Барабась Дмитро / Barabas Dmytro
Барабась Дмитро / Barabas Dmytro
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління конкурентоспроможністю підприємства: навч. посіб.
СМ Клименко, ТВ Омельяненко, ДО Барабась, ОС Дуброва, ...
К.: КНЕУ, 515, 2009
416*2009
Управлiння конкурентоспроможнiстю пiдприємства: навч. посiб
СМ Клименко, ТВ Омельяненко, ДО Барабась, ОС Дуброва, ...
582008
Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Management of enterprise's competitiveness]
SM Klymenko, OS Dubrova, DO Barabas, TV Omelyanenko
KNEU, Kyiv, Ukraine, 2006
322006
Ощадливе виробництво: концепція, інструменти, досвід: наук.-практ. видання
ТВ Омельяненко, ОВ Щербина, ДО Барабась, АВ Вакуленко
К.: КНЕУ, 157 с., 2009
28*2009
Конкурентні стратегії підприємства
ДО Барабась
Стратегія економічного розвитку України, 201-208, 2000
27*2000
Управління конкурентними перевагами підприємства (на прикладі підприємств швейної галузі)
ДО Барабась
КНЕУ / спец. 08.06.01 Економіка, організація і управління підприємствами, 2003
26*2003
Управління конкурентоспроможністю підприємства: навчально-методичний посібник
ТВ Омельяненко, ДО Барабась, АВ Вакуленко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
242009
Управление конкурентоспособностью предприятия: учебное пособие
СМ Клименко, БДО Дуброва OG
К.: КНЭУ, 2006
172006
Управлiння конкурентоспроможнiстю пiдприємства
СМ Клименко, ТВ Омельяненко, ДО Барабась, ОС Дуброва, ...
162006
Competitiveness of enterprise management [Upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstva]
S Klimenko
K,: KNEU, 520, 2008
152008
Management of competitiveness of enterprise
SM Klimenko, OS Dubrova, DO Barabas, TV Omelyanenko, ...
K.: KNEU, 2006
152006
Аналіз «п'яти» сил конкуренції в українській швейній галузі
ДО Барабась
Маркетинг в Україні, 12-14, 2002
92002
Концепція ключових факторів успіху підприємств як методологічна основа дослідження їх конкурентоспроможності
ДО Барабась
Проблеми науки, 52-55, 2002
82002
Навчання персоналу як джерело формування стійких конкурентних переваг компанії
ДО Барабась
Стратегія економічного розвитку України: наук. зб., 205-211, 2003
72003
Конкурентний потенціал і конкурентоспроможність підприємства: суть, співвідношення та етапи оцінювання
ДО Барабась
Маркетинг: теорія і практика, 19-20, 2001
72001
Конкурентні переваги та ключові фактори успіху: спільне та відмінне
ДО Барабась
Управління підприємством: діагностика, стратегія, ефективність, 10-11, 2000
6*2000
Оцінка інтенсивності конкуренції в галузі
ДО Барабась
Стратегія економічного розвитку України, 368-373, 2002
52002
Освітні інновації та їх імплементація в Україні
Д Барабась, Д Джафаров, І Шпак
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 35-54, 2016
42016
Підвищення конкурентоспроможності підприємств за умов загальноекономічної кризи
ДО Барабась
Стратегія економічного розвитку України, 192-197, 2013
42013
Технологія бенчмаркінгу як інструмент формування конкурентних переваг фірми
ДО Барабась
Теорія і практика управління організацією з погляду тисячоліть, 23, 2001
42001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20