Подписаться
Володимир Саріогло
Володимир Саріогло
Завідувач відділу моделювання, Інститут демографії та соціальних досліджень
Подтвержден адрес электронной почты в домене idss.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Цілі Сталого Розвитку: Україна
національна доповідь
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2017
217*2017
Населення України. Трудова еміграція в Україні
колектив авторов
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України 233, 2010
211*2010
Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу
колектив авторов
Видавець «Сочінський», 2012
174*2012
Людський розвиток в Україні. Модернізація соціальної політики: регіональний аспект
колективна монографія
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2015
156*2015
Людський розвиток в Україні
колектив авторів
К.: ІДСД НАНУ, Держкомстат України, 2004
154*2004
Зовнішня трудова міграція населення України
колектив авторов
УЦСР, 2009
114*2009
Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та прикладні аспекти оцінювання
колектив авторов
Видавець «Сочінський», 2012
65*2012
Проблеми статистичного зважування вибіркових даних
ВГ Саріогло
ІВЦ Держкомстату України, 2005
50*2005
Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості
національна доповідь
Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві", 2012
47*2012
«Великі дані» як джерело інформації та інструментарій для офіційної статистики: потенціал, проблеми, перспективи
ВГ Саріогло
Статистика України, 12-19, 2016
21*2016
Оцінювання соціально-економічних показників: прикладні аспекти застосування непрямих методів
ВГ Саріогло
Видавець «Сочінський», 2012
21*2012
Аналіз бідності та соціальних наслідків економічної кризи в Україні [Електронний ресурс]
Е Лібанова
Програма розвитку ООН в Україні, 5, 2010
202010
Зовнішня трудова міграція в Україні: мотиви, масштаби, наслідки
В Саріогло
Економічний аналіз, 36-43, 2019
17*2019
Якість інформаційного забезпечення соціальної політики
В Саріогло, О Макарова, Л Черенько, Г Терещенко
К.:ДУХ І ЛІТЕРА, 2010
16*2010
Неофіційна економіка в Україні: вимірювання та оцінка впливу на доходи населення
Я Куссулакос, В Саріогло, Г Терещенко
Навчальний посібник/Я. Куссулакос, В. Саріогло, Г. Терещенко–К, 2010
162010
Great data as a source of information and tools for official statis‑tics: potential, problems, perspectives
VG Sarioglo
Statistics of Ukraine 4, 12-19, 2016
112016
Напрямки підвищення якості даних вибіркового обстеження умов життя домогосподарств та вирішення проблеми „малих територій”
ОМ Гладун, ВГ Саріогло
Статистика України, 4-11, 2003
92003
Модернізація інформаційного забезпечення соціальної політики на основі мікроімітаційного моделювання
ВГ Саріогло
Демографія та соціальна економіка 2 (16), 126-135, 2011
82011
Статистичне оцінювання диференціації доходів домогосподарств на муніципальному рівні
ВГ Саріогло, МЮ Огай
Статистика України, 20-26, 2007
82007
Перший Всеукраїнський перепис населення: історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти
колектив авторів
Офіц. вид.—К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004
8*2004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20