Підписатись
Курант Володимир Зіновійович
Курант Володимир Зіновійович
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, хіміко-біологічний факультет, професор кафедри хімії та методики її навчання
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Роль білкового обміну в адаптації риб до дії іонів важких металів
ВЗ Курант
Автореф. докт. дис, 2003
292003
Шляхи проникнення та вміст важких металів в організмі риб (огляд)
ВЗ Курант, ВО Хоменчук, ВЯ Бияк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
202011
Динамика белков и нуклеиновых кислот в организме карпа под влиянием повышенных концентраций марганца, цинка и меди
ВЗ Курант
Гидробиол. журнал 37 (4), 45-51, 2001
142001
Содержание белков и нуклеиновых кислот в тканях некоторых пресноводных рыб и их зависимость от возраста и сезона
ВЗ Курант
131984
Характеристка низкомолекулярных серосодержащих соединений гепатопанкреаса карпа при интоксикации медью и цинком
ОБ Столяр, ВЗ Курант, ВА Хоменчук, ВВ Грубинко
Гидробиологический журнал 39 (4), 91-98, 2003
122003
Shlyakhy pronyknennya ta vmist vazhkykh metaliv v orhanizmi ryb:(ohlyad)[Ways of penetration and content of heavy metals in fishes organisms
VZ Kurant, VO Khomenchuk, VY Byyak
Scientific not. of Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical …, 2011
92011
Влияние сублетальных концентраций свинца на содержание тиоловых соединений и белков в организме карпа
ОБ Столяр, ВЗ Курант, ВА Хоменчук, РБ Балабан
Гидробиол. журн 35 (6), 63-68, 1999
81999
Влияние тяжелых металлов на качественный и количественный состав белков сыворотки крови карпа
ЮВ Синюк, ВЗ Курант, ВВ Грубинко
Гидробиологический журнал 39 (3), 56-64, 2003
72003
Влияние ионов меди на тиоловые соединения в печени карпа
ОБ Столяр, ВЗ Курант, РБ Балабан
Гидробиол. журнал 34 (3), 87-91, 1998
61998
Ферум у водних екосистемах: форми знаходження, біологічне значення та токсичність для риб
ОО Рабченюк, ВО Хоменчук, ВЗ Курант
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
52016
Видовые особенности фракционного состава белков сыворотки крови пресноводных рыб
ВЯ Бияк, ЮВ Синюк, ВЗ Курант
Докл. Нац. акад. наук Украины, Тернопол. нац. пед ун-т им. В. Гнатюка., 189, 2008
52008
Видовi особливостi фракцiйного складу бiлкiв сироватки кровi прiсноводних риб
ВЯ Бiяк, ЮВ Синюк, ВЗ Курант
Доп. Нац. акад. наук України, Тернопiль. нац. пед ун-т iм. В. Гнатюка, 189, 2008
5*2008
Видовi особливостi фракцiйного складу бiлкiв сироватки кровi прiсноводних риб
ВЯ Бiяк, ЮВ Синюк, ВЗ Курант
Доп. Нац. акад. наук України, Тернопiль. нац. пед ун-т iм. В. Гнатюка, 189, 2008
5*2008
Влияние цинка на содержание белков и нуклеиновых кислот в раннем онтогенезе рыб
ВЗ Курант, ОМ Арсан
Гидробиол. журнал 27 (6), 45-48, 1991
51991
Lipid metabolism in the body of fish under the action of the environmental aquatic factors
VO Khomenchuk, BZ Lyavrin, ОO Rabchenyuk, VZ Kurant
Scientific Issue Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University …, 2020
42020
Роль ліпідів еритроцитарних мембран у формуванні резистентності до йонів цинку
ЮІ Сеник, ВО Хоменчук, ВЗ Курант, ВВ Грубінко
Біологія тварин, 111-119, 2013
42013
Фракционный состав белков сыворотки крови некоторых видов рыб малых рек Западного Подолья
ВЯ Бияк, ЮВ Синюк, ВЗ Курант, ФА Прибич
Гидробиологический журнал, 2009
42009
Lipid metabolism in carp and pike under impact of Fe (III) ions
OO Rabcheniuk, VO Khomenchuk, YI Senyk, VZ Kurant
Hydrobiological Journal 55 (1), 2019
32019
Енергетична роль амінокислот у адаптації до важких металів прсноводних риб і молюсків
ВВ Грубінко, ГЄ Киричук, ВЗ Курант
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
32012
Аналіз гідрохімічних показників малих річок Західного поділля
ВЯ Бияк, БЗ Ляврін, ВО Хоменчук, ВЗ Курант
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010
32010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20