Галина Бевз (Halyna Bevz; Galina Bevz; Halina Bewz )
Галина Бевз (Halyna Bevz; Galina Bevz; Halina Bewz )
ІСПП НАПН України; ЗВО УМО НАПН України
Підтверджена електронна адреса в ispp.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Прийомна сім’я: соціально-психологічні виміри: монографія
ГМ Бевз
К.: Видавничий Дім «Слово, 2010
612010
Дитина в прийомній сім’ї: нотатки психолога
ГМ Бевз, ІВ Пєша
К.: Укр. ін т соц. до сліджень, 2001
432001
Прийомні сім’ї (оцінка створення, функціонування та розвитку)
Г Бевз
К.: Главник 112, 2, 2006
362006
Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді
ГМ Бевз, ОП Главник
К.: Український інститут соціальних досліджень 1, 176, 2004
332004
Соціально-психологічні чинники виникнення та розвитку прийомного батьківства
ГМ Бевз
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі …, 2002
172002
Вплив деприваційних чинників на психічний розвиток дитини/Галина Бевз, Олена Дорошенко
Г Бевз
Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. праць Інст. пс. ім …, 2003
162003
Психологічні особливості дітей, позбавлених батьківського піклування
Г Бевз
Соціальний працівник, 13-18, 2007
152007
Соціально-психологічні та правові засади забезпечення в Україні державної опіки над дітьми як складової системи захисту дитинства
ГМ Бевз, ЛІ Тарусова
Соціальна робота в Україні: теорія і практика, 5-16, 2005
122005
Діти державної опіки: проблеми, розвиток, підтримка: Навчальнометодичний посібник: У 2-х кн.
ГМ Бевз
К.: Міленіум, 2005
10*2005
Прийомна сім’я: методика створення та соціального супроводу: науково-методичний посібник
Г Бевз, ВА Кузьмінський, ОІН ін.
92003
Прийомна сім’я: перші кроки до альтернативних форм опіки дітей
ГМ Бевз
Педагогіка і психологія, 80-160, 2003
82003
Сім’ї заміщувальної опіки: соціально-психологічні аспекти
ГМ Бевз
Наук. студії із соц. та політ. психології: Зб. статей/АПН України, Ін-т соц …, 2005
72005
Групи зустрічей як форма підтримки сімей заміщувальної опіки
Г Бевз
ББК 88.5 я 4, 181, 2005
72005
Социальная работа как профессиональная сфера деятельности
ГМ Бевз
Известия Самарского научного центра Российской академии наук 15 (2-1), 2013
62013
Організація рекреаційних заходів у системі соціальної роботи
ГМ Бевз, ГЗ Герасим, ЯМ Кашуба
Львів: ПАІС, 2006
52006
Технологiя проведення тренiнгiв з формування здорового способу життя молодi
ГМ Бевз, ОП Главник
52005
Соціальне становлення дитини в прийомній сім'ї соціальний супровід
ГМ Бевз
ГМ Бевз, АЙ Капська, ЛС Волинець: Навч.-метод. посіб.− К.: Укр.. ін-т соц …, 2000
52000
Формування громадської думки щодо реформ методом «дослідження шляхом участі»
Г Бевз
Вісник післядипломної освіти. Серія «Cоціальні та поведінкові науки» 8 (37 …, 2019
42019
Тривожність як чинник зниження особистісної ресурсності дитини середнього шкільного віку в умовах вимушеного переселення із зони бойових дій
ГМ Бевз, ЕВ Ворожбієва
Освіта та розвиток обдарованої дитини 1 (44), 35-38, 2016
4*2016
Складові психологічної готовності прийомних батьків до заміщувальної опіки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування/Бевз ГМ;[за ред. Максименко СД].-К., 2003
ГМ Бевз
Т. V, ч 4, 23-31, 2013
42013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20