Геннадій Кизилов
Геннадій Кизилов
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Конспект лекцій з дисципліни «Оподаткування підприємств»(для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»).
ЛО Кизилова, ГІ Кизилов
42007
Організація податкового контролю. Навчальний посібник
ЛО Кизилова, ГІ Кизилов
42006
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
ЛО Кизилова, ГІ Кизилов
Коммунальное хозяйство городов, 127-131, 2009
32009
Тенденції фінансового стану будівельних підприємств регіону
НФ Чечетова, ГІ Кизилов
Коммунальное хозяйство городов, 43-46, 2002
32002
Конспект лекцій з дисципліни «Аналіз господарської діяльності»(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»).
ГІ Кизилов, ЛО Кизилова
12009
Проблеми привабливості інвестиційного клімату в Україні
ГІ Кизилов
Коммунальное хозяйство городов, 19-23, 2008
12008
Оцінка впливу податкової політики на витрати підприємства та розрахунки за зобов’язаннями
ГІ Кизилов
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 168-172, 2004
12004
Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «РИСУНОК, ЖИВОПИС, СКУЛЬПТУРА» ЗАГАЛЬНИЙ КУРС ЖИВОПИСУ (для студентів 1-3 курсів денної …
ВП Манохін, ПВ Мирончик
1
Організація податкового контролю: навч. посіб.
НФ Чечетова, ЛО Кизилова, ГІ Кизилов
Харківська національна академія міського господарства, 0
1
АУДИТ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ГІ Кизилов, НВ Спіцина
Підприємництво та інновації, 111-114, 2020
2020
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни «Управління роботою транспорту» для студентів …
ВА Кашканов
ВНТУ, 2020
2020
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємства» для здобувачів вищої освіти …
ЛМ Мельник, ЛВ Мельник
2019
МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ У СФЕРІ ЖКГ
ГІ Кизилов, МВ Алтуніна
Актуальні проблеми сучасної науки (частина І): матеріали Міжнародної науково …, 2018
2018
Програма вибіркової навчальної дисципліни" Економічний аналіз"
ГІ Кизилов
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
2015
Робоча програма навчальної дисципліни" Економічний аналіз"
ГІ Кизилов
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
2015
План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри" Електричний транспорт" на 2014 р.
ВХ Далека
Кафедра електричного транспорту, 2009
2009
Методичні вказівки до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання розрахункового завдання з курсу" Ціноутворення"(№ 718)
МВ Волкова, ДО Шаповаленко
2008
Аналіз господарської діяльності: конспект лекцій
ГІ Кизилов
2008
Оподаткування підприємств. Ч. 1. Теоретичні та організаційні основи оподаткування. Навчальний посібник. 2-е вид.
ЛО Кизилова, ГІ Кизилов
2008
Програма і робоча програма навчальної дисципліни" Аналіз господарської діяльності"
ГІ Кизилов
2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20