокрий, КІ Петрушка
Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 46-49, 2017
22017
Інформаційно-аналітичні технології дослідження штучно створених водойм
ВМ Триснюк, ВІ Мокрий, ТВ Триснюк
Системи обробки інформації, 245-247, 2015
22015
Інформаційне забезпечення гідроакустичного моніторингу озер Західного Полісся
ОМ Трофимчук, ВІ Мокрий, ВВ Радчук, ІВ Радчук, СА Загородня
ІТГІП, 2015
22015
Система екологічного моніторингу та управління природно-заповідного фонду Західного Полісся
ОМ Трофимчук, ВІ Мокрий
Екологічна безпека та природокористування, 2012
22012
Інформаційні технології моніторингу рекреаційних дигресій лісів Західного Полісся
ВІ Мокрий
Екологічна безпека та природокористування, 2012
22012
Інформаційні технології моніторингу й еколого-картографічного моделювання процесів урбанізації природоохоронних територій західного Полісся
ВІ Мокрий
Науковий вісник НЛТУ України 21 (18), 315-322, 2011
22011
Охорона та збереження культурних ландшафтів екологічної мережі Поділля в контексті збалансованого розвитку
ОВ Мудрак, ВІ Мокрий
Науковий вісник НЛТУ України 18 (12), 90-101, 2008
22008
ГІС/ДЗЗ технології проектування ландшафтно-рекреаційних районів Шацького національного природного парку
ВП Кучерявий, ВІ Мокрий, НА Піць
Науковий вісник НЛТУ України 18 (12), 114-118, 2008
22008
Технологіїї фітомеліорації Стебницького хвостосховища/Мокрий ВІ, Мороз ОІ, Петрушка ІМ, Братковський ВР, Гречаник РМ
ВІ Мокрий
Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство …, 2021
12021
Оцінка екологічних ризиків для управління екобезпеки природних і антропогенних геосистем
ВМ Триснюк, ВІ Мокрий
Науковий вісник НЛТУ України 22 (4), 114-122, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20