Тетяна Криворучко (ORCID:0000-0001-7473-518X)
Тетяна Криворучко (ORCID:0000-0001-7473-518X)
старший викладач кафедри англійської мови, Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua
TitleCited byYear
Складна комплементація в ранньоновоанглійській мові: структурний та функціональний аспекти
ТВ Криворучко
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2014
32014
Становлення VOSI конструкцій в англійській мові
ТВ Криворучко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 199-202, 2011
32011
Причини виникнення інфінітивних конструкцій в англійській мові
ТВ Криворучко
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2012
22012
VOSI-конструкции как комплемент транзитивных глаголов в ранненовоанглийском языке
ТВ Криворучко
Филологические науки. Вопросы теории и практики 2 (1 (31)), 92-95, 2014
12014
VOSI-конструкції з дієсловами want та believe у сучасній англійській мові
ТВ Криворучко
Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика: матер. Міжнар. наук …, 2013
12013
Складна комплементація в історії англійської мови
ТВ Криворучко
Наукові записки, рр. 436-441, 2012
12012
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ “ACCUSATIVE AND INFINITIVE”.
ТВ Криворучко
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2012
12012
Сучасний стан дослідження англійського речення
ТВ Криворучко
Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі …, 2012
12012
Використання інтерактивних технологій при навчанні іншомовного комунікативного читання соціокультурних текстів у початковій школі
ТВ Криворучко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 92-95, 2006
12006
Складна комплементація в ранньоновоанглійській мові: монографія
ТВ Криворучко
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019
2019
Психологічний портрет як спосіб розкриття сутності художніх образів
НВ Дячук, ТВ Криворучко, ТВ Свиридюк
Humanitarian approaches to the Periodic Law, 79-90, 2019
2019
Функціонування VOSI-КОНСТРУКЦІЙ, VOSING-КОНСТРУКЦІЙ і складнопідрядних речень зі з’ясувальною клаузою як синтаксичних синонімів у ранньоновоанглійській мові
ТВ Криворучко
Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики …, 2018
2018
Складна комплементація у сучасних граматичних студіях
ТВ Криворучко
Doctrina multiplex, veritas una. Учень багато, істина одна: збірник праць до …, 2018
2018
VOSI-конструкція у функції комплемента перехідних дієслів на матеріалі пам’яток ранньоновоанглійського періоду
ТВ Криворучко
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2018
2018
VOSI–конструкція у функції комплемента одноперехідних дієслів в ранньоанглійській мові
ТВ Криворучко
Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія …, 2017
2017
Складна комплементація в генеративній граматиці
ТВ Криворучко
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 60-64, 2016
2016
Структура речення з дієслівною комплементацією в сучасній англійській мові
ТВ Криворучко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 65-68, 2016
2016
Синтаксична синонімія в англійській мові
ТВ Криворучко
Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з …, 2016
2016
Дослідження вторинно предикативної конструкції VOSI у сучасних граматичних студіях
ТВ Криворучко
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2015
2015
Прагматичні типи речень із vosi-конструкціями в ранньоновоанглійській мові
ТВ Криворучко
" Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20