Підписатись
Володимир Саріогло
Володимир Саріогло
Завідувач відділу моделювання, Інститут демографії та соціальних досліджень
Підтверджена електронна адреса в idss.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Цілі Сталого Розвитку: Україна
національна доповідь
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2017
221*2017
Населення України. Трудова еміграція в Україні
колектив авторов
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України 233, 2010
214*2010
Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу
колектив авторов
Видавець «Сочінський», 2012
178*2012
Людський розвиток в Україні. Модернізація соціальної політики: регіональний аспект
колективна монографія
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2015
160*2015
Людський розвиток в Україні
колектив авторів
К.: ІДСД НАНУ, Держкомстат України, 2004
154*2004
Зовнішня трудова міграція населення України
колектив авторов
УЦСР, 2009
118*2009
Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та прикладні аспекти оцінювання
колектив авторов
Видавець «Сочінський», 2012
65*2012
Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості
національна доповідь
Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві", 2012
49*2012
Проблеми статистичного зважування вибіркових даних
ВГ Саріогло
ІВЦ Держкомстату України, 2005
48*2005
«Великі дані» як джерело інформації та інструментарій для офіційної статистики: потенціал, проблеми, перспективи
ВГ Саріогло
Статистика України, 12-19, 2016
21*2016
Оцінювання соціально-економічних показників: прикладні аспекти застосування непрямих методів
ВГ Саріогло
Видавець «Сочінський», 2012
21*2012
Аналіз бідності та соціальних наслідків економічної кризи в Україні
Е Лібанова
Програма розвитку ООН в Україні, 5, 2010
19*2010
Зовнішня трудова міграція в Україні: мотиви, масштаби, наслідки
В Саріогло
Економічний аналіз, 36-43, 2019
18*2019
Неофіційна економіка в Україні: вимірювання та оцінка впливу на доходи населення
Я Куссулакос, В Саріогло, Г Терещенко
Навчальний посібник/Я. Куссулакос, В. Саріогло, Г. Терещенко–К, 2010
172010
Якість інформаційного забезпечення соціальної політики
В Саріогло, О Макарова, Л Черенько, Г Терещенко
К.:ДУХ І ЛІТЕРА, 2010
16*2010
Great data'as a source of information and tools for official statistics: potential, problems, perspectives
VG Sarioglo
Statistics of Ukraine 4, 12-19, 2016
112016
Модернізація інформаційного забезпечення соціальної політики на основі мікроімітаційного моделювання
ВГ Саріогло
Демографія та соціальна економіка 2 (16), 126-135, 2011
92011
Напрямки підвищення якості даних вибіркового обстеження умов життя домогосподарств та вирішення проблеми „малих територій”
ОМ Гладун, ВГ Саріогло
Статистика України, 4-11, 2003
92003
External labor migration in Ukraine: motives, scope, consequences
V Sarioglo
Ekonomichnyy analiz 29 (1), 36-43, 2019
82019
Оцінка потреб у заміщенні робочої сили в Україні, обумовлених її вибуттям за віком та трудовою міграцією
ВГ Саріогло, МЮ Огай
Статистика України, 35-43, 2019
82019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20