Follow
Галина Бевз (Halyna Bevz; Galina Bevz; Halina Bewz )
Галина Бевз (Halyna Bevz; Galina Bevz; Halina Bewz )
ІСПП НАПН України; ЗВО УМО НАПН України
Verified email at ispp.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Прийомна сім’я: соціально-психологічні виміри: монографія
ГМ Бевз
К.: Видавничий Дім «Слово, 2010
712010
Прийомні сім'ї (оцінка створення, функціонування та розвитку)
ГМ Бевз
вид. Главник (бібліотека соціального працівника), 2006
56*2006
Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді
ГМ Бевз, ОП Главник
К.: Український інститут соціальних досліджень 1, 176, 2004
512004
Дитина в прийомній сім’ї: нотатки психолога
ГМ Бевз, ІВ Пєша
К.: Укр. ін т соц. до сліджень, 2001
472001
Соціально-психологічні чинники виникнення та розвитку прийомного батьківства
ГМ Бевз
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі …, 2002
252002
Технології навчання дорослих
О Главник, Г Бевз, ( упорядники)
Вид. Главник, 2006
24*2006
Вплив деприваційних чинників на психічний розвиток дитини/Галина Бевз, Олена Дорошенко
Г Бевз
Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. праць Інст. пс. ім …, 2003
172003
Прийомна сім’я: методика створення та соціального супроводу: науково-методичний посібник
Г Бевз, ВА Кузьмінський, ОІН ін.
162003
Психологічні особливості дітей, позбавлених батьківського піклування
Г Бевз
Соціальний працівник, 13-18, 2007
152007
Сім’ї заміщувальної опіки: соціально-психологічні аспекти
ГМ Бевз
Наукові студії із соціальної та політичної психології 3, 104-115, 2005
122005
Соціально-психологічні та правові засади забезпечення в Україні державної опіки над дітьми як складової системи захисту дитинства
ГМ Бевз, ЛІ Тарусова
Соціальна робота в Україні: теорія і практика, 5-16, 2005
102005
Діти державної опіки: проблеми, розвиток, підтримка: Навчальнометодичний посібник: У 2-х кн.
ГМ Бевз
К.: Міленіум, 2005
92005
Організація рекреаційних заходів у системі соціальної роботи: навчально-методичний посібник
ГМ Бевз, ГЗ Герасим, ЯМ Кашуба
Львів: ПАІС, 2006
62006
Групи зустрічей як форма підтримки сімей заміщувальної опіки
Г Бевз
ББК 88.5 я 4, 181, 2005
62005
Прийомна сім’я: перші кроки до альтернативних форм опіки дітей
ГМ Бевз
Педагогіка і психологія, 80-160, 2003
62003
Соціальне становлення дитини в прийомній сім'ї соціальний супровід
ГМ Бевз, Л Волинець, А Капська
ГМ Бевз, АЙ Капська, ЛС Волинець: Навч.-метод. посіб.− К.: Укр.. ін-т соц …, 2000
62000
Тривожність як чинник зниження особистісної ресурсності дитини середнього шкільного віку в умовах вимушеного переселення із зони бойових дій
ГМ Бевз, ЕВ Ворожбієва
Освіта та розвиток обдарованої дитини 1 (44), 35-38, 2016
5*2016
Соціальна політика держави в інтересах дитини: аналіз і концептуальна модель розбудови
ГМ Бевз, ЛІ Тарусова
Післядипломна освіта в Україні, 16 - 22, 2005
52005
Технологiя проведення тренiнгiв з формування здорового способу життя молодi
ГМ Бевз, ОП Главник
К.: Український інститут соціальних досліджень; (сер. «Формування здорового …, 2004
52004
Технології створення та функціонування прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу: зб. метод. матеріалів/авт. кол. ГМ Бевз, АЙ Капська, НМ Комаровська та ін
ГМ Бевз
К.: Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003
52003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20