Станіслав Кульчицький
Станіслав Кульчицький
головний науковий співробітник, Інституту історії України НАНУ
Підтверджена електронна адреса в history.org.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Сталінізм на України: 20-30-ті роки
ВМ Даниленко
Либідь, 1991
1911991
Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919–1928)
СВ Кульчицький
К.: Основи 396, 1996
1901996
Історія України: нове бачення: У 2-х т. / Авт. кол.: В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, В. М. Даниленко, В. Б. Євтух, Г. В. Касьянов, М. В. Коваль, С. В. Кульчицький, Р. Г. Симоненко …
І України
Т 2, 177, 1995
149*1995
Україна між двома війнами: 1921-1939 рр
СВ Кульчицький
Видавничий дім Альтернативи, 1999
1421999
Шляхами віків: Довідник з історії України
МФ Котляр, СВ Кульчицький
" Україна, 1993
771993
Економічна історія України : Історико-економічне дослідження : в 2 т. / [ред. рада: В. М. Литвин (голова), Г. В. Боряк, В. М. Геєць та ін. ; відп. ред. В. А. Смолій ; ; НАН …
ВКБ авт. кол.: С.В. Кульчицький, Т. А. Балабушевич, В. Д. Баран
58*2011
Ціна «великого перелому»
СВ Кульчицький
К.: Україна, 1991
571991
Історія державної служби в Україні : у 5 т. / відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій ; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін. ; Голов. упр. держ. служби України р …
І державної служби в Україні
К.: Ніка-Центр 2, 512, 2009
55*2009
УСРР в добу нової економічної політики (1921-1928 рр.): Спроба побудови концептуальних засад реальної історії
СВ Кульчицький
К.: Вид-во НАН України, 1995
511995
Україна на зламі історичних епох: державотворчий процес 1985-1999 рр.:[навчальний посібник]
ЮМ Алексєєв, СВ Кульчицький, АГ Слюсаренко
ЕксОб, 2000
492000
Спроби реформ (1956-1964)(1)
СВ Кульчицький
Український історичний журнал, 102-114, 1998
451998
трагедія голоду
СВ Кульчицький
К.: Знання 48, 1989
421989
Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення
СВ Кульчицький
Наш час, 2008
402008
Червоний виклик
С Кульчицький
Історія комунізму в Україні від його народження до загибелі. Книга 3, 2013
342013
Утвердження незалежної України: перше десятиліття (3)
СВ Кульчицький
Український історичний журнал, 3-41, 2001
332001
Політична історія Західної України, 1918-1939
ІК Васюта, СВ Кульчицький
Каменяр, 2006
302006
Помаранчева революція
С Кульчицький
К.: Генеза, 2005
292005
Історія України: Нове бачення: Навч. посіб. / Під ред. В. А. Смолія; . – Вид. 2-е, доп. й перероб. – К.: Альтернативи, 2000. – 464 с
ВМД Авт.: С.В. Кульчицький, В. Ф. Верстюк, О. І. Гуржій
25*2000
Становление основ социалистического уклада жизни крестьянства УССР
СВ Кульчицький, СР Лях, ВІ Марочко
Наукова думка, 1988
231988
Історія України
МВ Коваль, СВ Кульчицький, ЮО Курносов, ВГ Сарбей
К.: Райдуга 512, 7, 1992
221992
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20