Тетяна Голубєва Holubieva TA
Title
Cited by
Cited by
Year
Effect of copper as feed additives on growth performance in quail chicks
MI Holubiev, MY Sychov, TA Holubieva
Ukrainian Journal of Ecology 7 (2), 59-63, 2017
62017
Valine needs in growing quails
MY Sychov, MI Holubiev, VV Kovalchuk, YV Pozniakovskyi, TA Holubieva, ...
Ukrainian Journal of Ecology 7 (3), 180-185, 2017
42017
Productivity of growing rabbits for use of forrage with different zinc content
YV Pozniakovskyi, MI Holubiev, TA Holubieva
Ukrainian journal of veterinary and agricultural sciences 1 (2), 2018
32018
Ефективність нормування селену у годівлі молодняку перепелів м’ясного напряму продуктивності
МІ Голубєв, ТА Голубєва
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
32016
Вплив Проензиму на зоотехнічні показники перепелів залежно від рівня сухої пивної дробини у комбікормах
ТА Голубєва
Науково-технічний бюлетень Науково-дослідного центру біобезпеки та …, 2016
32016
Продуктивність молодняку кролів за різних рівнів метіоніну в комбікормах
МЮ Сичов, ТА Голубєва, ЮВ Позняковський, ЛМ Андрієнко, МІ Голубєв
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2*2018
Эффективность использования сухой пивной дробины и ферментно-пробиотической добавки в комбикормах при выращивании перепелов
М Голубев, Т Голубева
Животноводство и ветеринарная медицина, 9-13, 2015
22015
ПОКАЗНИКИ ЗАБОЮ МОЛОДНЯКУ ПЕРЕПЕЛІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ КОМБІКОРМІВ З РІЗНИМ ВМІСТОМ СУХОЇ ПИВНОЇ ДРОБИНИ
МІ Голубєв, ТА Голубєва
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
22014
ВИКОРИСТАННЯ СУХОЇ ПИВНОЇ ДРОБИНИ У ГОДІВЛІ МОЛОДНЯКУ ПЕРЕПЕЛІВ
ТА ГОЛУБЄВА
Наукові доповіді НУБіП України, 2014
22014
Энергетическая ценность сухой пивной дробины для молодняка мясных перепелов
М Голубев, Т Голубева
Zootehnie şi biotehnologii 34, 101-105, 2013
22013
Effect of supplemental Mn, Zn, Fe and Cu and their interactions on the performance of broiler chickens
M Holubiev, T Holubieva, M Sychov
Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences 3 (3), 29-33, 2020
12020
The productivity of young quail at the usage of different sources of zinc in fodders
MI Holubiev, TA Holubieva
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2017
12017
Продуктивність молодняку перепелів за використання різних джерел купруму у комбікормі
МІ Голубєв, МЮ Сичов, ТА Голубєва
Ukrainian Journal of Ecology 7 (2), 2017
12017
Effective levels of selenium in the feeding of growing quail meat production
MI Holubiev, TA Holubieva
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2016
12016
The effect of sylimevit, metifen, and milk thistle on the intensity of the processes of peroxidation of lipids in the body of laying hens in experimental chronic cadmium toxicosis
AY Ostapyuk, TA Holubieva, BV Gutyj, SO Slobodian
Ukrainian Journal of Ecology 11 (4), 57-63, 2021
2021
Feed digestibility and Nitrogen balance in young quails depending on the level of brewer’s dried grain in mixed fodders
TA Holubieva
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2017
2017
Показники забою перепелів за використання комбікормів з різними джерелами метіоніну
МЮ Сичов, ЮВ Позняковський, МІ Голубєв, КІ Махно, ТА Голубєва, ...
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2017
2017
Влияние различных уровней валина в рационе на показатели убоя перепелов
МЮ Сычов, ТА Голубева, ВВ Ковальчук, ЮВ Позняковский
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
2017
Вплив проензиму на перетравність поживних речовин перепелами за різних рівнів сухої пивної дробини у комбікормах
ТА Голубєва, КІ Махно
Біоресурси і природокористування, 141-145, 2017
2017
Переваримость корма и баланс Нитрогена у молодняка перепелов в зависимости от уровня сухой пивной дробины в комбикормах
ТА Голубева
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20