Володимир Саріогло
Володимир Саріогло
Завідувач відділу моделювання, Інститут демографії та соціальних досліджень
Verified email at idss.org.ua
TitleCited byYear
Людський розвиток в Україні
колектив авторів
К.: ІДСД НАНУ, Держкомстат України, 2004
136*2004
Зовнішня трудова міграція населення України
колектив авторов
УЦСР, 2009
126*2009
Населення України. Трудова еміграція в Україні
колектив авторов
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України 233, 2010
121*2010
Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу
колектив авторов
Видавець «Сочінський», 2012
94*2012
Людський розвиток в Україні. Модернізація соціальної політики: регіональний аспект
колективна монографія
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2015
52*2015
Проблеми статистичного зважування вибіркових даних
ВГ Саріогло
ІВЦ Держкомстату України, 2005
37*2005
Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та прикладні аспекти оцінювання
колектив авторов
Видавець «Сочінський», 2012
34*2012
Якість інформаційного забезпечення соціальної політики
В Саріогло, О Макарова, Л Черенько, Г Терещенко
К.:ДУХ І ЛІТЕРАТУРА, 2010
16*2010
Неофіційна економіка в Україні: вимірювання та оцінка впливу на доходи населення
Я Куссулакос, В Саріогло, Г Терещенко
Навчальний посібник/Я. Куссулакос, В. Саріогло, Г. Терещенко–К, 2010
152010
Аналіз бідності та соціальних наслідків економічної кризи в Україні [Електронний ресурс]
Е Лібанова
Програма розвитку ООН в Україні, 5, 2010
142010
Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості
національна доповідь
Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві", 2012
13*2012
Оцінювання соціально-економічних показників: прикладні аспекти застосування непрямих методів
ВГ Саріогло
Видавець «Сочінський», 2012
11*2012
Методичні засади об’єднання даних з різних джерел для аналізу демографічних і соціально-економічних процесів
ВГ Саріогло, ГІ Терещенко
Демографія та соціальна економіка, 79-87, 2005
92005
Статистичне оцінювання диференціації доходів домогосподарств на муніципальному рівні
ВГ Саріогло, МЮ Огай
Статистика України, 20-26, 2007
82007
Модернізація інформаційного забезпечення соціальної політики на основі мікроімітаційного моделювання
ВГ Саріогло
Демографія та соціальна економіка, 16, 2011
72011
Підходи до статистичного оцінювання якості загальної середньої освіти в Україні
ВГ Саріогло, ГІ Терещенко
Статистика України, 40-45, 2008
6*2008
Перший Всеукраїнський перепис населення: історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти
колектив авторів
Офіц. вид.—К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004
6*2004
Проблеми комплексного використання соціально-демографічних даних
ВГ Саріогло
Демографія та соціальна економіка, 37-44, 2004
62004
Напрямки підвищення якості даних вибіркового обстеження умов життя домогосподарств та вирішення проблеми" малих територій”
ОМ Гладун, ВГ Саріогло
Статистика України, 4-11, 2003
62003
Сучасні методологічні підходи до підвищення репрезентативності оцінок статистичних показників для «малих» територій за результатами вибіркових обстежень домогосподарств
ВГ Саріогло, ОМ Гладун, ОВ Лиса
Статистика України, 28-31, 2001
62001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20