Курант Володимир Зіновійович
Курант Володимир Зіновійович
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, хіміко-біологічний факультет, професор кафедри хімії та методики її навчання
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Роль білкового обміну в адаптації риб до дії іонів важких металів
ВЗ Курант
Автореф. докт. дис, 2003
182003
Шляхи проникнення та вміст важких металів в організмі риб (огляд)
ВЗ Курант, ВО Хоменчук, ВЯ Бияк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
162011
Динамика белков и нуклеиновых кислот в организме карпа под влиянием повышенных концентраций марганца, цинка и меди
ВЗ Курант
Гидробиол. журнал 37 (4), 45-51, 2001
112001
Характеристка низкомолекулярных серосодержащих соединений гепатопанкреаса карпа при интоксикации медью и цинком
ОБ Столяр, ВЗ Курант, ВА Хоменчук, ВВ Грубинко
Гидробиологический журнал 39 (4), 91-98, 2003
72003
Влияние сублетальных концентраций свинца на содержание тиоловых соединений и белков в организме карпа
ОБ Столяр, ВЗ Курант, ВА Хоменчук, РБ Балабан
Гидробиол. журн 35 (6), 63-68, 1999
61999
Влияние тяжелых металлов на качественный и количественный состав белков сыворотки крови карпа
ЮВ Синюк, ВЗ Курант, ВВ Грубинко
Гидробиологический журнал 39 (3), 56-64, 2003
52003
Влияние ионов меди на тиоловые соединения в печени карпа
ОБ Столяр, ВЗ Курант, РБ Балабан
Гидробиол. журнал 34 (3), 87-91, 1998
51998
Содержание белков и нуклеиновых кислот в тканях некоторых пресноводных рыб и их зависимость от возраста и сезона: автореф. дисс. канд. биол. наук: спец. 03.00. 04–«Биохимия»
ВЗ Курант
Тернополь, 1984
51984
Видові особливості фракційного складу білків сироватки крові прісноводних риб заходу Поділля
ВЯ Бияк, ЮВ Синюк, ВЗ Курант, ВВ Грубінко
Доповiдi Національної академії наук України, 189-192, 2009
4*2009
Видові особливості фракційного складу білків сироватки крові прісноводних риб заходу Поділля
ВЯ Бияк, ЮВ Синюк, ВЗ Курант, ВВ Грубінко
Доповiдi Національної академії наук України, 189-192, 2009
4*2009
Ферум у водних екосистемах: форми знаходження, біологічне значення та токсичність для риб
ОО Рабченюк, ВО Хоменчук, ВЗ Курант
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
12016
Вплив підвищених концентрацій йонів fe3+ на гематологічні показники коропа та щуки
ОО Рабченюк, ВО Хоменчук, ВЗ Курант
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
12015
Вміст неполярних ліпідів у тканинах печінки деяких видів риб малих річок Західного Поділля
БЗ Ляврін, ЮІ Сеник, ВО Хоменчук, ВЗ Курант
Гидробиологический журнал, 2014
12014
Видовi особливостi лiпiдного складу деяких тканин прiсноводних риб Захiдного Подiлля
БЗ Ляврiн, ВЗ Курант, ВО Хоменчук, ВВ Грубiнко
Доповіді Національної академії наук України, 123-127, 2014
12014
Фосфоліпідний склад печінки та зябер риб як індикатор екологічного стану поверхневих вод річок Тернопільщини
БЗ Ляврін, ВЯ Бияк, ВО Хоменчук, ВЗ Курант
Біологія тварин, 56-65, 2014
12014
Особливості вмісту неполярних ліпідів в тканинах коропа (Cyprinus carpio L.)
БЗ Ляврін, ОО Рабченюк, ВО Хоменчук, ВЗ Курант
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
12013
Метаболізм радіоактивно мічених амінокислот в організмі коропа за дії йонів металів
ВЗ Курант
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
12013
Роль ліпідів еритроцитарних мембран у формуванні резистентності до йонів цинку
ЮІ Сеник, ВО Хоменчук, ВЗ Курант, ВВ Грубінко
Біологія тварин, 111-119, 2013
12013
Енергетична роль амінокислот у адаптації до важких металів прсноводних риб і молюсків
ВВ Грубінко, ГЄ Киричук, ВЗ Курант
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
12012
Особливості білкового складу плазми крові хребетних: еволюційно-екологічний аспект
ВВ Грубінко, ВЗ Курант, ВО Хоменчук, ВЯ Бияк, ЮВ Синюк
Біологія тварин, 64-67, 2010
12010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20