Follow
Natalia Orlova (Nataliia Orlova, Orlova N.M., Наталія Орлова, Н.М. Орлова)
Natalia Orlova (Nataliia Orlova, Orlova N.M., Наталія Орлова, Н.М. Орлова)
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya
Verified email at vnmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
До проблеми безпеки харчування та моніторингу якості життя населення України
ВЛ Корецький, НМ Орлова
Проблеми харчування 1, 42-44, 2006
362006
До проблеми безпеки харчування населення України
МГ Проданчук, ВЛ Корецький, НМ Орлова
Проблеми харчування, 7, 2005
262005
Медико-соціальне обґрунтування реструктуризації мережі амбулаторно-поліклінічних закладів із врахуванням медико-демографічних особливостей регіонів України
НМ Орлова
автореферат дис докт мед наук, 2012
162012
Регіональна система охорони здоров’я: концептуальні підходи до формування її сучасної політики
НМ Орлова
К.: Знання, 2010
132010
Ischemic heart disease among the population of working age in Kyiv region: statistical analysis of the modern epidemiological situation
АV Ivanyuk, NM Orlova
Reports of Vinnytsia National Medical University 24 (4), 694-699, 2020
122020
Медичне страхування
ВГ Бідний, НМ Орлова
К.: Вентурі, 2000
122000
Поширеність порушень зору у школярів та проблема їх своєчасного виявлення
АО Костецька, НМ Орлова
Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені ПЛ Шупика,–К.: НМАПО ім …, 2012
102012
Стратегічне планування бізнес діяльності стоматологічного центру, основаного на засадах, державно-приватного партнерства
ВД Чопчик, НМ Орлова
ДУ" Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України'', ДВНЗ …, 2018
92018
Shliakhy pidvyshchennia zadovolenosti naselennia yakistiu ambulatornoi medychnoi dopomohy [Ways to increase public satisfaction with the quality of outpatient care]
VV Kravchenko, NM Orlova
Ukraina. Zdorovia natsii–Ukraine. Nations Healts 2, 38-42, 2018
82018
MEDICINAL PROVISION AND AVAILABILITY OF DENTAL CARE IN STATE ESTABLISHMENTS OF UKRAINE
VD Chopchyk, NM Orlova, IP Mazur, NS Badiuk
Pharmacologyonline 3, 1250-1255, 2021
72021
The main directions of reforming the service of medical statistics in Ukraine
MV Golubchykov, NM Orlova, IV Bielikova
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 71 (1 pt 2), 206-210, 2018
62018
Шляхи підвищення задоволеності населення якістю амбулаторної медичної допомоги
ВВ Кравченко, НМ Орлова
Україна. Здоров'я нації, 38–42-38–42, 2018
62018
Стан офтальмологічного здоров’я школяріит та організаційна технологія його медико-соціального моніторингу
НМ Орлова, АО Костецька
Україна. Здоров'я нації, 7-12, 2014
62014
Методологія комплексного медико-соціального аналізу регіональних особливостей стану здоров’я населення
НМ Орлова
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 198-204, 2013
62013
Інформаційні системи в охороні здоров'я та основні вимоги до їх створення
ОС Коваленко, МВ Голубчиков, НМ Орлова
Управління закладами охорони здоров’я, 42-46, 2007
62007
Analysis of regular dental checkups of kyivites in stomatological establishments of various property forms.
VD Chopchyk, NM Orlova, AV Kopchak
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 72 (12 cz 1), 2378-2382, 2019
52019
Характеристика вільнорадикального окислення білків та ліпідів в умовах ішемічної хвороби серця за різних типів порушення ліпідного обміну
ЛС Мхітарян, НМ Орлова, ІН Євстратова, ІП Гуляницька, ...
Укр. кард. журнал, 41-44, 2002
52002
Стратегія регіоналізації системи охорони здоров’я
МВ Голубчиков, НМ Орлова
Мед. всесвіт 2 (1-2), 96-99, 2002
52002
Медичне страхування: посібник
ВГ Бідний, НМ Орлова
К.: За-друга, 2000
52000
Strategic planning of business activity of the dental center organized on the principles of public partnership
VD Chopchik, NM Orlova
I. Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University, 2019
42019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20