Dmytro Barabas
НазваниеПроцитированоГод
Управління конкурентоспроможністю підприємства: навч. посіб.
СМ Клименко, ТВ Омельяненко, ДО Барабась, ОС Дуброва, ...
К.: КНЕУ, 515, 2009
430*2009
Конкурентні стратегії підприємства
ДО Барабась
Стратегія економічного розвитку України, 201-208, 2000
262000
Ощадливе виробництво: концепція, інструменти, досвід: наук.-практ. видання
ТВ Омельяненко, ОВ Щербина, ДО Барабась, АВ Вакуленко
К.: КНЕУ, 157 с., 2009
25*2009
Управління конкурентними перевагами підприємства (на прикладі підприємств швейної галузі)
ДО Барабась
КНЕУ / спец. 08.06.01 Економіка, організація і управління підприємствами, 2003
22*2003
Управління конкурентоспроможністю підприємства: навчально-методичний посібник
ТВ Омельяненко, ДО Барабась, АВ Вакуленко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
212009
Аналіз «п'яти» сил конкуренції в українській швейній галузі
ДО Барабась
Маркетинг в Україні, 12-14, 2002
102002
Концепція ключових факторів успіху підприємств як методологічна основа дослідження їх конкурентоспроможності
ДО Барабась
Проблеми науки, 52-55, 2002
92002
Навчання персоналу як джерело формування стійких конкурентних переваг компанії
ДО Барабась
Стратегія економічного розвитку України: наук. зб., 205-211, 2003
72003
Конкурентний потенціал і конкурентоспроможність підприємства: суть, співвідношення та етапи оцінювання
ДО Барабась
Маркетинг: теорія і практика, 19-20, 2001
62001
Конкурентні переваги та ключові фактори успіху: спільне та відмінне
ДО Барабась
Управління підприємством: діагностика, стратегія, ефективність, 10-11, 2000
5*2000
Опрацювання конкурентної стратегії фокусування для швейного підприємства (на прикладі ЗАТ ШП "Юність")
ДО Барабась
Маркетинг в Україні, 27-31, 2003
42003
Оцінка інтенсивності конкуренції в галузі
ДО Барабась
Стратегія економічного розвитку України, 368-373, 2002
42002
Технологія бенчмаркінгу як інструмент формування конкурентних переваг фірми
ДО Барабась
Теорія і практика управління організацією з погляду тисячоліть, 23, 2001
42001
Освітні інновації та їх імплементація в Україні
Д Барабась, Д Джафаров, І Шпак
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 35-54, 2016
32016
Підвищення конкурентоспроможності підприємств за умов загальноекономічної кризи
ДО Барабась
Стратегія економічного розвитку України, 192-197, 2013
32013
Залучення працівників до формування конкурентних переваг фірми за допомогою тимчасових цільових груп
ДО Барабась
Управління організацією: регіональні аспекти, 17, 2002
3*2002
Віртуальна практика: особливості та переваги
ДО Барабась, ДА Барабась
Інновації в бізнес-освіті, 2015
22015
Конкурентоспроможність ЛІН-підприємства
ДО Барабась
Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання, 8-10, 2009
22009
International Competitive Disposition of National Higher Education Systems
L Antonyuk, D Ilnytskyy, D Barabas, M Sandul
International Economic Policy, 7-38, 2017
12017
State corporate enterprises in China: lessons from management and competitive advantages
D Iefremov, D Barabas
5th International Conference "Application of new technologies in management …, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20