Підписатись
Курант Володимир Зіновійович
Курант Володимир Зіновійович
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, хіміко-біологічний факультет, професор кафедри хімії та методики її навчання
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Роль білкового обміну в адаптації риб до дії іонів важких металів
ВЗ Курант
Автореф. докт. дис, 2003
242003
Шляхи проникнення та вміст важких металів в організмі риб (огляд)
ВЗ Курант, ВО Хоменчук, ВЯ Бияк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
172011
Динамика белков и нуклеиновых кислот в организме карпа под влиянием повышенных концентраций марганца, цинка и меди
ВЗ Курант
Гидробиол. журнал 37 (4), 45-51, 2001
142001
Содержание белков и нуклеиновых кислот в тканях некоторых пресноводных рыб и их зависимость от возраста и сезона
ВЗ Курант
131984
Характеристка низкомолекулярных серосодержащих соединений гепатопанкреаса карпа при интоксикации медью и цинком
ОБ Столяр, ВЗ Курант, ВА Хоменчук, ВВ Грубинко
Гидробиологический журнал 39 (4), 91-98, 2003
112003
Shliakhy pronyknennia ta vmist vazhkykh metaliv v orhanizmi ryb (ohliad)
VZ Kurant, VO Khomenchuk, VI Byiak
Nauk. zap. Ternop. nats. ped. un–tu. Ser. biol.–2 (47), 263-269, 2011
72011
Влияние тяжелых металлов на качественный и количественный состав белков сыворотки крови карпа
ЮВ Синюк, ВЗ Курант, ВВ Грубинко
Гидробиологический журнал 39 (3), 56-64, 2003
72003
Влияние сублетальных концентраций свинца на содержание тиоловых соединений и белков в организме карпа
ОБ Столяр, ВЗ Курант, ВА Хоменчук, РБ Балабан
Гидробиол. журн 35 (6), 63-68, 1999
71999
Влияние ионов меди на тиоловые соединения в печени карпа
ОБ Столяр, ВЗ Курант, РБ Балабан
Гидробиол. журнал 34 (3), 87-91, 1998
61998
Видовi особливостi фракцiйного складу бiлкiв сироватки кровi прiсноводних риб
ВЯ Бiяк, ЮВ Синюк, ВЗ Курант
Доп. Нац. акад. наук України, Тернопiль. нац. пед ун-т iм. В. Гнатюка, 189, 2008
5*2008
Видовi особливостi фракцiйного складу бiлкiв сироватки кровi прiсноводних риб
ВЯ Бiяк, ЮВ Синюк, ВЗ Курант
Доп. Нац. акад. наук України, Тернопiль. нац. пед ун-т iм. В. Гнатюка, 189, 2008
5*2008
Влияние цинка на содержание белков и нуклеиновых кислот в раннем онтогенезе рыб
ВЗ Курант, ОМ Арсан
Гидробиол. журнал 27 (6), 45-48, 1991
51991
Роль ліпідів еритроцитарних мембран у формуванні резистентності до йонів цинку
ЮІ Сеник, ВО Хоменчук, ВЗ Курант, ВВ Грубінко
Біологія тварин, 111-119, 2013
42013
Аналіз гідрохімічних показників малих річок Західного Поділля
ВЯ Бияк, БЗ Ляврін, ВО Хоменчук, ВЗ Курант
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010
42010
Фракционный состав белков сыворотки крови некоторых видов рыб малых рек Западного Подолья
ВЯ Бияк, ЮВ Синюк, ВЗ Курант, ФА Прибич
Гидробиологический журнал, 2009
32009
Ферум у водних екосистемах: форми знаходження, біологічне значення та токсичність для риб
ОО Рабченюк, ВО Хоменчук, ВЗ Курант
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
22016
Фосфоліпідний склад печінки та зябер риб як індикатор екологічного стану поверхневих вод річок Тернопільщини
БЗ Ляврін, ВЯ Бияк, ВО Хоменчук, ВЗ Курант
Біологія тварин, 56-65, 2014
22014
Особливості вмісту неполярних ліпідів в тканинах коропа (Cyprinus carpio L.)
БЗ Ляврін, ОО Рабченюк, ВО Хоменчук, ВЗ Курант
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
22013
Енергетична роль амінокислот у адаптації до важких металів прсноводних риб і молюсків
ВВ Грубінко, ГЄ Киричук, ВЗ Курант
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
22012
Особливості білкового складу плазми крові хребетних: еволюційно-екологічний аспект
ВВ Грубінко, ВЗ Курант, ВО Хоменчук, ВЯ Бияк, ЮВ Синюк
Біологія тварин, 64-67, 2010
22010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20