Підписатись
Станіслав Кульчицький
Станіслав Кульчицький
головний науковий співробітник, Інституту історії України НАНУ
Підтверджена електронна адреса в history.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919 1928)
С Кульчицький
300*1996
Сталінізм на України: 20-30-ті роки
В Даниленко, Г Касьянов, С Кульчицький
Либідь, 1991
264*1991
Україна між двома війнами: 1921-1939 рр
СВ Кульчицький
Видавничий дім Альтернативи, 1999
1911999
Історія України: нове бачення: У 2-х т. / Авт. кол.: В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, В. М. Даниленко, В. Б. Євтух, Г. В. Касьянов, М. В. Коваль, С. В. Кульчицький, Р. Г. Симоненко …
І України
Т 2, 177, 1995
179*1995
Шляхами віків: Довідник з історії України
MF Kotli︠a︡r
" Україна, 1993
941993
Економічна історія України : Історико-економічне дослідження : в 2 т. / [ред. рада: В. М. Литвин (голова), Г. В. Боряк, В. М. Геєць та ін. ; відп. ред. В. А. Смолій ; ; НАН …
ВКБ авт. кол.: С.В. Кульчицький, Т. А. Балабушевич, В. Д. Баран
91*2011
Червоний виклик. Iсторiя комунiзму в Українi вiд його народження до загибелi
С Кульчицький
84*2013
Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення
SV Kulʹchyt︠s︡ʹkyĭ
Наш час, 2008
81*2008
Історія державної служби в Україні : у 5 т. / відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій ; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін. ; Голов. упр. держ. служби України р …
І державної служби в Україні
К.: Ніка-Центр 2, 512, 2009
78*2009
Ціна «великого перелому»
СВ Кульчицький
К.: Україна, 183, 1991
701991
УСРР в добу нової економічної політики (1921-1928 рр.): Спроба побудови концептуальних засад реальної історії
СВ Кульчицький
К.: Ін-т історії України НАН України, 1995
611995
Помаранчева революція
С Кульчицький
К.: Генеза, 2005
60*2005
Спроби реформ (1956-1964)(1)
СВ Кульчицький
Український історичний журнал, 102-114, 1998
561998
Утвердження незалежної України: перше десятиліття (2)
СВ Кульчицький
Український історичний журнал, 48-68, 2001
472001
трагедія голоду
СВ Кульчицький
К.: Знання 48, 1989
401989
Демографічні наслідки голодомору 1933 р. в Україні. Всесоюзний перепис 1937 р. в Україні: документи та матеріали.
С Кульчицький, Г Єфіменко
Інститут історії України, 2003
35*2003
Історія України: Нове бачення: Навч. посіб. / Під ред. В. А. Смолія; . – Вид. 2-е, доп. й перероб. – К.: Альтернативи, 2000. – 464 с
ВМД Авт.: С.В. Кульчицький, В. Ф. Верстюк, О. І. Гуржій
31*2000
Червоний виклик
С Кульчицький
Історія комунізму в Україні від його народження до загибелі. Книга 1, 2013
282013
Stalinizm na Ukraïni: 20-30-ti roky
VM Danylenko, HV Kasʹjanov, SV Kulʹčycʹkyj
Lybid', 1991
281991
Володимир Винниченко
СВ Кульчицький, ВФ Солдатенко
Видавничий дім Альтернативи, 2005
242005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20