Підписатись
Khudiiash Yurii / Худіяш Юрій Миколайович / Худияш Юрий Николаевич
Khudiiash Yurii / Худіяш Юрій Миколайович / Худияш Юрий Николаевич
к.б.н., с.н.с., Інститут гідробіології НАН України, Институт гидробиологии НАН Украины, Institute of
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Effect of reserviour temperature and oxygen conditions on the activity of Na-K pump in embrios and larvae of perch, roach, and ruffe
O Vodianitskyi, О Potrokhov, N Hrynevych, O Khomiak, Y Khudiyash, ...
Ukrainian Journal of Ecology 10 (2), 184-189, 2020
162020
Изменение ряда морфо-физиологических показателей карпа под действием повышенной концентрации минерального азота в воде
АС Потрохов, ОГ Зиньковский, ТЯ Киризий, ЮН Худияш
Гидробиол. журн.—2006 42 (6), 71-90, 2006
62006
Выживаемость икры карпа на разных стадиях эмбриогенеза под воздействием N-оксида 2, 6-диметилпиридина
ЮН Худияш, АС Потрохов, ОГ Зиньковский
Гидробиологический журнал 39 (6), 83-89, 2003
62003
Вплив екологічних умов окремих озер м. Києва на стан іхтіофауни
ЮМ Худіяш, МВ Причепа, ОС Потрохов, ОГ Зіньковський, ЛО Горбатюк, ...
Рибогосподарська наука України 1 (51), 44-52, 0
5
Особливості пристосування риб до зміни температури і мінералізації води за показниками вмісту трийодтироніну, кортизолу і глюкози у плазмі крові
ОС Потрохов, ОГ Зіньковський, ЮМ Худіяш, МВ Причепа
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
22017
Гормональний статус окуня та плітки за зміни екологічних чинників водного середовища
ОС Потрохов, ОГ Зіньковський, ЮМ Худіяш
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
22015
Changes in Morphophysiological Characteristics of Carp under the Influence of Heightened Concentration of Mineral Nitrogen in Water
AS Potrokhov, OG Zin'kovskiy, TY Kiriziy, YM Khudiyash
Hydrobiological Journal 43 (2), 2007
22007
Hormonal Regulation of Fish Adaptation to Atypical Fluctuations in Temperature and Oxygen Regime of a Water Body
O Potrokhov, O Zinkovskyi, M Prychepa, Y Khudiiash
Aquatic Science and Technology 7 (2), 1-16, 2019
12019
Peculiarities of Hormonal Responses of Fishes under Temperature Water Thermal Fluctuations
MV Prychepa, OS Potrokhov, OG Zin'kovskiy, YM Khudiyash
Hydrobiological Journal 55 (5), 2019
12019
Tolerance of roach for modified water mineralization levels and temperatures expressed by biochemical indicators
OS Potrokhov, OG Zinkovskyi, MV Prychepa, YM Khudiyash
Fisheries & Aquatic Life 26 (3), 165-172, 2018
12018
Вплив коливань температурного та кисневого режимів водойми на вміст білків та глікогену в ембріонах коропових риб
ОМ Водяніцький, ОС Потрохов, ОГ Зіньковський, ЮМ Худіяш
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
12016
Effects of increasing water temperature and decreasing water oxygen concentration on enzyme activity in developing carp embryos (Cyprinus carpio)
OM Vodianitskyi, OS Potrokhov, OG Zinkovskyi, YM Khudiiash, ...
Fisheries & Aquatic Life 29 (1), 2021
2021
NA+, K+-АТФ-АЗА ЯК БІОХІМІЧНИЙ МАРКЕР ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ANODONTA CYGNEA (LINNAEUS, 1758) ЗА РІЗНИХ УМОВ ПЕРЕБУВАННЯ У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
ЮМ Красюк, ЮМ Худіяш
Publishing House “Baltija Publishing”, 2021
2021
Influence of Temperature and Oxygen Regimes of Aquatic Environment on Fish Embryos and Larvae
AM Vodianitskiy, OS Potrokhov, OG Zinkovskiy, YM Khudiyash, ...
Hydrobiological Journal 57 (3), 2021
2021
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПІДВИЩЕНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ІОНІВ К+ У ВОДІ НА БІОХІМІЧНИЙ СТАТУС ДВОСТУЛКОВОГО МОЛЮСКА ANODONTA CYGNEA (LINNAEUS, 1758)
ЮМ Красюк, ЮМ Худіяш
Publishing House “Baltija Publishing”, 2020
2020
Влияние экологических условий отдельных озер г. Киева на состояние ихтиофауны
ЮН Худияш, МВ Причепа, АС Потрохов, ОГ Зиньковский, ЛО Горбатюк, ...
Рибогосподарська наука України, 28-43, 2020
2020
Changes of Biochemical Indices in the Gills of Anodonta cygnea L. at High Water Temperature and at a High Concentration of Sodium Ions
YM Khudiyash, YM Krasyuk, OS Potrokhov, OG Zin'kovskiy
Hydrobiological Journal 55 (2), 2019
2019
Ферментативна активність в органах та тканинах риб за дії коливань температурного режиму водойми
ОС Потрохов, ОГ Зіньковський, МВ Причепа, ЮМ Худіяш
Біологічні дослідження–2017: Збірник наукових праць., 274-276, 2017
2017
Особливості морфологічних та біохімічних показників бичка-кругляка Neogobius melanostomus з Дніпровсько-Бузького лиману та р. Дніпро
ВП Пустовгар, ОС Потрохов, ОГ Зіньковський, ЮМ Худіяш
Гидробиологический журнал, 2015
2015
Peculiarities of Morphological and Biochemical Parameters of the Round Goby Neogobius melanostomus from the Dnieper-Bug Liman and the Dnieper River
VP Pystovgar, OS Potrokhov, OG Zin'kovskiy, YM Khudiyash
Hydrobiological Journal 51 (6), 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20