Подписаться
Олег Яременко
Олег Яременко
ГУ "Институт экономики и прогнозирования" НАН Украины, отдел
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
852009
Переходные процессы в экономике Украины: институциональный аспект
ОЛ Яременко
Харьков: Основа, 1997
821997
Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований
АА Гриценко, ТИ Артемова, ОЛ Яременко
Форт, 2008
622008
Механізм інституційних змін
ОЛ Яременко
Економічна теорія 1, 3-12, 2006
582006
Операционный менеджмент: учебник
ОЛ Яременко, АМ Сумец
Харьков: Фолио, 2002
492002
Лібералізм, економічна свобода і держава
О Яременко
Економіка України, 4-15, 2010
372010
Начала нової парадигми політичної економії. Постановка проблеми
АС Гальчинський
Економічна теорія, 5-16, 2012
322012
Тенденции посткризисного развития финансовых институтов
ОЛ Яременко
Экономика Украины, 88-95, 2010
32*2010
Стратегічне управління суб'єктами господарювання: проблеми теорії та практики: монографія
ОЛ Яременко
Харків: Вид-во НУА, 2013
202013
Шляхи подолання фінансової кризи в Україні
СА Буковинський, ТЄ Унковська, ОЛ Яременко
Економічна теорія, 47-60, 2009
202009
Проблемні кредити банків: сутність, сучасний стан та методи їх регулювання
ОР Яременко, ЄЮ Лисенко
МНУ ім. ВО Сухомлинського, 2015
192015
Институциональные характеристики финансовой глобализации
ОЛ Яременко, ТВ Розит
Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия …, 2009
182009
Уроки глобальної фінансової кризи: методологічні проблеми реформування міжнародних стандартів банківського регулювання і нагляду
СА Буковинський, ТЄ Унковська, ОЛ Яременко
Економічна теорія, 2011
152011
Управління розвитком суб'єктів господарювання: монографія
ОЛ Яременко, АВ Строкович, ЕН Панкратова, ВГ Яременко, ...
Народная украинская академия, 2008
152008
Інститути й економічна свобода господарювальних суб’єктів
ОЛ Яременко, О Панкратова
Економічна теорія, 56-71, 2007
152007
Проблемні кредити банків: визначення сутності та тенденції їх розвитку в умовах банківської кризи
ОР Яременко, ОМ Костильова
МНУ ім. ВО Сухомлинського, 2016
122016
Система оподаткування нерухомості України: сучасний стан та шляхи реформування
СА Митяй
Вісник економіки транспорту і промисловості, 111-116, 2010
122010
Структурно-інституційні ефекти монетарної політики в умовах фінансової нестабільності
О Яременко
Економіка України, 60-66, 2009
112009
Архітектоніка інституційних змін
ОЛ Яременко
Інституційна архітектоніка та механізми економічного розвитку: Матеріали …, 2005
112005
Інституційні чинники розвитку фінансового сектору економіки в умовах ринкової трансформації: монографія
кол. авторів, ВМС за заг. ред. д-ра екон. наук
К.: УБС НБУ, 2010
102010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20