Володимир Саріогло
Володимир Саріогло
Завідувач відділу моделювання, Інститут демографії та соціальних досліджень
Подтвержден адрес электронной почты в домене idss.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Населення України. Трудова еміграція в Україні
колектив авторов
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України 233, 2010
274*2010
Цілі Сталого Розвитку: Україна
національна доповідь
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2017
172*2017
Зовнішня трудова міграція населення України
колектив авторов
УЦСР, 2009
167*2009
Людський розвиток в Україні
колектив авторів
К.: ІДСД НАНУ, Держкомстат України, 2004
141*2004
Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу
колектив авторов
Видавець «Сочінський», 2012
137*2012
Людський розвиток в Україні. Модернізація соціальної політики: регіональний аспект
колективна монографія
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2015
113*2015
Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та прикладні аспекти оцінювання
колектив авторов
Видавець «Сочінський», 2012
57*2012
Проблеми статистичного зважування вибіркових даних
ВГ Саріогло
ІВЦ Держкомстату України, 2005
41*2005
Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості
національна доповідь
Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві", 2012
34*2012
Якість інформаційного забезпечення соціальної політики
В Саріогло, О Макарова, Л Черенько, Г Терещенко
К.:ДУХ І ЛІТЕРА, 2010
22*2010
«Великі дані» як джерело інформації та інструментарій для офіційної статистики: потенціал, проблеми, перспективи
ВГ Саріогло
Статистика України, 12-19, 2016
21*2016
Оцінювання соціально-економічних показників: прикладні аспекти застосування непрямих методів
ВГ Саріогло
Видавець «Сочінський», 2012
20*2012
Аналіз бідності та соціальних наслідків економічної кризи в Україні
Е Лібанова
Програма розвитку ООН в Україні, 5, 2010
18*2010
Неофіційна економіка в Україні: вимірювання та оцінка впливу на доходи населення
Я Куссулакос, В Саріогло, Г Терещенко
Навчальний посібник/Я. Куссулакос, В. Саріогло, Г. Терещенко–К, 2010
162010
Зовнішня трудова міграція в Україні: мотиви, масштаби, наслідки
V Sarioglo
Економічний аналіз 29 (1), 36-43, 2019
14*2019
Модернізація інформаційного забезпечення соціальної політики на основі мікроімітаційного моделювання
ВГ Саріогло
Демографія та соціальна економіка, 16, 2011
82011
Статистичне оцінювання диференціації доходів домогосподарств на муніципальному рівні
ВГ Саріогло, МЮ Огай
Статистика України, 20-26, 2007
82007
Методичні засади об’єднання даних з різних джерел для аналізу демографічних і соціально-економічних процесів
ВГ Саріогло, ГІ Терещенко
Демографія та соціальна економіка, 79-87, 2005
82005
Напрямки підвищення якості даних вибіркового обстеження умов життя домогосподарств та вирішення проблеми „малих територій”
ОМ Гладун, ВГ Саріогло
Статистика України, 4-11, 2003
82003
Перший Всеукраїнський перепис населення: історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти
колектив авторів
Офіц. вид.—К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004
7*2004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20